Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
198/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - zapožičanie dozimetrického prístroja Daily QA3 na dva mesiace pre ORO
1 000,00 € 24. 05. 2017 Stargen EU, s. r. o., Malešická 51, 130 00, Praha 3, CZ, 28 487 150 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
199/17/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy č. 1/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge, model Decomat pre OCS.
720,16 € 24. 05. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
198/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - zapožičanie dozimetrického prístroja Daily QA3 na dva mesiace pre ORO
1 000,00 € 24. 05. 2017 Stargen EU, s. r. o., Malešická 51, 130 00, Praha 3, CZ, 28 487 150 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
210/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava záložnjej baterky v riadiaceom servery dikového poľa EVA4400
535,08 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
209/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava diskov v riadiacom servery diskového poľa EVA4400
696,68 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
210/17/EPTČ/OIT
Mimozáručná oprava záložnjej baterky v riadiaceom servery dikového poľa EVA4400
535,08 € 23. 05. 2017 HP Enterprise Slovakia, s. r .o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
197/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu GIF-H180 pre GAE amb.I
272,00 € 22. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
205/17/EPTČ/OPTČ
zabezpečenie údržby, vyčistenie, dezinfekciu a prehliadku vnútorných fúkačov a vonkajšej klimatizačnej jednotky pre OLHT
680,00 € 22. 05. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
207/17/EPTČ/OPTČ
oprava navíjacej brány BP95FE (technické zložky-sklad) v mysle CP
436,21 € 22. 05. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
195/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava EKG prístroja Cardioline ar 1200 pre Kardiologickú amb. I.
470,00 € 22. 05. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
208/17/EPTČ/OPTČ
zasklenie okna na balkónových dverách na oddelení chemoterapia
cca 50,00€ 22. 05. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
196/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Greasby 3M 270 pre OOH I.
74,68 € 22. 05. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
197/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu GIF-H180 pre GAE amb.I
272,00 € 22. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
195/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava EKG prístroja Cardioline ar 1200 pre Kardiologickú amb. I.
470,00 € 22. 05. 2017 Transkontakt, s.r.o,Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
196/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Greasby 3M 270 pre OOH I.
74,68 € 22. 05. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
211/17/EPTČ/OPTČ
oprava stupnej automatickej závory v priestoroch vrátnice
45,00 € 22. 05. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
203/17/EPTČ/OIT
vývoj, úprava podľa individuálných požiadaviek HD8776, presun žiadaniek vystaenýh na vyšetrenie z pôvodného na nové pracovisko zobrazovacich metód
960,00 € 19. 05. 2017 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
194/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády S .č 340/2006 Z.z. pre RDO-diagnostika, RDO-Mamografia a RDO - CT
970,00 € 18. 05. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
194/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability zariadení v zmysle Nariadenia vlády S .č 340/2006 Z.z. pre RDO-diagnostika, RDO-Mamografia a RDO - CT
970,00 € 18. 05. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
191/17/EPTČ/OZT
na zákl. Zmluvy o serv.činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
542,00 € 17. 05. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
192/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka simulátroa Simulix Evolution, pre ORO
1 620,00 € 17. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
204/17/EPTČ/OPTČ
výroba pečiatok a gumičiek do pečiatok podlľa priložených vzorov
193,91 € 17. 05. 2017 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11 654 805 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
193/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb osobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika a ORO
315,80 € 17. 05. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
191/17/EPTČ/OZT
na zákl. Zmluvy o serv.činnosti 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
542,00 € 17. 05. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
192/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka simulátroa Simulix Evolution, pre ORO
1 620,00 € 17. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
193/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - poskytovanie služieb osobnej dozimetrie pre RDO - diagnostika a ORO
315,80 € 17. 05. 2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 947 01 Banská Bystrica, 35 954 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
189/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - nákup spotrebného materiálu na prístroj EKG Holter Medilog FD 12 pre Kardiol.amb. I.
37,50 € 16. 05. 2017 BIOFLEX, s. r. o., Borovce 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
190/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup satruračného klipu na prst k monitorovaniu vitálnych funkcíí B40 a B650 pre OAIM
320,00 € 16. 05. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
189/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - nákup spotrebného materiálu na prístroj EKG Holter Medilog FD 12 pre Kardiol.amb. I.
37,50 € 16. 05. 2017 BIOFLEX, s. r. o., Borovce 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
190/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup satruračného klipu na prst k monitorovaniu vitálnych funkcíí B40 a B650 pre OAIM
320,00 € 16. 05. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
188/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP - pravidelný ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I
250,00 € 15. 05. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
186/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava biologického termostatu CO2 Innova CO-170 pre OLG
612,80 € 15. 05. 2017 Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., - o.z., Prírodovedecka Fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, 44 701 420 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
187/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient pre OKO E
363,20 € 15. 05. 2017 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
201/17/EPTČ/OPTČ
dezinsekčné práce (likvidácia mravcov) budova ORO a kanc. Kontrolingu
350,00 € 15. 05. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
188/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP - pravidelný ročná validácia prístrojov, vrátane vystavenia protokolov pre OLHT I
250,00 € 15. 05. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
202/17/EPTČ/OPTČ
kurz "Doškolenie a preskúanie zváračov" pre pracovníka VKP
40,00 € 15. 05. 2017 ZVARTECH, Ivanská cesta 4348/25, 821 04, Bratislava, 35 856 998 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
185/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostikovanie poruchy prístroja Cobas 6000 e601 module, pre OKB
192,00 € 15. 05. 2017 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
186/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava biologického termostatu CO2 Innova CO-170 pre OLG
612,80 € 15. 05. 2017 Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., - o.z., Prírodovedecka Fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, 44 701 420 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
187/17/EPTČ/OZT
v zmysel CP - dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient pre OKO E
363,20 € 15. 05. 2017 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
185/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostikovanie poruchy prístroja Cobas 6000 e601 module, pre OKB
192,00 € 15. 05. 2017 ROCHE Slovensko, s.r. o., Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 35 887 117 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
177/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika závady Lineárneho urýchlovača Elekta pre ORO
300,00 € 12. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
179/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
95,49 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
180/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat pre OOH II
181,70 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
177/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika závady Lineárneho urýchlovača Elekta pre ORO
300,00 € 12. 05. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
179/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
95,49 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
180/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat pre OOH II
181,70 € 12. 05. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
176/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonoskopu CF -Q180AL pre GAE I
50,00 € 11. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
175/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy a v zmysle CP - oprava brachyterapeutického prístroja Microselektron HDR pre ORO
1 148,93 € 11. 05. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
176/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonoskopu CF -Q180AL pre GAE I
50,00 € 11. 05. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
184/17/EPTČ/OPTČ
odvoz a likvidácia odpadu v areáli Nou - infúzne flaše 1ks kontajner
63,45 € 11. 05. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky