Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
131/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o vykonaní servisných prác a prevent.servisu a v zmysle CP - oprava pľúcneho ventilátora Hamilton T1 pre OAIM
237,60 € 06. 04. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
122/17/EPTČ/OPTČ
v zmyse CP - oprava brzdového systému na vozidle Multicar M25
392,21 € 04. 04. 2017 CSAKOM spol. s.r.o., Mikulášov sad 241, 946 34, Bátorové Kosihy, 31 107 818 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
123/17/EPTČ/OPTČ
oprava chladiaceho boxu v NL
455,30 € 04. 04. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
127/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 7ks podľa priloženého zoznamu pre CHIR amb. III.
19,60 € 04. 04. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
128/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava rotačného miktrotómu Leica pre OKPC
200,00 € 04. 04. 2017 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
126/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná preventívna prehliadka a údržba RTG zariadenia Gulmay D3225 pre ORO
470,40 € 03. 04. 2017 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
118/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infusomatu fmS pre OOH II
185,76 € 03. 04. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
119/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia EPS v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. § 15 ods. 2/c pre OPTČ - správa budov
768,60 € 03. 04. 2017 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
120/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia núzdového rozhlasu v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. § 15 ods. 2/c pre OPTČ - správa budov
768,60 € 03. 04. 2017 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
121/17/EPTČ/OPTČ
v zmysle servisnej zmluvy a CP - zabezpečenie GO kompresora AIR KRONE typ KS18
1 270,00 € 31. 03. 2017 Jozef Merc-MERC TaPS, Veterná 2, 900 31, Stupava, 22 696 555 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
124/17/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - zhotovenie grafického podkladu, výroba a montáž označenia vedúcich pracovníkov, návštevných hodín a tel.kont. na vochod.dvere OKO E
60,00 € 31. 03. 2017 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
114/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG prístroja Philips Easy Diagnost - skiaskopická stena pre RDO - diagnostika
328,00 € 31. 03. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
115/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - zapožičanie dozimetrického prístroja Daily na dva mesiace pre ORO
1 000,00 € 31. 03. 2017 Stargen EU, s. r. o., Malešická 51, 130 00, Praha 3, CZ, 28 487 150 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
116/17/EPTČ/OZT
v rámci záručného servisu - oprava videokolonoskopu CF-Q165L pre GAE I.
0,00 € 31. 03. 2017 ULTRAMED s. r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
117/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - služby osobnej dozimetrie pre RDO diagnostika a ORO
310,80 € 31. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
112/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovač Elekta Synergy Platform pre ORO
8 813,00 € 30. 03. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
113/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho boxu typ Cytair 155, vrátane vystavenia validačného prtokolu pre OLHT II
140,20 € 30. 03. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
111/17/EPTČ/OPTČ
oprava parkovacej zábrany k parkovaciemu boxu č. 3 a výrobu 3ks náhradných dialkových ovládačov (box 1-2-3)
380,16 € 27. 03. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
109/17/EPTČ/OPTČ
oprava poruchy štartovania na nákladnom motorovom vozidle Avia
300,00 € 24. 03. 2017 KENE, s. r. o., Bystrická 7, 841 07, Bratislava, 44 292 007 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
101/17/EPTČ/OIT
obstarávanie DRG grouper - ICZ Slovakia na 6 mesiacov
1 740,00 € 24. 03. 2017 ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, 36 328 057 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
102/17/EPTČ/OPTČ
výroba pečiatok 51ks
366,03 € 24. 03. 2017 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11 654 805 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
99/17/EPTČ/OZT
opravu chirurgických inštrumentov v počte 13ks podľa priloženého zoznamu pre COS
445,70 € 23. 03. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
100/17/EPTČ/OZT
zapojenie a premeranie TV rozvodov signálu na OOH II
202,50 € 23. 03. 2017 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
107/17/EPTČ/TKR
zhotovenie grafických podkladov, výrobu a montáž - označenia názvu: OKO E na horný diel vstupných sklenených dvier na 2p. V pavilone M a demontáž súčasného označenia
60,00 € 23. 03. 2017 B.M.A. s. r. o., Pluhová 41, 831 03, Bratislava, 31 402 119 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
108/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - architektonickú štúdiu odd. ARO
970,00 € 23. 03. 2017 NICE ARCHITECTS, s .r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, 31370101 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
105/17/EPTČ/OIVS
oprava služobného motorového vozidla Toyota Hiace po škodovej udalosti
600,00 € 22. 03. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
106/17/EPTČ/OIVS
prezutie 6ks služobných motorových vozidiel
600,00 € 22. 03. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
110/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb odobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika na ORO
310,80 € 21. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
104/17/EPTČ/OIVS
maliarske, natieračske a murárske práce na OKO E na 4p. V hlavnej budove NOÚ
9 961,27 € 21. 03. 2017 L-BAU Miroslav Langsfeld, Kráľová pri Senci 806, 900 50, 41 364 716 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
110/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb odobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika na ORO
310,80 € 21. 03. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
98/17/EPTČ/OZT
nákup univerzálnej manžety pre digitálny tlakomer Omron pre amb. Vnútorného lekárstva
18,80 € 20. 03. 2017 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
97/17/EPTČ/OZT
oprava zariadenia UPS Pulsar 1500 pre RDO-CT
549,00 € 20. 03. 2017 Techall Slovensko, spol. s. r. o., Nálepkova 57, 900 27, Bernolákovo, 34140794 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
103/17/EPTČ/TKR
tlač vizitiek pre zamestnanca NOU 260ks
82,10 € 16. 03. 2017 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
88/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Audio-tympanometra pre ORL
92,00 € 14. 03. 2017 CMI spol. s. r. o., Trančianska 47, 821 09, Bratislava, 35 733 853 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
89/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP -nákup 5 ramenná mréža ma stoličku Formex pre neur.amb.
55,00 € 14. 03. 2017 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
90/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup piesta na opravu vyšetrovacieho kresla pre Pneulamb. I
56,00 € 14. 03. 2017 AMEDA, s .r. o., Horná Streda 131, 916 24, Horná Streda MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
94/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava acidobazického analyzátroa RapidLab 348 EC pre OKB
941,70 € 14. 03. 2017 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 48 146 676 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
95/17/EPTČ/OZT
oprava videogastroskopu GIF HQ190 pre GAE amb. I.
30,00 € 14. 03. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
87/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dermatoskopu Heine Delta 20 pre Kožnú amb. II
250,00 € 13. 03. 2017 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35 953 900 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
92/17/EPTČ/OPTČ
oprava vstupných automatickcýh dverí č. 7 (vstup do nemocnice)
30,00 € 13. 03. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
93/17/EPTČ/OPT
výmena kabeláže elektromagnetickej slučky závory k automatickému parkovaciemu systému
75,00 € 13. 03. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
85/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava TV signálu na OACH
453,92 € 13. 03. 2017 SORTEC ELEKTRONIC, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01, Bratislava, 358 200 63 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
86/17/EPTČ/OZT
oprava televízorov Sharp pre OOH II
92,00 € 13. 03. 2017 Ivan Baláž – TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
91/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu z areálu NOU - infúzne flaše 1kontajner, stavebný odpad 1kontajner
228,45 € 10. 03. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
81/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability na ožarovacich zariadeniach v zmysle nardiadenia vlády SR č. 340/2006 Z. z. pre ORO
7 956,00 € 09. 03. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
82/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a výmena čiastiacej jednotky v čítačke RTG obrazu PCR Eleva S-Philips pre RDO - diagnostika
416,00 € 09. 03. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
84/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - projekt: štúdia oddelenia chirurgie a štúdiu ddelenia hematológie
990,00 € 09. 03. 2017 NICE ARCHITECTS, s .r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, 31370101 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
76/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava nemocničného lôžka Omega pre OAIM
231,00 € 08. 03. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
77/17/EPTČ/OZT
na zákl. serv.zmluvy a CP - oprava brachyterapeutického prístroja Microselektron HDR pre ORO
2 823,30 € 08. 03. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
78/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup kompresnej dosky s otvorom pre stereostatickú jednotku na Mamografickom zariadení Giotto pre RDO - mamografia
454,00 € 08. 03. 2017 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ

Stránky