Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
370/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava monitora vitálnych funkcii ICARD-M na anestez.prístroji Vena Libera pre OAIM
180,40 € 07. 09. 2017 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
397/17/EPTČ/OPÚS
oprava automatickej zábrany k parkovaciemu boxu č. 9
80,00 € 07. 09. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
398/17/EPTČ/OPÚS
na zákl. diagnostiky poruchy - oprava vákuového kompresora zn. Becker v zmysle CP - alternatíva č. 1 - oprava
754,00 € 07. 09. 2017 Compresed Gas, s .r. o., Bošianska cesta 1127/19, 956 33, Chynorany, 26 710 415 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
399/17/EPTČ/OPÚS
vyčistenie dažďových zvodov v priestoroch átria pred plánovanou izoláciou
do 900,00€ 07. 09. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
367/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a ánku náhradných dielov na nem.lôžko Calma pre OCHO A
279,50 € 06. 09. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
365/17/EPTČ/OZT
na zákl.serv.zmluvy a preventívného servisu - a CP - nákup a výmena krytu expiračného ventilu pre pľúcny ventilátor Raphael Hamilton pre OAIM
112,96 € 06. 09. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
366/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava TV Samsung UE46C9000 pre OKO A
20,00 € 06. 09. 2017 ESC SK s. r. o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava, 46 616 560 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
395/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - šatníkové skrine na mieru do pacientských izieb podľa rozpisu
4 990,00 € 05. 09. 2017 aERSTE, s. r. o., Jégeho alej 10, 821 08, Bratislava, 35 901 365 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
396/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž plastových dverí na 3p. Hlavnej budovy NOÚ
1 846,87 € 05. 09. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
392/17/EPTČ/OPÚS
dezinsekčné práce na upbytovni Vlárska č. 13, BA
30,00 € 31. 08. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
391/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž žalúzii a siet proti hmyzu na odd. chir. Onk. C
2 029,78 € 30. 08. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
390/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1ks kontajner, stavebný odpad
412,00 € 30. 08. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
389/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - sadrokartonárske a maliarske práce na 3p. Hlvnej budovy NOÚ
8 198,00 € 28. 08. 2017 Zoran Cvetkovič - ZOKY MONT, Nám. 1. mája, 903 01 Senec, 37 815 489 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
388/17/EPTČ/OIT
Oprava - servisný zásať pre HP tlačiarne a multifunkčné zariadenia
193,00 € 25. 08. 2017 SWISS s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04, Bratislava, 35 770 252 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
362/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a výmena Flow senzorov pre anestéziologický prístroj Leon Plus NEO pre OAIM
732,12 € 24. 08. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
363/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidlená ročná validácia plneautomatického analyzátora WADiana Compackt pre OLHT I.
725,02 € 24. 08. 2017 UNOTECH spol. s. r. o., Zlatovská 2211, 911 01, Trenčín, 31 424 562 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
364/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 6ks pre OKPC-patológia pre ORO
19,20 € 24. 08. 2017 CHIRSERVIS – Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
358/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - oprava a dodanie dozimetrických parametrov Lineár. Urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
675,60 € 22. 08. 2017 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
383/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny do priestorov odd. patológie NOÚ
5 445,31 € 22. 08. 2017 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
359/17/EPTČ/OZT
na zákl.servis. Zmluvy a v zmysle CP - oprava brachyterapeutického prístroja Microselektron HDR pre ORO
1 180,00 € 22. 08. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
384/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž žalúzii siete proti hmyzu do priestorov gynekológie
1 204,49 € 22. 08. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
360/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná preventívna servis. Prehliadka a údržba RTG zariadenia Gulmay D3225 ORO
470,40 € 22. 08. 2017 Canberra-Packard s.r.o,Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31576303 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
385/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž vertikálnych žalúzii do priestorov sekretariátu chir. NOÚ
248,95 € 22. 08. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
361/17/EPTČ/OZT
na zákl.servis.zmluvy a vzmysle CP - oprava kontúrovacej stanice Oncentra pre ORO
320,00 € 22. 08. 2017 Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS, J. B. Magina 13, 911 01, Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
386/17/EPTČ/OPÚS
diagnostika poruchy vákuového kompresora zn. Becker (odvoz, demontáž a diagnostika)
80,00 € 22. 08. 2017 Compresed Gas, s .r. o., Bošianska cesta 1127/19, 956 33, Chynorany, 26 710 415 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
382/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž PVC ochranných prvkov na steny deo priestorov NOÚ
2 852,56 € 21. 08. 2017 STAVREM PLUS, s .r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
381/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - výmena izolácie v priestoroch átria hlavnej budovy NOÚ
12 540,13 € 18. 08. 2017 FT IZOL, s. r. o., Stromová 1317, 925 52, Šoporňa, 44 024 860 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
377/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle Servisnej zmluvy - oprava kompresora AIR KRONE typ SK18
150,00 € 17. 08. 2017 Jozef Merc - MERC TaPS, Veterná 2, 900 31, Stupava, 22 696 555 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
380/17/EPTČ/OPÚS
monitoring rozvodov užítkovej vody
do 990 € 17. 08. 2017 AQUA DEFEKT S.R.O., Hviezdoslavová 8, 010 01 Žilina, 31 578 454 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
378/17/EPTČ/OPÚS
v zmysle CP - stavebné a maliarske práce v priestoroch odd. chir. Onkológie C
14 995,00 € 17. 08. 2017 Zoran Cvetkovič - ZOKY MONT, Nám. 1. mája, 903 01 Senec, 37 815 489 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
376/17/EPTČ/OPÚS
odstránenie havárie na kanalizácii prízemie hlavná budova - lekáreň Kamélia
150,00 € 17. 08. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
375/17/EPTČ/OPÚS
oprava práčky Elektrolux Wascator 22kg
80,00 € 16. 08. 2017 ELS Slovakia, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03, Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
373/17/EPTČ/OPÚS
dopravné značenie v areáli NOÚ v zmysle obhliadky a CP zo dňa 10.8.2017 v rozsahu do 990,00€ bez DPH
do 990 € 15. 08. 2017 SAROUTE, s.r.o, Mládežnícka 326, 017 10, Považská Bystrica, 35 794 313 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
374/17/EPTČ/OPÚS
oprava práčky UNICA 45
80,00 € 15. 08. 2017 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
343/17/EPTČ/MTZ
Patologický vak E
980,00 € 14. 08. 2017 Peter Červený, M.Benku 2341/1,955 03 Topolčany MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
356/17/EPTČ/OZT
Oprava a nákup náhradných dielov pre Lineárny urýchľovač Clinac 2300 C/D na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 2015-8002P.
6 813,38 € 11. 08. 2017 Amedis spol. s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
357/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - demontáž vzdušného vedenia (80m) presmerovanie existujúcich služieb a natiahnutie nových 2x Fles 60m na každú budovu zvlášť.
720,00 € 11. 08. 2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
355/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - obkladačské práce v priestoroch čistiacej miestnosti odd OCHO C
1 369,59 € 09. 08. 2017 Stanislav Šurin, Mútne 763. 029 63, Mútne, 35 380 527 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
338/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava odsávačky NEW ASKIR 30 pre OCHO D
84,00 € 09. 08. 2017 M - Plus Medical, s .r .o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
339/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická kontrola EKG prístroja Weich Allyn pre OKO D
50,00 € 09. 08. 2017 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35 953 900 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
340/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
150,00 € 09. 08. 2017 Korvini Milan - odb. prehliadky a skúšky EZ, Rybná 1, 921 01, Piešťany, 30 751 632 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
353/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - maliarske práce v kanceláriach podľa rozpisu
990,00 € 08. 08. 2017 Zoran Cvekovič - ZOKY MONT, Nám.1. mája, 903 01 Senec MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
344/17/EPTČ/OIT
Diagnostika pre servisný zásah pre HP zariadenia (tlačiarne a multifukčné zariadenia)
108,00 € 07. 08. 2017 SWISS s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04, Bratislava, 35 770 252 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
345/17/EPTČ/OPÚS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - infúzne flaše 1ks kontajner
81,85 € 07. 08. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
346/17/EPTČ/OPÚS
na základe CP - montáž O2 panelov na gynekolog. Oddelenie
1 037,50 € 07. 08. 2017 AGR Meditech, s. r. o. , Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
335/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OOH II
9,86 € 07. 08. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
351/17/EPTČ/OPÚS
kompletná kontrola MaR na Transplantačnej jednotke v NOÚ
145,00 € 07. 08. 2017 Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, 31 349 307 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
336/17/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava separátora Amicus pre OLHT - úsek prípravy transf. Liekov
70,00 € 07. 08. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
337/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Ballancer PRO a aplikátora pre OFR I
218,00 € 07. 08. 2017 Beauty Systems s. r. o., Republikánska 1102/45, 312 00 Plzeň, CZ MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
350/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - stavebné a sadrokartonárske práce v priestoroch patológie NOÚ
9 999,00 € 07. 08. 2017 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky