Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
104/16/EPTČ/OZT
oprava infúznej pumpy Graseby MS pre OOH II.
200,00 € 05. 02. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
57/16/EPTČ/MTZ
pracie prášky
1 862,02 € 05. 02. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
105/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu: mikrobiologický filter MSF pre COS
350,00 € 05. 02. 2016 MEDIST, s. r. o., Petruškovského 4, 066 01, Humenné, 36 168 513 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
58/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
926,00 € 05. 02. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
59/16/EPTČ/MTZ
zdrav.oblečenie
8 645,00 € 05. 02. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
89/16/EPTČ/OZT
nákup poniklovaných kruhových magnetov pre ficáciu tienacich blokov pre ORO
14,79 € 04. 02. 2016 Unimagnet, s .r .o., Na Padesátniku 1, 16 100, Praha 6, CZ, 28 155 831 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
90/16/EPTČ/OZT
nákup Thermo-hygrometra pre NL
427,70 € 04. 02. 2016 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
67/16/EPTČ/OPTČ
odtránenie havarijného stavu odvádzačov kondenzátu 18ks
1 405,00 € 04. 02. 2016 ARMAT - Ing. Jozef Holý, Plzenská 4, 831 03, Bratislava, 11 806 923 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
96/16/EPTČ/OIT
migrácia z Microsoft Office 2016 pre študentov a domácnosti SK 32bit na kanc. Balík Microsoft Office 2013 pre domácnosti a podnikateľov SK 32 bit
81,00 € 04. 02. 2016 P3C s. r. o., Poschlova 6269/17, 080 01, Prešov, 46 897 658 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
88/16/EPTČ/OZT
servisné vyhotovenia nástenného držiaka na laser do ožarovne pre ORO
500,00 € 04. 02. 2016 ATR MEDITECH s. r. o., Agátova 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
98/16/EPTČ/TKR
občerstvenie pre účastníkov odbornej diskusie v NOÚ dňa 4.2.2016 (cca 30ľudí)
266,67 € 03. 02. 2016 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033
91/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž sadrokartonových obkladov a spustov v priestorch vestibulu budovy RTO
Do 4999 01. 02. 2016 Labanc Alexej, J.Poničana 9, 841 07, Bratislava, 32 167 369 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
92/16/EPTČ/TKR
nápisy na sklenené dvere, piesková fólia, polep na inform.panel - nálepka (KOH, OOH1 a TJ)
430,10 € 01. 02. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
93/16/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž plastových dverí do priestorov prízemia budovy rádioterapie NOÚ
1 352,99 € 01. 02. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
94/16/EPTČ/TKR
tlač vizitiek pre zamestnancov 200ks
77,00 € 01. 02. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
95/16/EPTČ/OIVS
rekonštrukcia havarijného stavu výťahu v ubytovni NOÚ na Vlárskej 13
7 476,40 € 01. 02. 2016 LUKO-SK, s .r. o., Kychyňa 469, 900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
85/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy a CP - nákup náhradných dielov na pľúcny ventilártor Hamilton T1 - OAIM
323,69 € 01. 02. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
86/16/EPTČ/OZT
nákup softvéru Dicom kompatibilného so softvérom ultrasongorafického prístroja, vzhľadom na potrebu archivácie obrazovje dokumentácie na Pacs pre RDO - mamografia
2 891,00 € 01. 02. 2016 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
97/16/EPTČ/OIVS
material pre konštrukciu na SDK kapotáž pre mrežu na vstup do Rádioterapie
1 126,00 € 01. 02. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
87/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na nemocničné lôžko Eleganza 1 pre OOH I.
191,15 € 01. 02. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
79/16/EPTČ/OZT
pravidelná technická kontrola plazmového sterilizátora TK PM pre OCS
1 912,00 € 29. 01. 2016 Johnson & Johnson s. r. o., Karadžičová 12, 821 08, Bratislava, 31 345 182 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
80/16/EPTČ/OZT
rozšírenie systému Tesla Phonet a nákup 1ks IP telefónu typu Tesla Well SIP T28 P pre sekretariát riaditeľa NOU
180,00 € 29. 01. 2016 Tesla Liptovský hrádok a. s., Pálenica 53/79, 033 17, Liptovský Hrádok, 00 009 687 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
81/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.rámc.zmluvy - pravidelná ročná validácia prístrojov podľa priloženého zoznamu - 17ks, vrátane vystavenia protokolov pre NL a úsek prípravy cytostatík
1 050,00 € 29. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
56/16/EPTČ/MTZ
paplóny 10ks a vankúše 20ks
730,00 € 29. 01. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
82/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.serv.zmluvy a CP - oprava chirurg. Inštrumentov v počte 12ks pre COS
520,20 € 29. 01. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
83/16/EPTČ/OZT
nákup držiakov na teplotné tabuľky v počte 15ks pre OCHO B
120,00 € 29. 01. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
84/16/EPTČ/OZT
oprava pojazdného RTG prístroja Philips Practix pre RDO - diagnostika
224,00 € 29. 01. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
78/16/EPTČ/OZT
na zákl. serv.rámc. Zmluvy - pravidel.ročná validáciu prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OKB
335,00 € 28. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
65/16/EPTČ/OPTČ
dodanie a montáž registra na sušičku UNI Drayer v práčovni NOÚ.
800,00 € 28. 01. 2016 Jiří Rujbr, Rerychova 14, 635 00, Brno, 11 477 024 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
71/16/EPTČ/TKR
grafické služby na rok 2016 - predpokladaný počet odpracovaných hodín 150
36€/hodina 28. 01. 2016 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
73/16/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce v priestoroch: kuchyňa, kuchynské sklady, sklady ŠZM, sklady MTZ, myčka riadov, bufet, lekáreň, práčovňa
850,00 € 28. 01. 2016 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
74/16/EPTČ/OIT
dodávka a montáž rozšírenia kamerového systému do vankajších priestorov areálu NOÚ.
6 417,00 € 28. 01. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
76/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia automatickej čitačky mikrotitračných patničiek PR 3100 Bio Rad pre OKB
400,00 € 28. 01. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
77/16/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo 02/05 SDX - oprava separátora krviniek Amicus pre OLHT II - darcovia
300,00 € 28. 01. 2016 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
64/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ
125,00 € 27. 01. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
55/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
3 366,16 € 27. 01. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
46/16/EPTČ/OZT
oprava centrifugy Hettich Rotina 380 R pre OLHT I
125,00 € 27. 01. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
47/16/EPTČ/OZT
oprava bioptronovej lampy Zepter pre FRO I.
100,00 € 27. 01. 2016 Zepter Slovakia, spol. s. r. o., Karadžičova 710/16, 821 08, Bratislava, 31 323 570 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
48/16/EPTČ/OZT
oprava pulzného oxymetra Edan H 100B, pre OAIM
200,00 € 27. 01. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
49/16/EPTČ/OZT
oprava perfúsora space pre OAIM
100,00 € 27. 01. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
75/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv.činn. - a CP - nákup náhradných dielov na opravu zariadenia SOMATOM SENSATION pre RDO - CT
4 638,20 € 27. 01. 2016 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
50/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.činnosti - a CP - oprava zariadenia núdzového rozhlasu pre účely vyhlasovania požiarneho poplachu v rámci rekonštrukcie na OLG
1 388,06 € 27. 01. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
42/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.-pravidelná ročná validácia prístroja vrátane vystavenia protokolu pre OLHT II - darcovia
166,00 € 26. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
43/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.-oprava stereotaktickej jednotky pre mamografické zariadenia Giatto Image SDL pre RDO - mamografia
50,00 € 26. 01. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
44/16/EPTČ/OZT
na zákl.rámc.zmluvy o serv.-oprava oprava laminárneho boxu na úseku prípravy cytostatík
300,00 € 26. 01. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
45/16/EPTČ/OZT
oprava ID Centrifugy 12 SII, pre OLHT I.
300,00 € 26. 01. 2016 EUREX MEDICA spol. s .r. o., Na Šefranci 10, 010 01, Žilina, 36 392 944 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
72/16/EPTČ/SEK
vypracovanie analýzy, ktorej predmetom bude posúdenie, či právne predpisy slovenskej republiky a predpisy Európskej únie, prípadne nariadenia štátnych orgánov, ktoré sú záväzné pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadne interné predpisy zadávateľa objednávky, upravujú spôsob nakladania s humánnymi liekmi, ktoré boli predpísané konkrétnemu pacientovi, avšak neboli týmto pacientom spotrebované, resp. boli spotrebované len čiastočne. Predmetom analýzy zároveň bude posúdenie otázky, či je v rozpore s právnymi predpismi použitie pacientom nespotrebovaného lieku, ktorému ešte neuplynul čas použiteľnosti, v prospech iného pacienta, alebo je potrebné tieto lieky považovať za odpad a príslušným spôsobom ich zneškodniť.“
100€/hodina 26. 01. 2016 Valko Marián & partners, s. r. o., Porubského 2, 811 06, Bratislava, 35 916 192 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
53/16/EPTČ/MTZ
zdravotnícka obuv dámska a pánska
8 665,00 € 25. 01. 2016 Janoli, Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36 515 507 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
61/16/EPTČ/TKR
tlač vizitie pre zamest. NOU - 300ks
85,30 € 25. 01. 2016 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
63/16/EPTČ/OIVS
stavebné a maliarske práce v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
3 780,00 € 25. 01. 2016 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky