Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
486/15/EPTČ/OPČ
Objednávame u Vás 1 pár kľúčov bezpečn.naviac k rozť. Mreži RB014/C - Kaplnka na 4p. Hlavná budova
19,83 € 17. 06. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
463/15/EPTČ/OZT
oprava infúz.pumpy graseby 3M270 pre OKO A
100,00 € 17. 06. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
448/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na opravu monitora vitálnych funkcii pre OAIM
595,00 € 16. 06. 2015 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
449/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy obj.pravidelnú štvrťročnú revíziu núdzového rozhlasu v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
204,96 € 16. 06. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
450/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy obj.pravidelnú štvrťročnú revíziu elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
768,60 € 16. 06. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
461/15/EPTČ/OPČ
krtkovanie - havária na kanalizácii v S1 hlavnej budove
900,00 € 16. 06. 2015 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
454/15/EPTČ/MTZ
zakúpenie odvázdaču kondenzátu 8ks
661,40 € 15. 06. 2015 Armat Slovakia, s .r. o., Vašinova 63, 949 01, Nitra, 36 537 586 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
446/15/EPTČ/OZT
oprava prístroja oxygenátor EverFlo-neprenostný pre PNEN I
200,00 € 12. 06. 2015 ARIES 94 s. r. o., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31 399 614 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
436/15/EPTČ/OIVS
projekt: úprava zelene a parku v areáli NOÚ
1 500,00 € 12. 06. 2015 Conzas, s .r. o., Škultétyho 18, 831 03, Bratislava, 44 066 333 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
447/15/EPTČ/OZT
oprava termocyklera Bio-Rad DNA pre OLG
300,00 € 12. 06. 2015 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
459/15/EPTČ/OPČ
dezinsekčný zásah proti sršňom
12. 06. 2015 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
460/15/EPTČ/OPČ
pravidelná servisná prehliadka a následné odstránenie zistenýcz závad na našom náhradnom zdroji elek.energie (diesel agregát) výmena oleja
1 500,00 € 12. 06. 2015 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
453/15/EPTČ/MTZ
páskaSony Print UPP-110HD 60ks
771,60 € 12. 06. 2015 Centron Slovakia, s.r.o., Pdháj 107, 841 03, Bratislava, 17 333 237 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
443/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov USG prístroja pre RDO - diagnotika
300,00 € 11. 06. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
444/15/EPTČ/OZT
nákup brachyterapeutického inštrumentária pre ožarovanie gyn. ochorení pre ORO
3 793,00 € 11. 06. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
445/15/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná preventívna prehliadka RTG zariadenia Gulmay D 3225 pre RDO
800,00 € 11. 06. 2015 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
455/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž klimatizácie na OACH
9 393,00 € 09. 06. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
456/15/EPTČ/TKO
tlač 2 stranového plnefarebného newslettru pre zamestn.
115,00 € 09. 06. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
457/15/EPTČ/TKO
preklad prezentácie power pointe
200,00 € 09. 06. 2015 Interfame, s.r.o.Narcisova 44,821 01 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
458/15/EPTČ/TKO
prenájom 10ks sedenia (stoly a lavice) na športové hry
108,00 € 09. 06. 2015 MT Agency, s. r. o., Mlynarovičova 10, 851 03, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
451/15/EPTČ/OIT
skolenie užívateľa vo vybraných funkciach TIS, poplatok za výjazd
640,00 € 08. 06. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
452/15/EPTČ/OIT
aktualizácia DRG výkonov v 3 užívateľských číselníkoch
640,00 € 08. 06. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
430/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre lineárny urýchľovač Clinac 2100 C pre Rádiofyziku
440,00 € 05. 06. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
437/15/EPTČ/OZT
validácia prístrojov RotorGene 3000, vrátane vystavenie príslušných protokolov pre OLG
350,00 € 05. 06. 2015 GeneTiCA, s. r. o., Sužieb 4, 108 52, Praha 10 CZ, 25 609 378 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
438/15/EPTČ/OZT
na základe serv.zmluvy a CP obj. revízia mamografu Giotto Image SDL pre RDO - mamografia
122,50 € 05. 06. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
339/15/EPTČ/MTZ
obuv a oblečenie - zdravotnícke
9 244,00 € 05. 06. 2015 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
439/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
950,00 € 05. 06. 2015 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
440/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
2 700,00 € 05. 06. 2015 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
462/15/EPTČ/MTZ
zakúpenie vodovodných batérii 21ks a sprchové sety 10ks
981,38 € 05. 06. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
441/15/EPTČ/OZT
na základe serv. Zmluvy obj. pravidelnú ročnú validáciu prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
2 500,00 € 05. 06. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
429/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml.a CP - oprava chir.inštrumentov v počte 25ks pre COS
410,00 € 05. 06. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
442/15/EPTČ/OZT
na základe serv.zmluvy - oprava mikroskopu Olympus - OKPC Patológia
250,00 € 05. 06. 2015 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
423/15/EPTČ/OZT
oprava bronchskopu Olympus č. 13 pre PNEU am. I.
250,00 € 03. 06. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
424/15/EPTČ/OZT
nákup kalibračného plynu GAS Cartrige Pack pre analyzátor Rapid Lab 348 pre OKB
260,00 € 03. 06. 2015 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
425/15/EPTČ/OZT
na zákl. serv.zmluvy - pravidelná kontrola C-ramena SIAS vrátane elektrickej revízie pre COS
400,00 € 03. 06. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
426/15/EPTČ/OZT
na zákl. serv.zmluvy a CP - obj. vyčistenei vetracieho systému akvizičnej stanice a čistenie počítača prehliadacej stanice mamografu Giotto Image SDL pre RDO-mamografia
357,50 € 03. 06. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
427/15/EPTČ/OZT
obj. opravu Bronchoskopu BF-1760 pre PNEU I
8 522,00 € 03. 06. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
428/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup spotrebného materiálu pre premývačku mikroplatničiek BIO-RAD PW41 pre OKB
500,00 € 03. 06. 2015 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
432/15/EPTČ/OPČ
oprava automatických dverí na klinike chir. Onkol. - vstupné dvere
500,00 € 02. 06. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
433/15/EPTČ/OPČ
ID karty s potlačou NOU 30ks
105,00 € 02. 06. 2015 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
420/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac 2300 C/D pre RDO
847,26 € 01. 06. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
431/15/EPTČ/OTČ
výmena vzduchového ventilu na prívod pary na pračke UNICA 90
450,00 € 01. 06. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
421/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby pre OOH I
100,00 € 01. 06. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
422/15/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre RDO - diagnostika, RDO-mamografia a RDO-CT
1 200,00 € 01. 06. 2015 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
468/15/EPTČ/OZT
na základe serv.zml. - oprava anestez.prístroja Venar pre OAIM
500,00 € 01. 06. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
417/15/EPTČ/OZT
obj. modulárny pacientský monitor, total hemaglobin a objem kyslík, sedine modu pre OAIM
8 700,00 € 01. 06. 2015 Europena Medical Distribution s.r. o., Svätoplukova 30, 821 08, Bratislava, 44 378 726 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
418/15/EPTČ/OZT
oprava videogastroskopu GIF-H180 pre GAE I.
3 500,00 € 01. 06. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
419/15/EPTČ/OZT
na základe serv.zml.-nákup náhradných dielov a servis dezinfekčnej umývačky Getinge pre OCS a D
570,00 € 01. 06. 2015 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
397/15/EPTČ/OZT
pozáručný servis prístrojov Varian na miesiach máj pre ORO
2 970,00 € 29. 05. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
398/15/EPTČ/OZT
opava plazmového sterilizátora Sterrad pre OCS a D
721,02 € 29. 05. 2015 Johnson & Johnson s. r. o., Karadžičová 12, 821 08, Bratislava, 31 345 182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky