Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
895/15/EPTČ/OZT
teplomer Omron do nem.prostredia v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niekt.zákonov pre NOÚ (250ks)
975,00 € 18. 12. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava Ing.Tomáš Alscher,nám.riaditeľa pre EPTČ
896/15/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy - oprava mraz.boxu Super Artic 700, pre OLHT
350,00 € 18. 12. 2015 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 Ing.Tomáš Alscher,nám.riaditeľa pre EPTČ
897/15/EPTČ/OZT
oprava termocyklera Bio-Rad C100 pre OLG
300,00 € 18. 12. 2015 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 Ing.Tomáš Alscher,nám.riaditeľa pre EPTČ
853/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž klimatiz.zariadení do priestorov OACH na 3p. Hlavnej budovy vrátane soc.zariadení
4 599,00 € 18. 12. 2015 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
906/15/EPTČ/OIVS
nábytok do kúpelní pacientských izieb pre ORO
1 467,45 € 17. 12. 2015 MAAG s. r. o., Južná trieda 125, 040 01, Košice, 31 687 296 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
851/15/EPTČ/MTZ
prací prášok
766,50 € 17. 12. 2015 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
893/15/EPTČ/OZT
na zák.ramc.serv.zmluvy - CP - oprava odsávačky NEW ASKR 230-12BR pre OKO D
204,23 € 16. 12. 2015 M - Plus Medical, s. r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
894/15/EPTČ/OZT
redukčný ventil a prietokomery a prísluš. Pre GAE a OKO F
887,50 € 16. 12. 2015 MEDIST, s. r. o., Petruškovského 4, 066 01, Humenné, 36 168 513 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
905/15/EPTČ/OPTČ
vyhodnotenie prevádzkového predpisu pre trafostanicu rádioterapie
250,00 € 16. 12. 2015 JTB, s. r. o., Mlynská 834, 034 95, Likavka, 45 351 911 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
907/15/EPTČ/OIVS
vykonanie autorského dozoru na akcii "výmena našlapných vrstiev a podhľadov...1NP hlav.budovy"
25,00€/hodina 16. 12. 2015 Ing. Ivan Bučko – ORPIS, Mierová 44, 903 01, Senec, 32 088 621 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
892/15/EPTČ/OZT
nákup rotora s držiakmi do Centrifugy Rotina 38 pre OLHT
1 319,00 € 15. 12. 2015 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
903/15/EPTČ/OIVS
geodetické práce na zameranie polohopisu a výškopisu na Klenovej ulici v BA
500,00 € 15. 12. 2015 Geodet Team, s. r. o., Partizánska 23, 811 02, Bratislava, 35 735 3235 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
904/15/EPTČ/OIVS
oprava práčky UNICA 90 - výmena prasknutého sklíčka
250,00 € 15. 12. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
890/15/EPTČ/OZT
oprava a inštalácia TV rozvodov pre ORO
517,08 € 15. 12. 2015 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
891/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup spotrebného materiálu pre premývačku mikroplatničiek BIO-RAD pre OKB
500,00 € 15. 12. 2015 Bio G spol. s. r. o., Kazanská 46, 821 06, Bratislava, 34 123 415 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
887/15/EPTČ/OZT
oprava prístroja ERBE ICC 200 pre chir. Amb. I.
500,00 € 14. 12. 2015 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
888/15/EPTČ/OZT
oprava svetelného zdroja k LSK zostave pre COS
966,17 € 14. 12. 2015 Med Partners, a. s., Hurbanovo nám. 1, 811 06, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
889/15/EPTČ/OZT
oprava perfúsora Space re OAIM
100,00 € 14. 12. 2015 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
869/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lin.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
4 940,02 € 11. 12. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
882/15/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU (stavebný odpad 2ks kontaj)
250,00 € 11. 12. 2015 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
870/15/EPTČ/OZT
na zákl.ramc.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lin.urýchlovač Clina 2300 CD pre ORO
4 416,35 € 11. 12. 2015 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
883/15/EPTČ/MTZ
výroba a montáž laboratórneho zariadenia (nábytku) na mieru pre OKB
3 815,10 € 11. 12. 2015 TRENAB EU, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 44 331 711 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
884/15/EPTČ/OZT
nákup mechanických minutiek typ SR 82,2 pre OKPC patológia
19,40 € 11. 12. 2015 PETROSTAV-SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44, Tvrdošín, 46 278 605 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
885/15/EPTČ/OZT
dodávka a montáž digitálneho dorozumievacieho zaridania sestra-pacient pre ORO
9 963,28 € 11. 12. 2015 Nail ambiente, s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 47 557 494 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
886/15/EPTČ/OZT
profesionálne tlakomery do nem.prost. V zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii
996,00 € 11. 12. 2015 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
902/15/EPTČ/OIVS
oprava práčky Unica 90
200,00 € 11. 12. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
866/15/EPTČ/OZT
oprava laminárneho boxu DNA/RNA - pre OLG
300,00 € 10. 12. 2015 Biotech, s. r. o., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
867/15/EPTČ/OZT
nákup digitálnych minutiek pre OKPC cytol.
23,00 € 10. 12. 2015 Viktor Navrátil, Novosady 552, 784 01, Litovel, CZ, 60 942 932 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
901/15/EPTČ/OIVS
oprava žehliaceho listu Textima v úst.práčovni
120,00 € 10. 12. 2015 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
880/15/EPTČ/TKO
úprava informácii na centralnej tabuli na OACH
168,00 € 10. 12. 2015 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
868/15/EPTČ/OZT
inštalácia a nákup prietokomerov s prísluš. Pre chir. Amb. I.
519,90 € 10. 12. 2015 MEDIST, s. r. o., Petruškovského 4, 066 01, Humenné, 36 168 513 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
881/15/EPTČ/OIVS
vybudovanie recepcie evidencie kariet C v budove rádioterapie
5 999,00 € 10. 12. 2015 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
879/15/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž laminátovej podlahy do priestorov lekárskej izby na 3p.hlavnej budovy
596,90 € 09. 12. 2015 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
875/15/EPTČ/TKO
občerstvenie pacientov a zamestnancov NOU - vianočná kapustnica 15.12.2015
499,80 € 09. 12. 2015 Delikanti, s .r. o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava, 46 884 033 MUDr. Jozef Dolinská, riaditeľ
862/15/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy - oprava hematol. Analyz. Sysmex XT pre OLHT I
300,00 € 08. 12. 2015 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
852/15/EPTČ/OIVS
elektromontážne práce týkajúce sa rekontštrukcie elektro-rozvodov nových priestorov OACH na 3 NP hl. budovy NOÚ
4 210,91 € 08. 12. 2015 Ermont-Ing.Peter TURIAN, Polianky 15,841 01 Bratislava, 13 979 078 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
863/15/EPTČ/OZT
výmena preplachovej súpravy a nastavenia ETD 2+umývačky pre GAE amb I.
1 200,00 € 08. 12. 2015 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
864/15/EPTČ/OZT
servisná prehliadka a oprava kryostatu HM 505 Npre OKPC - patológia
500,00 € 08. 12. 2015 IVANCE, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01, Bratislava, 43 865 721 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
865/15/EPTČ/OZT
školenie pracovníkov na elektroforetický software Phoresis pre OKB
350,00 € 08. 12. 2015 ECOMED, s. r. o., Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
858/15/EPTČ/OZT
oprava a reverznej osmózy a nákup náhradnej demineralizačnej náplne pre OCS
589,90 € 07. 12. 2015 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
859/15/EPTČ/OZT
oprava TV rozvodov na pacientských izbách pre OKO E
183,33 € 07. 12. 2015 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
860/15/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy MS 16A pre OOH II
100,00 € 07. 12. 2015 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
872/15/EPTČ/OIVS
na zákl.rámc.zmluvy - dodanie žalúcii pre potreby amb. v priestoroch polikliniky NOÚ
784,25 € 07. 12. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
861/15/EPTČ/OZT
oprava ionizačnej komory Semflex a výmenu predlžovacích káblov pre ORO
6 753,00 € 07. 12. 2015 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
873/15/EPTČ/OIVS
na zákl.rámc.zmluvy - dodanie žalúcii pre potreby odd ORO 1
377,12 € 07. 12. 2015 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
874/15/EPTČ/SEK
intenzívny kurz k Zákonu 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre tri osoby
735,00 € 07. 12. 2015 SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01, Banská Bystrica, 36 041 432 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
876/15/EPTČ/OIT
nadštandardné úpravy LIS pre komunikáciu s analyzátrom WaDiana v nem.inf.systéme PCS*CARE
6 280,00 € 07. 12. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
877/15/EPTČ/OIT
školenie manažéra kvality LIS v nem.inf.systéme PCS*CARE
720,00 € 07. 12. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
878/15/EPTČ/OIT
kustomizácia mesačnej uzávierky v nem.inf.systéme PCS*CARE
6 960,00 € 07. 12. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
856/15/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov a validáciu centrifúgy Allegra X15R, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
906,80 € 07. 12. 2015 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ

Stránky