Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
714/16/EPTČ/OIVS
vypracovanie znaleckého posudku na úlohu: Určenie zostatkovej hodnoty stavebných úprav lekárne v NOÚ.
1 500,00 € 26. 09. 2016 Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičová 21, 821 09 Bratislava, 36 746 916 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
715/16/EPTČ/OIT
Lekáreň - štrukturovaná kabeláž
1 197,96 € 26. 09. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
695/16/EPTČ/OZT
oprava TV rozvodov v pacientskej izbe pre OKO A
36,67 € 26. 09. 2016 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
696/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - výmena halogénovej lampy do hemakoagulačného analyzátora Sysmex CA 1500 pre OLHT I
260,00 € 26. 09. 2016 Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
718/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž obkladov z antibakteriálneho skla vrátane dodávky a montáže 2ks mechanických dverí na mieru z antibakteriálneho skla na OAIM
5 861,44 € 26. 09. 2016 MORAMEDICA SE, Hradčanské náměstí 67/8, 118 01 Praha 1 - Hradčany, IČO: 290 33 811 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
697/16/EPTČ/OZT
oprava a vyčistenie čitačky RTG obraz PCR Eleva S-Philips pre RDO-diagnostika
500,00 € 26. 09. 2016 S + T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 43/A 821 05, Bratislava, 36 551 775 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
698/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov do endoskopickej umývačky pre GAE I
300,00 € 26. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
699/16/EPTČ/OZT
oprava Bronchoskopu Olympus CLK-4 pre OAIM
300,00 € 26. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
710/16/EPTČ/MTZ
zakúpenie radiátorov + príslušentstva + spojovací materiál
520,14 € 26. 09. 2016 ENTO železiarstvo, s.r.o, Turbínova 1. 831 04 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
706/16/EPTČ/OIT
plánovací systém pre GAE - modul Omega
3 440,00 € 23. 09. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
707/16/EPTČ/OIT
upgrade modulu Lekáreň
9 985,00 € 23. 09. 2016 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
691/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia prístrojov podľa priloženého zoznamu 17ks, vrátane vystavenie protokolov pre OLHT I
1 213,30 € 22. 09. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
692/16/EPTČ/OZT
oprava vypínača žiarivky v excidačom stole D-Lab 2000 pre OKPC-patológia
300,00 € 22. 09. 2016 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
693/16/EPTČ/OZT
oprava infusomatu pre OOH II
100,00 € 22. 09. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
694/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu ku elektrokoagulačnému prístroju ESU 60M pre Kožnú amb. III.
100,00 € 22. 09. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35953900 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
709/16/EPTČ/MTZ
svietidla a elektroinštalačný materiál
722,34 € 22. 09. 2016 ELRON Elektro, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04, Bratislava, 35 933 747 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
701/16/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž interiérových dverí na mieru do priestorov 4.p.v hlavnej budove NOÚ
2 770,00 € 21. 09. 2016 JEKA, s.r.o, J.Gagarina 125,960 01 Zvolen, 45 563 161 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
705/16/EPTČ/OPTČ
výmena palivovej nádrže na vozidle Multicar M25
419,40 € 21. 09. 2016 CSAKOM spol. s. r. o., Mikulášov sad 241, 946 31, Bátorové Kosihy, 31 107 818 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
676/16/EPTČ/MTZ
tlačivá a obálky s logom
4 285,00 € 21. 09. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
677/16/EPTČ/MTZ
fólia do zatovavacieho koša
970,82 € 21. 09. 2016 Optoteam, s.r.o, Hlinická 2b, 831 52 Bratislava, 35 810 840 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
678/16/EPTČ/MTZ
kalendáre stolové, náplne do diarov, gulôčkové perá
931,00 € 21. 09. 2016 Hauerland spol. s. r. o., Matúšova 56, 811 Bratislava, 35 777 885 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
690/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre správu budov
973,56 € 20. 09. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
702/16/EPTČ/OIVS
svietidla do priestorov vestibulu v pavilóne M NOÚ
708,69 € 20. 09. 2016 Smart Light, s. r. o., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 35 849 533 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
703/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž PVC podlahy do priestorov ambulancie na prízemí hlavnej budovy NOÚ
2 828,97 € 20. 09. 2016 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
682/16/EPTČ/OPTČ
rezanie otvoru do betónu na OKO F
262,00 € 20. 09. 2016 IDT PLUS, s .r. o., Železničiarska 13, 811 01, Bratislava, 35 798 017 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
686/16/EPTČ/OZT
nákup redukčného ventila k odsávačke v počte 2ks pre COS
213,90 € 20. 09. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
708/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž interiérových zasklených stien do priestorov NOÚ
4 783,20 € 20. 09. 2016 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
687/16/EPTČ/OZT
oprava perfusora Space - OAIM
100,00 € 20. 09. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
688/16/EPTČ/OZT
nákup thermo-hygrometra, typ T899 v zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. O metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre OCHO C
65,80 € 20. 09. 2016 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
689/16/EPTČ/OZT
pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objetkoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 pre správu budov
204,96 € 20. 09. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
669/16/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability Lineár.urýchlov. V zmysle Nariadenia vlady SR č. 340/2006 pre ORO
7 785,00 € 19. 09. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
681/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - stavebný odpad - 1kontajner, infúzne flaše 1ks kontajner
19. 09. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
670/16/EPTČ/OZT
vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlady SR č. 340/2006 pre Rádiofyziku
2 800,00 € 19. 09. 2016 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
683/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge pre OCS
195,16 € 19. 09. 2016 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
684/16/EPTČ/OZT
pravidelnú technickú kontrolu zariadenia ASP pre OCS
318,98 € 19. 09. 2016 Johnson & Johnson s. r. o., Karadžičová 12, 821 08, Bratislava, 31 345 182 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
685/16/EPTČ/OZT
nákup opravárenských setov na opravu tlakových pištolí Selecta pre OCS
800,00 € 19. 09. 2016 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
724/16/EPTČ/OIVS
maliarske práce protiplesňovým náterom v priestoroch ubytovne NOÚ na Vlarskej ulici
1 590,00 € 16. 09. 2016 Peter WEISS, Eisnerova 13, 841 07, Bratislava, 41 531 612 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
668/16/EPTČ/OZT
výmena xenónovej lampy v zdroji svetla Olympus Xenon e 180 pre COS
1 672,59 € 16. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
704/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž interiérových prvkov na Chirugiu - 3. n. p. NOÚ
4 238,00 € 16. 09. 2016 REDWOOD 3, s .r. o., Kuzmányho 400/13, Modra, 47973641
664/16/EPTČ/OZT
nákup spotrebného materiálu k anestéz.prístrojom Venar pre OAIM
1 143,00 € 16. 09. 2016 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
665/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov na digitalne dorozumievacie zariadenie pacient - sestra pre OZT
750,00 € 16. 09. 2016 Rastislav Guzlej – REMONT, Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 33 190 071 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
666/16/EPTČ/OZT
obnova a údržba káblových vedení častí zariadenia EPS v rámci rekonštrukcie na OKO D a OLG
3 956,90 € 16. 09. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
667/16/EPTČ/OZT
opravu a nákup náhradného výbojkového setu k operačnej lampe martin ML 702 pre COS
742,00 € 16. 09. 2016 Fénix Bratislava spol. s. r. o., Jána Zigmundíka 296/6, 922 03, Vrbové, 35 730 854 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
661/16/EPTČ/OZT
oprava videokolonoskopu pre GAE I
287,00 € 14. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
662/16/EPTČ/OZT
oprava videoendosonografu pre GAE I
156,00 € 14. 09. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
679/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie striebornej bezpečnostnej pásky na jedno krídlo sklen.autom.vchodových dverí na OACH
30,92 € 13. 09. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
680/16/EPTČ/TKR
dotlač letákov a iných tlačovín pre potreby NOÚ
2 844,00 € 13. 09. 2016 Dynamic Relations 2000, s. r. o., Trenčianska 53/B, 821 09, Bratislava, 35 818 174 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
674/16/EPTČ/OPTČ
parkovacie žetóny do systému automatického parkovania
990,00 € 13. 09. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
675/16/EPTČ/OPTČ
ID karty s potlačov NOU- 30ks
105,00 € 13. 09. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, námestník EPTČ, MPH
672/16/EPTČ/OPTČ
príprava na klimatizácie v pavilóne M
5 968,00 € 12. 09. 2016 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky