Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
857/15/EPTČ/OZT
nákup ekg kábla a oprava EKG prístroja Burdick Atria pre Kardiol.amb.
150,00 € 07. 12. 2015 Pharmacare Slovakia, s. r. o., Farská 34, 949 01, Nitra, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
849/15/EPTČ/MTZ
zdrav. odevy, obuv a vankúše
9 215,00 € 03. 12. 2015 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
850/15/EPTČ/OIVS
maľovanie priestorov v objekte hlavnej budovy NOÚ
3 999,00 € 03. 12. 2015 Štefan SASKO, Jašíkova 18, 821 03, Bratislava, 32 106 211 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
854/15/EPTČ/OPTČ
predpríprava rozvodov a montáž klimatizácie na kožnej ambul. II
1 168,00 € 03. 12. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
855/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy - CP - oprava poruchy stereoktického pohyb mamografu Giotto Image SDL pre RDO - mamografia
1 283,08 € 03. 12. 2015 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
834/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zml. A CP - oprava mraziaceho boxu Super Artic 700 pre OLHT
192,28 € 03. 12. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
835/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre LU Clinac 2100 C pre ORO
2 174,55 € 03. 12. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
841/15/EPTČ/OPTČ
obj. posezónny servis na koadačke Bolons, na kosačke Gutbroot a na vertikutártore
400,00 € 02. 12. 2015 AGF Invest, s. r. o., Vráble, Balkánska 133, 851 10, Bratislava, 34 117 865 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
832/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy - pravidelná ročná revízia núdzového rozhlasu v obj.NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 225/2012 pre správu budovy
409,92 € 01. 12. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
833/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc. zmluvy - pravidelná ročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 Zb. z. pre Správu budov
1 434,72 € 01. 12. 2015 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
830/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy a CP - oprava chir.inštrumentov v počte 7ks pre COS
538,20 € 30. 11. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
831/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístroja Light Scanner vrátane vystavenia protokolu pre OLG
400,00 € 30. 11. 2015 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
842/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž ochranných prvkov na OACH
494,43 € 30. 11. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
843/15/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž PVC podlahovej krityn do suterénu hl.budovy NOÚ
1 104,00 € 30. 11. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
844/15/EPTČ/OIVS
na zákl.rámc.zmluvy - dodanie žalúzii pre potreby lekárskej izby na 3p. Hl.budovy NOÚ
103,30 € 30. 11. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
845/15/EPTČ/OIVS
oprava stupnej rampy na vrátnici
40,00 € 30. 11. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
846/15/EPTČ/OPTČ
vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie rozvodu kyslíka pre potreby rekonštrukcie chirurgie prsníka
550,00 € 30. 11. 2015 TK PROJEKT, Letná 431, 460 01, Liberec 12, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
827/15/EPTČ/OZT
oprava pulzného oximetra Dräger Oxipac 2500 pre PNEU I
100,00 € 27. 11. 2015 Dräger Slovensko, s. r. o., Radlinského 40a, 921 01, Piešťany, 31 439 446 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
828/15/EPTČ/OZT
výmena kyslíkového senzora pre detektor kyslíka Analox pre OLHT II - darcovia
450,00 € 27. 11. 2015 Cryosoft spol. s r. o., B. Nemcovej 14, 040 01, Košice, 36 578 797 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
829/15/EPTČ/OZT
servisná prehliadka a oprava veka samplera farbiaceho automatu Leica 5020 pre OKPC - patológia
500,00 € 27. 11. 2015 IVANCE, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01, Bratislava, 43 865 721 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
814/15/EPTČ/MTZ
tlačivá
2 990,00 € 27. 11. 2015 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
848/15/EPTČ/OPTČ
odstránenie poruch na VZT na OOHI - TJ
66,10 € 26. 11. 2015 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
840/15/EPTČ/OPTČ
oprava vzduchovej clony Economic nad vchodovými dverami do polikliniky NOÚ
500,00 € 26. 11. 2015 KKG NEMEC SK, s. r. o., Roľnícka 65, 831 07, Bratislava, 46 168 435 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
826/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup spotrebného materiálu 2ks pH elektr´d EC pre pH meter Cyberscan pH 310 pre OLG
250,00 € 25. 11. 2015 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
837/15/EPTČ/OPTČ
ID karty s potlačou - logo NOÚ - 30ks
105,00 € 25. 11. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
824/15/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka odberového kresla Comfort 2, vrátane vystavenie prtokolov pre OLHT II - darcovia
200,00 € 25. 11. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
825/15/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo č. 02/05 SDX - oprava tromboinkubátora Helmer PC 1200 pre OLHT II darcovia
350,00 € 25. 11. 2015 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
816/15/EPTČ/MTZ
batérie Engrgizer R14
793,80 € 24. 11. 2015 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06, Bratislava, 35 958 120 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
839/15/EPTČ/OIVS
oprava opračky UNICA 45
350,00 € 24. 11. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
838/15/EPTČ/OIT
Oprava 2 x termotransferových tlačiarní GK420t
80,00 € 23. 11. 2015 Kodys Slovensko, s. r. o., Sliačska 2, 831 02, Bratislava , 31 387 454 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
821/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy a CP - oprava chir.inštrumentov v počte 2ks pre chir.amb. I
333,00 € 23. 11. 2015 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
822/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy - oprava hlhbkovomrziaceho boxu Juoan pre OLG
350,00 € 23. 11. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
823/15/EPTČ/OZT
oprava TV rozvodov na pacientských izbách pr OOH II
155,00 € 23. 11. 2015 SORTEC EUROPE, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 45001103 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
820/15/EPTČ/OPTČ
odstránenie havárie na kanalizácii na OAIM v NOÚ
450,00 € 20. 11. 2015 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
836/15/EPTČ/OPTČ
oprava vstupnej rampy na vrátnici NOÚ
30,00 € 20. 11. 2015 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
815/15/EPTČ/MTZ
operačná súprava (nohavice, košeľa) farba tyrkysová 50ks
1 450,00 € 20. 11. 2015 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
819/15/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž úpravovne vody v NOÚ
7 099,90 € 13. 11. 2015 Ekotechnologie spol. s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35 794 313 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
812/15/EPTČ/MTZ
pracie prášky
2 848,65 € 13. 11. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
813/15/EPTČ/MTZ
operačná súprava (nohavice, košeľa) farba tyrkysová 50ks
1 450,00 € 13. 11. 2015 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
808/15/EPTČ/OZT
nákup krytiek na oko (wolfrámové tienenie oka s ochrannou vrstvou) - 2ks pre ORO
2 352,00 € 12. 11. 2015 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
809/15/EPTČ/OZT
diagnostika digitálnych tlakomerov Omron M6 - 2ks a nákup manžety pre OKO A, OOHII a OZT, amb klinik.onkol. OKO F II
131,10 € 12. 11. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
810/15/EPTČ/OZT
nákup manžety k ortuťovým tlakomerom pre OKO D a OZT
115,20 € 12. 11. 2015 Chirosan, s. r. o., Sadová 2, 923 02, Vrbové, 36 239 739 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
804/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zml. - oprava záložného zdroja APC Smart 700 pre OKB
50,00 € 11. 11. 2015 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
805/15/EPTČ/OZT
nákup diaľk.ovláadačov SHARP LCDTV - 20ks pre OKO A
320,00 € 11. 11. 2015 Ivan Baláž – TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
806/15/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space pre OAIM
100,00 € 11. 11. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
817/15/EPTČ/OPTČ
tlakové flaše pre medicinálny kyslík pre MRI v NOÚ
1 100,00 € 11. 11. 2015 GASOTECH, s .r. o, Štefánikova 385/45, 908 45, Gbely, 36 263 869 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
807/15/EPTČ/OZT
oprava videokolonoskopu Q 180AL, pre GAE I
400,00 € 11. 11. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
818/15/EPTČ/TKO
4 tréningy na rozvoj osobnosti pre lekárov a sestry NOÚ
600,00 € 11. 11. 2015 Noesis, s. r. o., Jašíkova 5, 821 03, Bratislava, 35737441 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
811/15/EPTČ/MTZ
fólia do zatavovacieho koša zn. Pacto-Safe, 4ks
970,92 € 10. 11. 2015 Optoteam, s.r.o., Smrečianská 29, 811 05, Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
802/15/EPTČ/OZT
na zakl. CP -vykonanie elektr.revízie prístroja AXIOM ARISTOS FX PLUS - vrátane revíznej správy podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 pre RDO
111,50 € 09. 11. 2015 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 36, 916 35, Modrovka, 30 874 459 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky