Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
480/15/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu: mikrobiologický filter MSF pre COS
700,00 € 03. 07. 2015 MEDIST, s. r. o., Petruškovského 4, 066 01, Humenné, 36 168 513 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
476/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava anesteziol. Prístroja Venar pre OAIM
500,00 € 02. 07. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
477/15/EPTČ/OZT
na základe zmluvy 01/2006 nákup náhradných dielov na zavázací voík do dezinfektora lôžkovín a matracov pre OCS
420,00 € 02. 07. 2015 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
504/15/EPTČ/OPČ
oprava automatických dverí na COS
186,00 € 02. 07. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
495/15/EPTČ/MTZ
svitidla a žiarivka LT-D
423,00 € 02. 07. 2015 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
475/15/EPTČ/OZT
nákup aplikátorov k prístroju BTL 5800 LM pre Fyziatricko rehab.odd.
398,00 € 02. 07. 2015 BTL SLOVAKIA, s. r. o., A. Kmeťa 7, 10101 Žilina, 36 404 772 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
502/15/EPTČ/OIT
meranie a kalibrácia popisovacích monitorov
3 500,00 € 01. 07. 2015 SOFOS, s .r. o., Dúbravská cesta 3, 841 04, Bratislava, 31 318 347 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
472/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov a opravu zariadenia Siremobil Compact pre ORO
7 913,40 € 01. 07. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
473/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup kompresnej dosky k mamografu pre RDO - mamografia.
998,00 € 01. 07. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
474/15/EPTČ/OZT
Rozšírenie systému Tesla phonet a nákup 1ks IP telefónu typu Tesla Well SIP - T28P pre OOH I
170,00 € 01. 07. 2015 Tesla Liptovský hrádok a. s., Pálenica 53/79, 033 17, Liptovský Hrádok, 00 009 687 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
505/15/EPTČ/OIVS
čistenie odpadového potrubia v priestoroch strediska strav.služieb
360,00 € 30. 06. 2015 Michal Pavelka, Rožňavská 182, 049 21, Betliar, 43 993 940 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
500/15/EPTČ/OPČ
výroba a dodávka 100 ks samolepiek WIFI ZONE
165,00 € 29. 06. 2015 Grafis reklama, s.r.o. Čiernovodská 6,821 07 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
501/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž kazetových podhľadov a svietidiel v priestoroch chodby na FRO
7 794,00 € 29. 06. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
488/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
2 522,50 € 24. 06. 2015 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
489/15/EPTČ/MTZ
spojovací materiál
484,64 € 24. 06. 2015 ENTO Železiarstvo, s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35 798 505 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
492/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž hliníkového výsuvného okna do priestorov odd OPS
786,60 € 23. 06. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
469/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy a CP nákup a výmena náhradných dielov pre technológiu MR pre RDO -MR
415,00 € 23. 06. 2015 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
470/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup diaľkových ovládačov 10ks k TV prijímačom pre OKO A
160,00 € 23. 06. 2015 Ivan Baláž – TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
491/15/EPTČ/OPČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - stavebný odpad 3ks kontajnerov
375,00 € 22. 06. 2015 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
493/15/EPTČ/OIT
rozšírenie licencie k dochádzkovému systému vrátane dodávky softvérovej inštalácie a školení
1 108,00 € 22. 06. 2015 ARBE, s.r.o Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
487/15/EPTČ/MTZ
tonery
9 682,60 € 22. 06. 2015 PC SEMA, s .r. o., Bôricka cesta 103, 010 01, Žilina, 36 426 041 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
490/15/EPTČ/OTČ
na základe rámc.zmluvy obj. náhradné diely pre skladačku AMKO do ústavnej práčovne
2 346,52 € 19. 06. 2015 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
482/15/EPTČ/OPČ
výroba a dodávka orient.samolepky v počte 4ks na chodbu v Pavilone M
75,00 € 18. 06. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
464/15/EPTČ/OZT
oprava infúz.pumpy graseby 3M270 pre neur.amb.
100,00 € 17. 06. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
465/15/EPTČ/OZT
servisná prehliadka a validácia glukozového analyz Biosen C Line Clinic, vrátane vystavenia prísluš. Protokolov pre OKB
200,00 € 17. 06. 2015 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
466/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - inštalácia kontroly a valicáia CO2 inkubátora IG150 Jouan pre TJ
287,12 € 17. 06. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
467/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup elekt.plyn.kahana, vrátane prepojenia na plyn a uvedenia do prevádzky v laminárnom boxe pre TJ
525,00 € 17. 06. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
481/15/EPTČ/TKO
obj. výroba piktogramov na toalety 18ks
292,00 € 17. 06. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
483/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž ochranných prvkov na steny proti vozíkom a stoličkám na OACH
920,16 € 17. 06. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
494/15/EPTČ/OIVS
vymaľovanie priestorov odd. operačných sál
7 680,00 € 17. 06. 2015 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
484/15/EPTČ/OIVS
dodanie označovacích tabuliek pre potreby verejných WC v priestoroch NOU
294,00 € 17. 06. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
485/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž ochranných prvkov a madiel na odd. OOH1
604,89 € 17. 06. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
486/15/EPTČ/OPČ
Objednávame u Vás 1 pár kľúčov bezpečn.naviac k rozť. Mreži RB014/C - Kaplnka na 4p. Hlavná budova
19,83 € 17. 06. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
463/15/EPTČ/OZT
oprava infúz.pumpy graseby 3M270 pre OKO A
100,00 € 17. 06. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
448/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na opravu monitora vitálnych funkcii pre OAIM
595,00 € 16. 06. 2015 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
449/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy obj.pravidelnú štvrťročnú revíziu núdzového rozhlasu v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
204,96 € 16. 06. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
450/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy obj.pravidelnú štvrťročnú revíziu elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
768,60 € 16. 06. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
461/15/EPTČ/OPČ
krtkovanie - havária na kanalizácii v S1 hlavnej budove
900,00 € 16. 06. 2015 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
454/15/EPTČ/MTZ
zakúpenie odvázdaču kondenzátu 8ks
661,40 € 15. 06. 2015 Armat Slovakia, s .r. o., Vašinova 63, 949 01, Nitra, 36 537 586 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
446/15/EPTČ/OZT
oprava prístroja oxygenátor EverFlo-neprenostný pre PNEN I
200,00 € 12. 06. 2015 ARIES 94 s. r. o., Odborárska 23, 831 02, Bratislava, 31 399 614 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
436/15/EPTČ/OIVS
projekt: úprava zelene a parku v areáli NOÚ
1 500,00 € 12. 06. 2015 Conzas, s .r. o., Škultétyho 18, 831 03, Bratislava, 44 066 333 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
447/15/EPTČ/OZT
oprava termocyklera Bio-Rad DNA pre OLG
300,00 € 12. 06. 2015 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
459/15/EPTČ/OPČ
dezinsekčný zásah proti sršňom
12. 06. 2015 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
460/15/EPTČ/OPČ
pravidelná servisná prehliadka a následné odstránenie zistenýcz závad na našom náhradnom zdroji elek.energie (diesel agregát) výmena oleja
1 500,00 € 12. 06. 2015 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
453/15/EPTČ/MTZ
páskaSony Print UPP-110HD 60ks
771,60 € 12. 06. 2015 Centron Slovakia, s.r.o., Pdháj 107, 841 03, Bratislava, 17 333 237 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
443/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov USG prístroja pre RDO - diagnotika
300,00 € 11. 06. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
444/15/EPTČ/OZT
nákup brachyterapeutického inštrumentária pre ožarovanie gyn. ochorení pre ORO
3 793,00 € 11. 06. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
445/15/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná preventívna prehliadka RTG zariadenia Gulmay D 3225 pre RDO
800,00 € 11. 06. 2015 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
455/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž klimatizácie na OACH
9 393,00 € 09. 06. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
456/15/EPTČ/TKO
tlač 2 stranového plnefarebného newslettru pre zamestn.
115,00 € 09. 06. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky