Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
812/16/EPTČ/OZT
oprava záložného zdroja PS15 - UPS2, pre OLHT I
883,50 € 31. 10. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
813/16/EPTČ/OZT
nákup náhradných dielov k tlakovému holteru pre Kardiol.amb. I
178,70 € 31. 10. 2016 BIOFLEX, s. r. o, Borovce 1266, 922 09, Borovce, 36 260 231 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
826/16/EPTČ/OPTČ
nalepenie samolepiek na tabuľu pre parkovisko
28,80 € 28. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
805/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhdradných dielov pre Lineárny urýchľovač Clinac 2100 C pre ORO
315,79 € 28. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
806/16/EPTČ/OZT
nákup EKG kábla Smart ECG MS1-106902-AO pre ORO
207,00 € 28. 10. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
807/16/EPTČ/OZT
oprava a nastavenie parametrov termostatu CO2 Incubatorov IGO 150 pre OLG
350,00 € 28. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
808/16/EPTČ/OZT
pravidelnú ročnú validáciu prístrojov podľa priloženého zoznamu v počte 13ks, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
738,00 € 28. 10. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
809/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie prietokových cytometrov FASCCanto, vrátane vystavenie servisného záznamu/validačného protokolu pre OLHT I.
1 250,00 € 28. 10. 2016 I.T.A. spol. s.r.o, Slovenská 26, 040 01 Košice MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
810/16/EPTČ/OZT
nákup prehľadného púzdra pre injekčný dávkovač pre OKO E
76,15 € 28. 10. 2016 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
811/16/EPTČ/OZT
oprava pulzného oximetra Siemens Micro pre OCHO A
200,00 € 28. 10. 2016 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31 439 446 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
824/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie označenia Lekárne Kamélia - na vnútorné a vonkajšie slekené dvere a tiež označenie lekárne na vonkajšiu obojstrannú bočnú vývesku
202,74 € 27. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
825/16/EPTČ/SEK
poradenské služby: "Kompletnú realizáciu zadávania nadlimitnej zákazky postupom priameho rokovacieho konania"
1 500,00 € 27. 10. 2016 LogTrade, s.r .o, Podtratranského 7, 040 01, Košice, 36584452 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
822/16/EPTČ/TKR
výrobu a nalepenie polelpov - označení na oddelenie OKO F
1 119,06 € 26. 10. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
804/16/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie polepov - označenie troch pracovísk na nové sklenené dvere na 4p. Hlavnej budovy
40,54 € 24. 10. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
713/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
951,50 € 24. 10. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
783/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zml. a CP oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchlovač Clinac 2300 CD pre ORO.
2 348,10 € 24. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
821/16/EPTČ/OPTČ
oprava elektromotora pre sušičku v ústavnej práčovni
350,00 € 24. 10. 2016 Edita Horváthová H-Servis el., Jána Smreka 22, 841 07, Bratislava, 34 539 000 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
784/16/EPTČ/OZT
profesionálny tlakomer do nemocničného prostredia v zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ozmene a dopnení niektorých zákonov pre amb. Vnútroného lekárstva - predoperačná
395,00 € 24. 10. 2016 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
785/16/EPTČ/OZT
oprava a nabrúsenie špeciálnych chirurgických nožníc v počte 6ks pre COS
358,40 € 24. 10. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
803/16/EPTČ/TKR
informačné stojany 2ks
182,53 € 24. 10. 2016 Legat Trade, s.r. o., Husova 819, 933 01, Karvina, 27 770 494 v. z. Ing. Tomáš Aslcher, MPH, námestník EPTČ
781/16/EPTČ/OZT
prečalúnenie ložnej plocyh vyšetrovacieho lôžka Eleva v počte 3ks pre OCHO A, OCHO B a OCHO C
360,00 € 21. 10. 2016 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
782/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka a nastavenie USG prístroja Mindray DP 6600 S, vrátane vystavfenia servisného záznamu/validačného protokolu pre urologickú ambulanciu
200,00 € 21. 10. 2016 ZOLS, s.r. o., Hornočermanska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
800/16/EPTČ/OIT
dopnenie náhladovej kamery na oPS
813,00 € 21. 10. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
798/16/EPTČ/OPTČ
očalúnenie vchodových dverí na lekárskej izbe na 4p.
150,00 € 20. 10. 2016 Čalúnictvo Gidra, Hanácka 2, 821 04, Bratislava, 17 415 861 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
794/16/EPTČ/OPTČ
oprava chladiaceho mliečneho boxu v kuchyni NOÚ a tesnenie na chladničke - Kožné odd. I
450,00 € 19. 10. 2016 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
795/16/EPTČ/OIT
štrukturovaná kabeláž - kongresová sála
977,20 € 19. 10. 2016 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
797/16/EPTČ/OPTČ
na základe serv.kontroly - výmena ventilu na odpúšťanie vody do kúrenia 2ks pohon ventilu, kondenzátor na motoroch 7ks
500,00 € 19. 10. 2016 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
823/16/EPTČ/OIVS
vybudovanie sadrokartónovej priečky s hlinikovými dverami v priestoroch vstupu na odd. OAIM na prízemi hl. budovy NOÚ.
4 130,00 € 18. 10. 2016 RADE, s .r .o., Pribylinská 2 831 04 Bratislava, 44164785 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
777/16/EPTČ/OZT
oprava záložného zdroja BR 1200 G-FR pre OLHT II
130,00 € 17. 10. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
778/16/EPTČ/OZT
na zákl.servisnej zmluvy - pravidelná výmena Ir192 zdroja v prístroji MicroSelectron pre ORO
7 200,00 € 17. 10. 2016 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
779/16/EPTČ/OZT
na zákl.servisnej zmluvy - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 568,44 € 17. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
780/16/EPTČ/OZT
oprava cyklerov Bioer TC-XP pre OLG
310,40 € 17. 10. 2016 KRD molecular technologies, s. r. o., Saratovska 26, 841 02, Bratislava, 35 819 022 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
793/16/EPTČ/OIVS
dodávka a montáž koberca do spojovacich chodieb v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
4 296,29 € 17. 10. 2016 JUTEX - Contract, spol. s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, 35787473 MUD. Jozef Dolinský, riaditeľ
774/16/EPTČ/OZT
oprava lampy 3S LED Headlinght pre ORL amb.
250,00 € 14. 10. 2016 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
775/16/EPTČ/OZT
pravidelnú ročnú validáciu Sušiarne WTB Binder, vrátane vystavenia protokolu pre OKB
75,00 € 14. 10. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
776/16/EPTČ/OZT
oprava chirurgických inštrumentov v počte 14ks podľa priloženého zoznamu pre COS
378,30 € 14. 10. 2016 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
788/16/EPTČ/OPTČ
oprava dieselagregátu
500,00 € 13. 10. 2016 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
760/16/EPTČ/OZT
nákup prenosného ceruzkového Kondukto-metra HT143 na meranie kvality vody z Reverznej osmózy pre OCS
136,00 € 13. 10. 2016 Earth Resources, s. r. o., Sabinovská 10, 821 02, Bratislava, 31 359 451 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
771/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup náhradných dielov na nem.lôžko Eleganza pre OAIM
56,75 € 13. 10. 2016 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
772/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP oprava a náku náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clina 2300 CD pre ORO
1 512,96 € 13. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
773/16/EPTČ/OZT
nákup oxymetra pre OCHO D
288,00 € 13. 10. 2016 POLYMED medical CZ a. s., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
786/16/EPTČ/MTZ
nábytkové vybavenie do priestorov oddelenia OAIM a kavalovej miestnosti
5 690,00 € 12. 10. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
787/16/EPTČ/MTZ
stolárske a nábytkarske prvky na OKHT C - II, OKO D a OACH
1 980,00 € 12. 10. 2016 TRENAB SK, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 563 764 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
769/16/EPTČ/OPTČ
demontáž a montáž 2ks radiatorov + spojovací a inštalačný materiál
126,00 € 11. 10. 2016 Ekotechnologie spol. s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35 794 313 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
759/16/EPTČ/OZT
revízia 4ks tlakových nádob sterilizačnej techniky, vrátane vystavenia revíznych správ pre OCS
335,00 € 11. 10. 2016 Roman Vaško, Úzka 101/3, 931 01, Šamorín – Čilistov, 33 893 861 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
770/16/EPTČ/TKR
výroba 5 navigačných tabuliek s označením VÝCHOD, vrátane inštalácie
415,00 € 11. 10. 2016 pingpong, s. r. o., Hálkova 48, 831 03 Bratislava, 44 528 281 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
756/16/EPTČ/OZT
oprava a nákup kompresnej dosky k BiopsyDigit_Sl na momagrafickom zariadení pre RDO - mamografia
428,50 € 10. 10. 2016 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
757/16/EPTČ/OZT
oprava dermatómu pre COS
1 555,11 € 10. 10. 2016 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
768/16/EPTČ/OPTČ
odstránenie havárie na kanalizácii na chir odd. C - 2p.
400,00 € 10. 10. 2016 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 v.z. Ing. Tomáš Alscher, nám. EPTČ
758/16/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchl. Clinac 2100 C pre ORO
4 231,19 € 10. 10. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky