Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
728/15/EPTČ/OIVS
rchitektonická štúdia na rekonštrukciu vstupného vestibulu hlavnej budovy NOÚ - 1. fáza.
2 400,00 € 05. 10. 2015 Ing. Arch. Alan Krajčír, Polárna 6, 821 02, Bratislava, 42 176 981 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
718/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a oprava RTG prístroja Axiom Aristos FY
300,00 € 05. 10. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
729/15/EPTČ/OIVS
výroba a montáž 1ks nezateplených perforovaných brán na mieru do priestorov v budove Rádioterapie.
3 623,59 € 05. 10. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
719/15/EPTČ/OZT
oprava injektora kontrasnej látky Ulrich Medical OHIO Tandem pre RDO-CT.
1 205,57 € 05. 10. 2015 PHARMA GROUP a. s., SNP 150, 908 73, Veľké Leváre, 31 320 911 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
720/15/EPTČ/OZT
preprava zdravot.prístrojov pre kardiol.amb. a RDO-diagnostiku
21,90 € 05. 10. 2015 TOPTRANS EU a. s., Na priehon 50, 949 01, Nitra, 36 703 923 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
721/15/EPTČ/OZT
oprava USG prístroja s farebným dopplerom Znoare Z.ONE pre OGO
4 893,00 € 05. 10. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
727/15/EPTČ/OPTČ
oprava sušičky UNI Dryer - ložiská na ventilátore
400,00 € 05. 10. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
715/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy obj. pravidelnú výmenu Ir192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 02. 10. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
726/15/EPTČ/OPTČ
oprava park.zábrany k park.boxu č. 2 - opätovne fyzicky poškodená
50,00 € 02. 10. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
716/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu fmS pre OOH II
100,00 € 02. 10. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
717/15/EPTČ/OZT
oprava nemocničného lôžka Eleganza Standard pre OAIM
100,00 € 02. 10. 2015 Artpect spol. s. r. o., Rybničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
712/15/EPTČ/OZT
oprava perfsora compact, pre OAIM
100,00 € 01. 10. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
713/15/EPTČ/OZT
nákup diabetických pomôcok ABBOTT Medisente pre amb. vnútorného lekárstva - predoperačná
33,99 € 01. 10. 2015 TIMED s. r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 00 602 175 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
714/15/EPTČ/OZT
servisna ptrhladka a oprava USG pristroja s farebným dopplerom Zonare pre Neurologickú amb.
100,00 € 01. 10. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
709/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny do priestorov chodby na odd. GAE
1 087,48 € 30. 09. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
646/15/EPTČ/MTZ
pracie prášky
2 397,17 € 30. 09. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
697/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc.zmluvy - oprava záložného zdroja UPS k núdzovému rozhlasu pre OIVS - dispečing
900,00 € 29. 09. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
698/15/EPTČ/OZT
oprava verifikačného systému Mosaiq pre ORO
500,00 € 29. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
699/15/EPTČ/OZT
pravidelná preventívna servisná prehliadka PMI Lineárneho urýchlovača ELEKTA, vrátane vystaveia serv. Záznamu validačného protokolu pre ORO
2 500,00 € 29. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
700/15/EPTČ/OZT
validácia veľkoobjemového kontajnera na tekutý dusík, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OLHT II - darcovia
1 500,00 € 29. 09. 2015 Cryosoft spol. s. r. o., B. Nemecovej 14, 040 01, Košice, 36 578 797 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
711/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná kontrola optiky, nastavenia a prečistenia, mikroprocesorov a Centrifäg, validácia prístrojov, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OLHT II - darcovia
350,00 € 29. 09. 2015 Optoteam, s. r. o., Hlinická 2b, 831 52, Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
696/15/EPTČ/OZT
nákup umyvateľných, nepriepustných poťahov na matrace pre OCS
1 200,00 € 28. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
707/15/EPTČ/OPČ
výroba samolepiek pre OOH II. - 22ks
15,72 € 28. 09. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
710/15/EPTČ/OIVS
údržba pôvodných výsadieb v areáli NOÚ
150,00 € 28. 09. 2015 Greenery, s.r.o., Novomestského 507/59, 949 12, Nitra, 46 076 123 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
694/15/EPTČ/OZT
nákup digitálneho laboratórneho vpichovacieho teplomera DT 301 pre odd. prípravy cytostatík
30,00 € 28. 09. 2015 ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, 010 09, Žilina, 31 561 560 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
695/15/EPTČ/OIVS
výmena okien a balkónových dverí v priestoroch NOÚ
3 498,89 € 28. 09. 2015 DAMARON, s. r. o., Pekná cesta 15, 834 04, Bratislava, 17 330 084 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
644/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
4 222,00 € 25. 09. 2015 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
645/15/EPTČ/MTZ
svietidlo kazetové, žiarivka TU
833,31 € 25. 09. 2015 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
691/15/EPTČ/OZT
preventívna servisná prehliadka/validácia, výmena ionexovej náplne, výmena filtrov, vrátane vystavenia serv.a validačného protokolu na zariadení na úpravu vody Aquaosmotic - OKB
800,00 € 25. 09. 2015 Peter Haška – AquaOsmotic, Na Honech 1770, 066 01, Tíšňov, CZ, 44 039 298 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
692/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy - pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR
768,60 € 25. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
693/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy - pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objekte NOU v zmysle vyhlášky MV SR
204,96 € 25. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
708/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž kazetových podhľadov v priestoroch odd. OKO A
6 210,00 € 24. 09. 2015 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
688/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 24. 09. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
689/15/EPTČ/OZT
nákup Thermo-hygrometra pre OOH II
32,90 € 24. 09. 2015 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
690/15/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy - oprava hematol. Analyz. Sysmex pre OLHT I
300,00 € 24. 09. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
704/15/EPTČ/OIT
rekonštrukcia metalického a optického pripojenia do siete informačných technológii - GAE a admin.budova
6 091,82 € 24. 09. 2015 SOFOS, s .r. o., Dúbravská cesta 3, 841 04, Bratislava, 31 318 347 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
705/15/EPTČ/OPČ
oprava výdajného stojanu žetónov parkovacieho systému na vjazde do areálu
50,00 € 24. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
706/15/EPTČ/OPČ
opravu parkovacej zábrany k parkov. Boxom 2 a 3
200,00 € 24. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
701/15/EPTČ/OPČ
oprava UNC 060 - únik oleja
500,00 € 23. 09. 2015 KENE, s. r. o., Bystrická 7, 841 07, Bratislava, 44 292 007 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
702/15/EPTČ/OPČ
nakódovanie nového dialkového ovládača k park.boxu č. 10
25,00 € 23. 09. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
703/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž doplnkov Linea Punch PC 180 na odd. OACH
494,43 € 23. 09. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
686/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zariadenia záložných zdrojov UPS núdzového rozhlasu pre účely vyhlas.požiar.poplachu - chodba 4p. Hlav.budova
1 289,92 € 22. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
687/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zariadenia záložných zdrojov UPS núdzového rozhlasu pre účely vyhlas.požiar.poplachu - na GAE
1 304,78 € 22. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
680/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž vertikálnych žalúzii a siete proti hmyzu na odd GAE
570,10 € 22. 09. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
685/15/EPTČ/OZT
na základe rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zariadenia EPS po výmene starého stropu - chodba 3p. NOU hlav.budovy
122,24 € 22. 09. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
679/15/EPTČ/TKO
výroba označovacích tabuliek na vstupné dvere na odd. a na dvere lekar.izieb na 3 p. - OACH
620,00 € 21. 09. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
683/15/EPTČ/OZT
Nákup spotrebného materiálu - OPP rukavice pre RDO CT
959,00 € 21. 09. 2015 TransMedica s. r. o., Bárdošova 33, 833 12, Bratislava, 35 843 683 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
684/15/EPTČ/OZT
oprava konvexnej sondy typ 8820 USG prístroja B&K pre RDO diagnostika
300,00 € 21. 09. 2015 Medkonsult s. r. o., Balcárkova 8, 779 00, Olomouc CZ, 47 679 522 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
675/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS 16A pre OKO F
100,00 € 18. 09. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
676/15/EPTČ/OTČ
podomietkový ukončovací panel medicinálnych plynov s rýchlo spojkou O2 s hygienickým nerezovým krytom
88,27 € 18. 09. 2015 MZ Slovakia, s .r. o., Krajinská 9, 921 01, Piešťany, 34 128 557 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky