Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
611/15/EPTČ/OZT
nákup thermo-hygrometra, typ T899 pre OCS
263,20 € 26. 08. 2015 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
622/15/EPTČ/MTZ
hydroinštalačný materiál
989,96 € 26. 08. 2015 PRESPOR spol. s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 31 340 326 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
612/15/EPTČ/OZT
oprava monitora vitálnych funkcii VisiCon M211 pre OAIM
300,00 € 26. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
613/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu Space pre OAIM
100,00 € 26. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
614/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I.
1 000,00 € 26. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
615/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II
200,00 € 26. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
627/15/EPTČ/OIVS
vybudovanie verejného parku v priestoroch areálu NOÚ
9 982,00 € 26. 08. 2015 RADE, s.r. o., Pribilinská 2, 831 04, Bratislava, 44 164 785 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
628/15/EPTČ/OIVS
sadovnícke úpravy v priestoroch areálu NOÚ
8 080,09 € 26. 08. 2015 Greenery, s.r.o., Novomestského 507/59, 949 12, Nitra, 46 076 123 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
631/15/EPTČ/TKO
tlač vizitiek pre zamestnancov 150ks
30,50 € 25. 08. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
621/15/EPTČ/OTČ
dodávka a montáž klimatizáie na OACH a kožnej amb. II
7 688,00 € 24. 08. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
607/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov - držiakov Space universal clamp na dokovaciu stanicu Infusomatov a injektorov pre OAIM. 5ks
827,55 € 24. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
598/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv.služieb a v zmysle CP - oprava a nabrúsenie nožníc a pitevných nožov v počte 7ks per OKPC - patológia
23,60 € 21. 08. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
599/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OKO F
200,00 € 21. 08. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
600/15/EPTČ/OZT
oprava kamera OTV-SC pre PNEU I
1 250,00 € 21. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
602/15/EPTČ/OIT
požiadavka na sledovanie špecificky definovanej spotreby APCH2
640,00 € 21. 08. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
605/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac 2300 - CD pre ORO
659,26 € 21. 08. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
606/15/EPTČ/OZT
oprava videokolonskopu CF-HQ 190L pre GAE I.
500,00 € 21. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
597/15/EPTČ/OZT
oprava konektorového kábla MAJ 1430 pre GAE I.
2 040,00 € 20. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
593/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv. Služieb a v zmysle CP - nákup spotrebného materiálu k anestéziol.prístrojom Venar pre OAIM
560,00 € 20. 08. 2015 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
604/15/EPTČ/OIVS
prepojenie rozvádzačových polí v hlavnej rozvodni NOÚ
9 900,00 € 20. 08. 2015 ITS-Elektrik, s. r. o., Liptovská 117/2, Senec 903 01, 45 987 726 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
594/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv. Služieb - oprava termostatu JOUAN IG 150 pre OCS
350,00 € 20. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
595/15/EPTČ/OZT
oprava perfusora Compact pre OOH II
100,00 € 20. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
596/15/EPTČ/OZT
oprava oplachovej pumpy OFP výmenným spôsobom za oplachovú pumpu OFP-2 pre GAE I
1 980,00 € 20. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
601/15/EPTČ/OIT
dodávka a montáž rozšírenia objedn.systému na iné odd. NOU ( RDO, chirurgia, fyzioterapia a iné
1 200,00 € 19. 08. 2015 Store trans s. r. o., Košariská 2429, 900 42, Dunajská Lužná, 48846522 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
625/15/EPTČ/OTČ
oprava pračky UNICA 90
300,00 € 19. 08. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
626/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž sadrokartonových podhľadov na 3p. Hlavná budova - chodba a WC
2 360,00 € 19. 08. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
576/15/EPTČ/MTZ
prac.prášky
1 346,65 € 18. 08. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
577/15/EPTČ/MTZ
obj. spojovacieho, vodoinštalačného materiálu
567,42 € 18. 08. 2015 ENTO Železiarstvo, s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35 798 505 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
588/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárne urýchlovače Clinac 2300 CD pre ORO
427,78 € 18. 08. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
589/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup brachyterapeutického inštrum.pre ožarovanie gynekol.ochor. Pre ORO
6 162,16 € 18. 08. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
590/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv. Služieb a v zmysle CP - oprava inštrumentov v počte 14ks pre COS
573,40 € 18. 08. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
592/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv. Služieb a v zmysle CP - oprava inštrumentov výmenou za nove pre COS
2 600,00 € 18. 08. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
587/15/EPTČ/OZT
pravidelná serv.prehliadka a nastavenie prietok. Cytometrov FASCCanto - vrátane vystavenia serv.záznamu - valid.protokol pre OLHT I
1 250,00 € 17. 08. 2015 I.T.A. spol. s. r. o., Slovenská 26, 040 01, Košice, 36 591 246 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
591/15/EPTČ/OTČ
na zákl.CP - dodávka a montáž vzduchotechnického odsávania na GAE
1 073,00 € 17. 08. 2015 AKAVA Group, s. r. o., Hraničná 18, 821 05, Bratislava, 46 478 418 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
586/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodáv.serv. Služieb - oprava vodného kúpeľa pre OLG
350,00 € 17. 08. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
581/15/EPTČ/OZT
oprava diagnostického prístroja ZAN 500 - DCLO pre PNEU
500,00 € 14. 08. 2015 MR Diagnostic, s. r. o., Račianská 72, 831 02, Bratislava, 35 844 825 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
603/15/EPTČ/TKO
tlači vizitiek 200ks
77,00 € 14. 08. 2015 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
583/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb - oprava záložného zdroja UPS PS 15 pre OLHT I
460,00 € 14. 08. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
584/15/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Tonometra pre OOH II
24,38 € 14. 08. 2015 Chirosan, s. r. o., Sadová 2, 923 02, Vrbové, 36 239 739 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
585/15/EPTČ/OZT
oprava bronchoskopu pre PNEU I
500,00 € 14. 08. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
578/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu fmS pre OOH II
100,00 € 12. 08. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
579/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie EKG prístroja Burdick Atria 6100 - vrátane vystavena servisného záznamu pre Kardiol. Amb.
100,00 € 12. 08. 2015 Pharmacare Slovakia, s. r. o., Farská 34, 949 01, Nitra, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
580/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie USG prístroja Mindray vrátane vystavenia servisného záznamu validačného protokolu pre kardiol.amb.
200,00 € 12. 08. 2015 ZOLS, s. r. o, Hornočermánska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
569/15/EPTČ/OZT
oprava pojazdného RTG prístroja Philips Easy Diagnostskaiskopická stena pre RDO - Diagnostika
592,00 € 12. 08. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
570/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava riadiacej jednotky TCS prístroja MicroSelectron HDR pre ORO
4 520,00 € 12. 08. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
582/15/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie prístrojov Customed vrátane servisného záznamu-validačný protokol pre kardiol.amb.
200,00 € 12. 08. 2015 MartSoft, Skladová 17, 326 00, Plzeň, CZ, 68 825 391 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
566/15/EPTČ/OZT
na zákl. serv. Zmluvy č. 1/2013 a v zmysle CP- nákup a výmena náhradných dielov pre chladenie techn. CT pre RDO-CT
529,94 € 10. 08. 2015 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
567/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb - oprava záložného zdroja UPS VT15 výmenným spôsobom za záložný zdroj PS15 M pre OLG
1 628,00 € 10. 08. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
568/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematol.analyz. Sysmex XT pre OLHT I.
300,00 € 10. 08. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
565/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o dodávke serv.služieb a v zmysle CP - oprava chir.inštrumentov v počte 14ks pre COS
569,60 € 04. 08. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky