Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
79/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 2ks podľa priloženého zoznamu pre OKPC patológia
6,40 € 08. 03. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
80/17/EPTČ/OZT
na základe serv. Zmluvy a v zmysle CP - pravidelná výmena Ir192 zdroja v brachyterapeutickom prísroj MicroSelectron HDR, pre ORO
7 202,71 € 08. 03. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
74/17/EPTČ/OPTČ
výmena poškodeného výparníka v chladovej miestnosti na OKB
591,13 € 08. 03. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
75/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - pravidelná ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT II - úsek prípravy transf.liekov
1 461,15 € 08. 03. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
73/17/EPTČ/BOZP
V zmysle právnych predpisov oprava a doplnenie prenosných hasiacich prístrojov v NOÚ a na ubytovni Vlárska 11, 13.
467,88 € 07. 03. 2017 Has-max, Kontrola-servis-predaj HP a hydrantov,Na predmestí 1,949 01 Nitra, 41 438 426 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
55/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb osobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika a ORO
353,20 € 06. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
72/17/EPTČ/MTZ
Topmatic Universal, special, 25kg - 2ks, Topmatic Wash alu El 12kg 4ks
348,80 € 06. 03. 2017 ECOLAB, Čajaková 18, 811 05, Bratislava, 31 342 213 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
52/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava inekčného dávkovača Graseby pre OKO A
51,45 € 06. 03. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
53/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných plastových nástavcov na rektoskop pre chir. Amb. III
80,00 € 06. 03. 2017 MEDILAS, s .r. o., Malinová 2/A, 811 04 Bratislava, 31 332 528 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
54/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonskopu CF-HQ190L pre GAE amb I.
299,00 € 06. 03. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
71/17/EPTČ/MTZ
clax personril 4KL 1 (200ml) 1ks
765,00 € 03. 03. 2017 Johnson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava, 35 835 401 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
48/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na nemocničné lôžko Eleganza pre OAIM
66,28 € 01. 03. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
70/17/EPTČ/OIT
Implementácia, support a maintenance plánovacieho modulu Omega na KCHO
1 840,00 € 01. 03. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
49/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup kábla k monitoru vitálnych funkcií pre anestéziologickéhý prístroj Fabius pre OAIM
81,75 € 01. 03. 2017 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
50/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dezinfektora ETD-4, pre GAE I.
1 415,00 € 01. 03. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
51/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineár.urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
1 150,00 € 01. 03. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
66/17/EPTČ/OIT
Licencia - komunikačný Program analyzátora ADVIA Centaur XPT*
930,00 € 28. 02. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
62/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava diskov v riadiacom servery diskového poľa EVA4400
661,28 € 28. 02. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
63/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava záložnjej baterky v riadiaceom servery dikového poľa EVA4400
570,48 € 28. 02. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
65/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
63,45 € 27. 02. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
67/17/EPTČ/OIVS
vykonanie STK+Ek a prezutie pneumatik na služobnom motorovom vozidle VW Vento
150,00 € 27. 02. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
68/17/EPTČ/OPTČ
revízia elektroinštalácie a rozvádzača v priestoroch kuchyne
300,00 € 27. 02. 2017 J.T.B. spol., s. r. o., Mlynská 834, 034 95, Bratislava, 45 351 911 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
47/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena a nákup batérie pre anestéziologický prístroj Leon Plus NEO pre OAIM
1 600,00 € 27. 02. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
69/17/EPTČ/OPTČ
odstránenie poruchy ovládania MaR na OOH 1 - TJ - havária
66,00 € 27. 02. 2017 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, 31 349 307 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
64/17/EPTČ/OPTČ
dodávka a montáž 1 ks redukčného ventilu RV 611 pre N2O na COS
538,33 € 23. 02. 2017 MZ Slovakia, s.r.o, Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany, 34128557 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
59/17/EPTČ/MTZ
patologický vak E
954,00 € 20. 02. 2017 Peter Červený, M.Benku 2341/1,955 03 Topoľčany, 33 128 014 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
60/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - vybudovanie priečky s plastovými oknami v preistoroch rádioterapie NOÚ
1 100,00 € 20. 02. 2017 Štefan Kubala, Mútne 233, 2963 Mútne, 41 965 710 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
61/17/EPTČ/OIVS
oprava poruchy štartovania na služobnom vozidle Audi A6
270,20 € 20. 02. 2017 AC Bratislava, spol. s. r. o., Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, 45 630 917 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
56/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu (infúzne flaše - 1ks kontajner)
63,45 € 17. 02. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
46/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profylaktickú prehliadku prístrojov podľa priloženého zoznamu, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKB
258,50 € 16. 02. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
44/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu GIF_ HQ190 pre GAE amb. I.
1 600,00 € 14. 02. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
45/17/EPTČ/OZT
na základe serv. Zmluvy č. 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
5 633,04 € 14. 02. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
38/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup trojzvodového kábla k monitoru vitálnych funkcií na anestetický prístroj Venar pre OAIM
140,00 € 14. 02. 2017 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
39/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava termocyklera BIO-Rad C 1000 Termal Cycler pre OLG
891,50 € 14. 02. 2017 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
40/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - oprava prístroja Infusomat Space, pre OOH I - TJ
424,34 € 14. 02. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
42/17/EPTČ/OPTČ
odborné prehliadky výťahov /zdvíhací zariadení/ v NOÚ
9 999,00 € 14. 02. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
43/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videoendosonografu GF-UM160 pre GAE I.
936,80 € 14. 02. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
57/17/EPTČ/OPTČ
oprava 2ks dávkovacích čerpadiel ChemAd-b pre ústavné bazény
150,00 € 13. 02. 2017 Systém inžinierskych služieb, Bjornsonova 6, 811 05, Bratislava, 11 317 169 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
58/17/EPTČ/OPTČ
oprava dialkového ovládača automatickej zábrany k parkovisku č. 9
43,21 € 13. 02. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
34/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup laboratórnych stojanov a automatickej svorky pre OLHT
41,40 € 09. 02. 2017 KVANT spol. s. r. o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48, Bratislava, 31 398 294 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
35/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - pravidelná preventívna servisná prehliadka a údtržba RTG zariadenia Gulmay D3226 pre ORO
470,40 € 09. 02. 2017 Canberra-Packard s.r.o,Bytčická 72, 010 01 Žilina MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
36/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - výmena batérie a pravidelnú bezpečnosto-technickú kotnrolu EKG prístroja Weich Allyn CP200i pre OOH I - TJ
160,00 € 09. 02. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
37/17/EPTČ/OZT
nákup digitálneho teplomera TE 301043 pre OLHT
9,58 € 09. 02. 2017 ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina, 31 561 560 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
30/17/EPTČ/OIT
školenie medziskladov
320,00 € 09. 02. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
32/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o serv.činnosti č. 2015-8002P a v zmysle CP - prava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
7 667,30 € 07. 02. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
33/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - pravidelná preventívna údržba, verifikácia a oprava veľkoobjem.centrifúgy Beckman J6-MC, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT - LKB
232,26 € 07. 02. 2017 Beckman Coulter SR, s r. o. Einšteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
28/17/EPTČ/OPTČ
v zmysle CP TJ/17/0999 - dodávka - oprava a montáž čidiel vzduchotechniky na odd. TJ
562,60 € 06. 02. 2017 SIEMENS, s .r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, 31 349 307 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
29/17/EPTČ/OPTČ
v zmyse CP - výmena stupného parkovacieho stojanu s príslušenstvom
2 678,06 € 06. 02. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
12/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava plazmového sterilzátora Sterrad 100S pre OCS
995,00 € 03. 02. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o, Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, 31 345 182 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
13/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola plazmového sterilizátora TK PM - 1 Sterrad 100S pre OCS
1 247,80 € 03. 02. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o, Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, 31 345 182 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ

Stránky