Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
217/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - preracovanie tresy odvodu kondenzátu - servis klimatizačnej jednotky na amb. OAIM
363,00 € 27. 06. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
281/17/EPTČ/OZT
v zmysle zmluvy o serv. Činnosti č. 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár.urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
9 489,90 € 27. 06. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
292/17/EPTČ/OIVS
vykonanie STK fa EK pre služobné motorové vozidlo VW Golf
90,00 € 26. 06. 2017 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
269/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava rádioterapeutického simulátora Simulix Evolution pre ORO
958,00 € 23. 06. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
270/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena ionexovej náplne pre zariadenie na úpravu vody Aquaosmotic pe OKB
172,67 € 23. 06. 2017 AquaOsmotic, s. r. o., Vrchlického 710, 066 01, Tíšňov, CZ, 04 763 084 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
267/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho boxu, vrátane vystavenia validačného protokolu pre Úsek prípravy cytostatík
240,00 € 22. 06. 2017 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
279/17/EPTČ/OPÚS
výmena trojcestného servo-ventilu chladenia v operačnom trakte včetne úpravy potrubia trás
895,00 € 22. 06. 2017 EKOTECHNOLÓGIE s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, 35794 313 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
268/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup svetlovodného kábla k 3D LSK veží pre Centrálne operačné lampy
3 353,10 € 22. 06. 2017 Surgitech, s .r. o., Pri suchom mlyne 58, 811 04, Bratislava, 50 197 975 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
266/17/EPTČ/OZT
v zmysle serv. Zmluvy a CP - nákup halogénovej lampy do hemokoagulačného analyzártra Sysmex CA pre OLHT I
130,00 € 22. 06. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 16, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
278/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - infúzne flaše 1ks kontajner
81,85 € 22. 06. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
280/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - maliarske práce v priestoroch TJ NOÚ
790,00 € 21. 06. 2017 Zoran Cvedkovič - ZOKY MONT, Nám. 1.mája, 903 01, Senec, 37815489 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
263/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv. Zmluvy č. 2015-8002P a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárnych urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
3 522,88 € 21. 06. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
264/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a v zmysle CP pravidelná výmena IR 192 zdroja v brachyterapeutickom prístroji MicroSelectron HDR pre ORO
7 202,71 € 21. 06. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
276/17/EPTČ/OIT
úpravy web služieb
520,00 € 21. 06. 2017 Subteca, s. r. o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava Ružinov, 46 968 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
265/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava pľúcneho ventilátora Puritan Bennett pre OAIM
933,93 € 21. 06. 2017 Medtronic Slovakia, s .r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410759 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
277/17/EPTČ/OPÚS
zasklenie balk.dverí vo vestibule na 4p. a zaklenie deliacej steny vo vestibule na 3p. NOU
475,00 € 21. 06. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
255/17/EPTČ/OPÚS
pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov všetkých typov v NOÚ a na ubytovni Vlárska 11-13, opravy, mazanie zariadení, čistenie šácht na 2. polrok 2017
6 436,80 € 20. 06. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
274/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - oprava nákladného výťahu Aca 1600kg v budove RTO
9 284,00 € 20. 06. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
261/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena náhradných dielov na Lineár. Urýchlovači Elekta Synergy Platform pre ORO
1 939,00 € 19. 06. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
273/17/EPTČ/OPÚS
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a papierového odpadu (odvoz,manipulácia, skartácia, certifikát o skartovaní)
0,00 € 19. 06. 2017 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
262/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy č. 01/2013 a v zmysle CP - prava chladiaceho zaridenia pre Magnetickú rezonanciu pre RDO-MR
320,00 € 19. 06. 2017 Kompletservis, s. r. o., Tŕnie 6, 926 34, Tŕnie, 35 844 876 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
273/17/EPTČ/OPÚS
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a papierového odpadu (odvoz,manipulácia, skartácia, certifikát o skartovaní)
0,00 € 19. 06. 2017 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
272/17/EPTČ/SOL
výrobu 1 ks externej tabule s označením lekáreň a 2ks interiérového označenia lekáreň
217,33 € 15. 06. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
256/17/EPTČ/OPTČ
výroba umývateľných samolepiek na skladové regály v počte 1000ks pre pracoviská NOÚ
85,00 € 14. 06. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
256/17/EPTČ/OPTČ
výroba umývateľných samolepiek na skladové regály v počte 1000ks pre pracoviská NOÚ
85,00 € 14. 06. 2017 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
271/17/EPTČ/OPÚS
odsránenie havárie na kanalizácii v hlavnej budove NOÚ - suterén -2
400,00 € 14. 06. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
258/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej lampy v svetelnom zdroji CLV-190 na videokolonoskope CF-HQ190L pre GAE amb. I
1 151,50 € 13. 06. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
254/17/EPTČ/OPÚS
oprava centrálneho chladenia RHOSS-veža - odstránenie havárie
13. 06. 2017 TITTL THERMO KING, s.r.o.Závodná 76, 821 06 Bratislava, 35776064 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
259/17/EPTČ/OZT
Na zákl. Zmluvy č. 01/2016 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge pre OCS
1 060,00 € 13. 06. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
260/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videokolonoskopu CF-Q180AL - pre GAE amb. I
8 870,00 € 13. 06. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
258/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej lampy v svetelnom zdroji CLV-190 na videokolonoskope CF-HQ190L pre GAE amb. I
1 151,50 € 13. 06. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
259/17/EPTČ/OZT
Na zákl. Zmluvy č. 01/2016 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu dezinfekčnej umývačky Getinge pre OCS
1 060,00 € 13. 06. 2017 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
260/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videokolonoskopu CF-Q180AL - pre GAE amb. I
8 870,00 € 13. 06. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
250/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 19ks pre COS
814,10 € 12. 06. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
257/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia prístroja Plazmatherm, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OLHT I
75,00 € 12. 06. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
253/17/EPTČ/OIVS
v zmysle rámc.zmluvy - interiérové žalúzie do priestorov NOÚ
359,30 € 12. 06. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
252/17/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž ochranných prvkov na steny v priestoroch odd. chir.onkológie
2 606,80 € 12. 06. 2017 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
257/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia prístroja Plazmatherm, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OLHT I
75,00 € 12. 06. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
249/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonskopu CF-HQ190L pre GAE AMB I
4 090,50 € 12. 06. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
250/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 19ks pre COS
814,10 € 12. 06. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
252/17/EPTČ/OIVS
dodanie a montáž ochranných prvkov na steny v priestoroch odd. chir.onkológie
2 606,80 € 12. 06. 2017 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
249/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videokolonskopu CF-HQ190L pre GAE AMB I
4 090,50 € 12. 06. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
251/17/EPTČ/OPTČ
v zmysle servisnej zmluvy a CP - GO kompresor AIR Krone typ SK12
1 192,00 € 08. 06. 2017 Jozef Merc-MERC TaPS, Veterná 2, 900 31, Stupava, 22 696 555 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
245/17/EPTČ/OZT
v zmysle vašej CP - pravidelná ročná validácia a profilaktická prehliadka záznamového zariadenia, vrátane vystavenia validačného protokolu pre NL
832,00 € 08. 06. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
246/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup manžety pre digit. Tlakomer Omron Comfort M pre OCHO B
45,00 € 08. 06. 2017 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
247/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava hlbokomraziacich boxov pre OLG
309,10 € 08. 06. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
248/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 1ks pre OKPC patológia
3,80 € 08. 06. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
245/17/EPTČ/OZT
v zmysle vašej CP - pravidelná ročná validácia a profilaktická prehliadka záznamového zariadenia, vrátane vystavenia validačného protokolu pre NL
832,00 € 08. 06. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
246/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup manžety pre digit. Tlakomer Omron Comfort M pre OCHO B
45,00 € 08. 06. 2017 CELIMED, s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
247/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava hlbokomraziacich boxov pre OLG
309,10 € 08. 06. 2017 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky