Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
31/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - oprava rádioterapeutického simulátora Simulix Evolution pre ORO
2 916,00 € 03. 02. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
9/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Infusomatu fmS pre OOH II
235,32 € 02. 02. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
10/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - výmena xenónovej lampy v stvetelnom zdroji CLV - 190 na Videogastroskope GIF pre GAE I.
1 074,72 € 02. 02. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
27/17/EPTČ/OIVS
renovácia a oprava poškodených dverí kufra na služobnom vozidle Audi A6
300,00 € 02. 02. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
11/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP - oprava hemakoahulačného analyzátora Sysmex CA 1500 pre OLHT I.
69,90 € 02. 02. 2017 Ing.Andrej Džadoň-Medservis,Zuby 16,900 21 Svätý Jur MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
25/17/EPTČ/OPTČ
výroba samolepiacich nálepiek
68,00 € 01. 02. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
26/17/EPTČ/OPTC
výmena pohonu trojcestného ventilu UK v budove ORO - odstránenie havárie
326,42 € 01. 02. 2017 Johnson Controls International, s .r. o., Odštepné závody BA, Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31 363 695 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
24/17/EPTČ/TKR
grafický podklad - označenie názvu Gastroenterologické oddelenie na horný diel vstupných dvier oddelenia.
20,00 € 31. 01. 2017 pingpong, s. r. o., Hálkova 48, 831 03 Bratislava, 44 528 281 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
23/17/EPTČ/OIVS
renovácia svetlometov na služobnom vozidle Audi A6
300,00 € 30. 01. 2017 EURO-Steps, s. r. o., Karola Adlera 36, 841 02, Bratislava, 35 895 071 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
22/17/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie farebného označenia Lekárňe Kamélia so šípkou vľavo na veľkú bielu plochu infopanelu v hlavnej budove na prízemí
34,17 € 25. 01. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
21/17/EPTČ/TKR
výroba a nalepenie označenia jednoriadkového názvu GAE na horný diel vstupných sklenených dvier na 2p. v hl.budove NOÚ
17,30 € 25. 01. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
20/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpoadu - 1ks kontajnera - infúzne flaše
63,45 € 20. 01. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
16/17/EPTČ/OIVS
v zmysle rámcovej zmluvy na servis - oprava a servis služ.osobného vozidla
769,00 € 16. 01. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
17/17/EPTČ/OIVS
v zmysle rámcovej zmluvy na servis - vykonanie STK+EK pre služobné vozidlo Avia
140,00 € 16. 01. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
8/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - vykonanie pravidených skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. pre RDO - diagnostika, RDO - Mamografia a RDO - CT
820,00 € 13. 01. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
15/17/EPTČ/OPTČ
v zmysle CP - pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydratov a požiarných klapiek na rok 2017
1 622,18 € 12. 01. 2017 HAS - MAX Nitra,Na predmestí 1,949 01 Nitra, 41 438 426 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
14/17/EPTČ/OPTČ
v zmysle CP - diagnostika poruchy elektroniky automatickej závory vstup
70,00 € 10. 01. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
2/17/EPTČ/OPTČ
pravidelná servisná prehliadka a následne odstránenie zistenýcz závad na našom náhradnom zdroji elekt.energie (disel agregát)
1 222,29 € 09. 01. 2017 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
3/17/EPTČ/OLZ
dochádzkové karty s logom NOÚ (100ks)
360,00 € 09. 01. 2017 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
7/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2300C/D pre ORO
838,83 € 09. 01. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
1/17/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce na OKO A - izba č. 162
26,40 € 03. 01. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
4/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2300C/D pre ORO
1 801,97 € 02. 01. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
5/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - oprava EKG prístroja Weich Allyn CP200i pre OOH I
300,00 € 02. 01. 2017 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35 953 900 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
915/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
1 434,72 € 30. 12. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
933/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná kontrola zvukového núdzového rozhlasu v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002
409,92 € 30. 12. 2016 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
934/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho boxu typ CDC-02GD, vratane vystavenie validačného protokolu pre Úsek prípravy cytostatík
240,00 € 30. 12. 2016 LABO - SK, s. r. o., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 36 365 556 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
935/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho boxu typ CYTAIR, vrátane vystavenia validačného protokolu pre úsek prípravy cytostatík.
140,00 € 30. 12. 2016 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
912/16/EPTČ/OZT
oprava prístroja Cobas 6000 e601 module pre OKB
800,00 € 28. 12. 2016 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
932/16/EPTČ/OPTČ
oprava vstupnej rampy
188,88 € 27. 12. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
930/16/EPTČ/OPTĆ
označenie na podzemné hydranty
80,00 € 27. 12. 2016 Has-max, Július Májik,Na predmestí 1,949 01 Nitra MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
931/16/EPTČ/OPTĆ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ
63,45 € 27. 12. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
926/16/EPTČ/OPTČ
oprava automatických vstupných dverí do polikliniky - opotrebované dorazové gumičky a tesnenia
200,00 € 22. 12. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
929/16/EPTČ/OPTČ
nákup redukčných ventilov pre technológiu čistej pary OCS
3 930,30 € 21. 12. 2016 SPIRAX SARCO spol. s. r. o., Pražská 1455, 102 00, Praha 10, 49 685 554 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
927/16/EPTČ/TKR
polepy - označenia pracovísk OAIM v hl. budove na prízemí NOÚ
314,00 € 20. 12. 2016 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
928/16/EPTČ/TKR
výroba sponzorskej tabule pre Katetrizačnú sálu na OAIM
193,58 € 20. 12. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
925/16/EPTČ/OPTČ
výmena tiahlového spínača na sekciovej bráne - vstup do garáži
135,00 € 19. 12. 2016 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
909/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineár.urýchlovača Elekta Synergy Platform, pre ORO
1 133,00 € 19. 12. 2016 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
910/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2100 pre ORO
5 769,23 € 19. 12. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
911/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2300C/D pre ORO
7 592,16 € 19. 12. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
921/16/EPTČ/MTZ
tlačivá
1 825,00 € 15. 12. 2016 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
907/16/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineár.urýchlovača Elekta Synergy Platform, pre ORO
1 020,00 € 12. 12. 2016 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
918/16/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1 kontajner
63,45 € 05. 12. 2016 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
899/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C pre ORO
974,76 € 29. 11. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
902/16/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv. Činnosti a CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2100 C pre ORO
1 555,34 € 29. 11. 2016 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
898/16/EPTČ/OZT
pravidelná servisná prehliadka záložného zdroja UPS v počte 8ks pre RDO - diagnostika
1 680,00 € 28. 11. 2016 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
901/16/EPTČ/OPTČ
dodávka samolepiek na OKO F
6,10 € 28. 11. 2016 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
904/16/EPTČ/OZT
oprava servoventilátora Puritan Bennett 840 pre OAIM
300,00 € 28. 11. 2016 Medtronic Slovakia, s. r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410 759 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
892/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka mikroskopu AM 3503, vrátane vystavenia serv.záznamu/validačného protokolu pre ORL amb
90,00 € 28. 11. 2016 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
893/16/EPTČ/OZT
pravidelná ročná servisná prehliadka prístroja Rhino-Laryngo fibroskop ENF-GP a Laryngofibroskop Olympus, vrátane vystavenia serv.záznamu/validačného protokolu pre ORL amb
200,00 € 28. 11. 2016 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ
894/16/EPTČ/OZT
nákup príslušenstva k EKG prístroju Cardiovit pre OOH II
110,60 € 28. 11. 2016 EGAMED BA spol. s .r. o., Starobystrická 229, 900 28, Ivanka pri BA - Zálesie, 36 727 172 v.z. Ing. Tomáš Alscher, MPH, námestník EPTČ

Stránky