Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
772/15/EPTČ/TKO
8ks stojanov na časopisy a letáky s držiakmi na formáty A4 + tabuľky na logá
15,00 € 15. 10. 2015 Legat Trade, s.r.o.
741/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.zmluvy a CP - oprava chirur.inštrum v počte 8ks pre COS
344,00 € 15. 10. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
742/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.zmluvy a CP - oprava chirur.inštrum v počte 7ks pre chir.amb. I
17,50 € 15. 10. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
753/15/EPTČ/OZT
pravidelná serv.prehliadka APC - ARBE vrátanie vystavenia validačného protokolu pre GAE I
400,00 € 15. 10. 2015 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
743/15/EPTČ/OZT
pravidelná serv.prehliadka prístroja Planer Kryo, vrátane vystavenia serv.záznamu - validačného protokolu pre OLHT II - darcovia
250,00 € 15. 10. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
754/15/EPTČ/OZT
pravidelná serv.prehliadka APC - jednotka APC 2 , APC - elektrokoagulačná jednotka vrátanie vystavenia validačného protokolu pre GAE I
700,00 € 15. 10. 2015 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
744/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.ramc.zmluv - oprava záložného zdroja APC Smart 750 pre ORO
204,00 € 15. 10. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
745/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OKO D
100,00 € 15. 10. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
756/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OOH II
100,00 € 15. 10. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
771/15/EPTČ/OPTČ
výmena difúzorov v lôžkovej časti
1 285,90 € 15. 10. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
751/15/EPTČ/OPTČ
rozbor vody v studni pre potreby špecifikácie zariadení pre úpravu vody
230,00 € 14. 10. 2015 AQUATECH PLUS s. r. o., Tureň 326, 903 01, Senec, 47 467 223 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
752/15/EPTČ/OPTČ
oprava vstupných automatických dverí do polikliniky NO
35,00 € 14. 10. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
740/15/EPTČ/OZT
oprava vyšetrovacej lampy Provita medical pre ORL amb.
165,82 € 13. 10. 2015 Medpin s. r. o., Wolkrova 2, 851 01, Bratislava, 35 849 193 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
755/15/EPTČ/OZT
oprava digit.tlakomerov 2ks a nákup manžety s označením CW pre OGO a chir.amb. I
36,00 € 13. 10. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
737/15/EPTČ/OZT
oprava a výmena čerpadla na zariadení na úpravu vody Aquaosmotic AQ 01 pre OKB
265,00 € 13. 10. 2015 Peter Haška – AquaOsmotic, Na Honech 1770, 066 01, Tíšňov, CZ, 44 039 298 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
738/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - nákup náhradncýh dielo a servis dezifektora lôžkovín Getinge pre OCS a D
207,66 € 13. 10. 2015 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
749/15/EPTČ/OIVS
dodanie žalúzie a siete proti hmyzu pre potreby OACH
162,00 € 13. 10. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
739/15/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy č. 1/2006 - nákup náhradných dielov na zavážaci vozík do dezinfektora lôžkovín a matracov pre OCS a D
420,00 € 13. 10. 2015 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
750/15/EPTČ/OIVS
žalúzie pre potreby amb.ORL
269,45 € 13. 10. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
736/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač pre ORO
1 716,16 € 09. 10. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
747/15/EPTČ/OIVS
6ks infrapanelov Ecosun 880G White do priestorov TJ
1 521,94 € 09. 10. 2015 Klimatel Šaľa, s. r. o., Kráľová nad Váhom 702, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
748/15/EPTČ/OIVS
výroba samolepiek na komun.odpad
50,00 € 09. 10. 2015 Grafis Reklama, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
733/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy - pravidelná ročná validácia hlbokomraz.boxu, vrátane vystavenia protokolu pre OLG
100,00 € 08. 10. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
734/15/EPTČ/OZT
oprava lineárneho urýchlovača Elekta pre ORO
500,00 € 08. 10. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
735/15/EPTČ/OZT
nákup prstévého pulzného oxymetra PC-60C Pro pre amb. vnútor.lekárstva - predoperačná
75,00 € 08. 10. 2015 Homegym s. r. o., Slovákova 359/10, 602 00, Brno CZ, 27 708 144 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
746/15/EPTČ/TKO
oprava údajov na informačnej tabuli na OACH
75,90 € 08. 10. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
730/15/EPTČ/OPTČ
oprava elektronickej vstupnej brány na vrátnici
30,00 € 07. 10. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
723/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy a CP - oprava zaridadenia núdzového rozhlasu pre účely vyhlasovania požiar.poplachu v rámci rekonšt. OKO A
769,78 € 07. 10. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
724/15/EPTČ/OZT
oprava pojazdného RTG prístroja Philips Easy pre RDO diagnostika
1 048,00 € 07. 10. 2015 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
725/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hemakoagulačného analyz. Pre OLHT I
300,00 € 07. 10. 2015 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
731/15/EPTČ/TKO
kompletnú dodávku dvoch kusov externých tabúl na mieru
1 640,00 € 06. 10. 2015 FOX ONE, s. r. o., Kukuričná 17, 831 03, Bratislava, 46 448 471 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
722/15/EPTČ/OZT
oprava nemocničnéh lôžka Elegenza pre OAIM
300,00 € 06. 10. 2015 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
728/15/EPTČ/OIVS
rchitektonická štúdia na rekonštrukciu vstupného vestibulu hlavnej budovy NOÚ - 1. fáza.
2 400,00 € 05. 10. 2015 Ing. Arch. Alan Krajčír, Polárna 6, 821 02, Bratislava, 42 176 981 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
718/15/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a oprava RTG prístroja Axiom Aristos FY
300,00 € 05. 10. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
729/15/EPTČ/OIVS
výroba a montáž 1ks nezateplených perforovaných brán na mieru do priestorov v budove Rádioterapie.
3 623,59 € 05. 10. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
719/15/EPTČ/OZT
oprava injektora kontrasnej látky Ulrich Medical OHIO Tandem pre RDO-CT.
1 205,57 € 05. 10. 2015 PHARMA GROUP a. s., SNP 150, 908 73, Veľké Leváre, 31 320 911 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
720/15/EPTČ/OZT
preprava zdravot.prístrojov pre kardiol.amb. a RDO-diagnostiku
21,90 € 05. 10. 2015 TOPTRANS EU a. s., Na priehon 50, 949 01, Nitra, 36 703 923 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
721/15/EPTČ/OZT
oprava USG prístroja s farebným dopplerom Znoare Z.ONE pre OGO
4 893,00 € 05. 10. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
727/15/EPTČ/OPTČ
oprava sušičky UNI Dryer - ložiská na ventilátore
400,00 € 05. 10. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
715/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy obj. pravidelnú výmenu Ir192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 02. 10. 2015 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
726/15/EPTČ/OPTČ
oprava park.zábrany k park.boxu č. 2 - opätovne fyzicky poškodená
50,00 € 02. 10. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
716/15/EPTČ/OZT
oprava infusomatu fmS pre OOH II
100,00 € 02. 10. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
717/15/EPTČ/OZT
oprava nemocničného lôžka Eleganza Standard pre OAIM
100,00 € 02. 10. 2015 Artpect spol. s. r. o., Rybničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
712/15/EPTČ/OZT
oprava perfsora compact, pre OAIM
100,00 € 01. 10. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
713/15/EPTČ/OZT
nákup diabetických pomôcok ABBOTT Medisente pre amb. vnútorného lekárstva - predoperačná
33,99 € 01. 10. 2015 TIMED s. r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 00 602 175 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
714/15/EPTČ/OZT
servisna ptrhladka a oprava USG pristroja s farebným dopplerom Zonare pre Neurologickú amb.
100,00 € 01. 10. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
709/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny do priestorov chodby na odd. GAE
1 087,48 € 30. 09. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
646/15/EPTČ/MTZ
pracie prášky
2 397,17 € 30. 09. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
697/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc.zmluvy - oprava záložného zdroja UPS k núdzovému rozhlasu pre OIVS - dispečing
900,00 € 29. 09. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
698/15/EPTČ/OZT
oprava verifikačného systému Mosaiq pre ORO
500,00 € 29. 09. 2015 Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17309182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky