Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
451/17/EPTČ/OPUS
servis výťahov v objekte NOÚ
987,70 € 10. 10. 2017 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
445/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Kryostat v počte 2ks pre OPA
400,00 € 10. 10. 2017 Servis chladiacich, mraziacich a klim. Zariadení, Šípova 16, 821 07, Bratislava, 14 008 998 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
446/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Agus 404 pre OKO F
163,23 € 10. 10. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
447/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy vyhrievacieho systému VMO-06 v počte 3ks pre COS
300,00 € 10. 10. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
448/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
394,80 € 10. 10. 2017 AMEDIS spol., s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
444/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava operačného stola pre COS
2 762,28 € 09. 10. 2017 Surgitech s. r. o., Pri suchom mlyne 58, 811 04, Bratislava, 50 197 975 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
442/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO E
92,33 € 05. 10. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
443/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - Nákup a montáž laboratŕoného nábytku pre OPA - patológia
2 795,00 € 05. 10. 2017 Kvant spol. s. r. o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48, Bratislava, 31 398 294 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
436/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž vertikálnych žalúzii do priestorov NOÚ v zmysle rozpisu
771,83 € 05. 10. 2017 Termax Group, s .r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
435/17/EPTČ/OPUS
vypracovanie projektovej dokumentácie - elektroinštalácie pre potreby modernizácie zákrokovne operačných sál
990,00 € 04. 10. 2017 PROMEL-PK, s. r. o., Komjatná 332, 034 96, Komjatná, 36826219 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
437/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineárneho urýchlovača Elektra Synergy Platform pr ORO
200,00 € 03. 10. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
438/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG prístroja Philips Easy Diagnost - skiaskopická stena pre RDO - Diagnostika
328,00 € 03. 10. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
439/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho voxu Envair typ CDC-02GD vrátane vystavenia validačného protokolu pre Úsek prípravy cytostatík
240,00 € 03. 10. 2017 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
440/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava difúzneho prístroja ZAN 300 DLCO, pre PNEU amb. I.
160,00 € 03. 10. 2017 MR Diagnostic, s. r. o., Račianská 72, 831 02, Bratislava, 35 844 825 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
430/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup príslušenstva k nemocničným lôžkam Eleganza 1 pre OKO F
940,00 € 03. 10. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
428/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup žiaroviek do mikroskopov Olympus a Nikon pre OLHT a OLG
60,00 € 02. 10. 2017 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
393/17/EPTČ/MTZ
papierové krabice na archiváciu, zdravotná dokumentácia pre OACH - tlačivo
897,00 € 02. 10. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
429/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup a inštaláciu vyšetrovacej stropnej lampy pre OGO
2 184,22 € 02. 10. 2017 BIOFLEX, s.r.o., Borovce 126,92209, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
394/17/EPTČ/MTZ
Dekurz ošetrovateľskej starostlivosti A4 1+1
300,00 € 02. 10. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
468/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - sadrokartonárske v priestoroch prízemia hlvnej budovy NOÚ
2 499,00 € 02. 10. 2017 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
432/17/EPTČ/OIVS
oprava automatických dverí na 3p. v hlavnej budove NOU
40,00 € 02. 10. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
433/17/EPTČ/OIVS
nastavenie MaR servopohonu trojcestného ventilu na VZT operačné sály 3 a 4.
50,00 € 02. 10. 2017 MaR, servis, s.r. o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava, 35711132 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
434/17/EPTČ/OVIS
v zmysle CP - stavebné a obkladačské práce v priestoroch vyšetrovne na 3p. v hlavnej budove
2 243,00 € 02. 10. 2017 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
427/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola prístroja ERBE VIO 300D a zariadenia, model APC2 vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu pre GAE amb.I.
610,80 € 27. 09. 2017 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
423/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 9ks pre OKPC-patológia a pre chir. amb.I.
28,34 € 27. 09. 2017 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
424/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup príslušenstva k nemocničným lôžkam Eleganza 1 pre OKO F
1 144,00 € 27. 09. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
426/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava mamografického zariadenia Giotto Image SDL pre RDO -mamografia
2 381,50 € 27. 09. 2017 M-Plus Medical, s .r. o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
419/17/EPTČ/OPÚS
odkopanie 2ks trasových vodovodných ventilov v areáli NOÚ
cca 198,00€ 26. 09. 2017 Milan Abel, Kadnárova 25, 831 52, Bratislava, 40 780 473 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
420/17/EPTČ/OPÚS
vypracovanie projektovej dokumentácie - elektroinštalácie pre potreby modernizácie OAIM
1 200,00 € 26. 09. 2017 PROMEL-PK, s. r. o., Komjatná 332, 034 96, Komjatná, 36826219 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
431/17/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - vyhotovenie rozpočtov a technických správ na plánované investície v objektoch NOÚ
900,00 € 25. 09. 2017 BIVEO, s .r. o., Prievozská 1307/7, 821 09, Bratislava, 50 373 307 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
421/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava videogastroskopu pre GAE amb. I
855,00 € 25. 09. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
422/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup saturačného senzora k monitorom vitálnych funkcii pre OAIM
526,00 € 25. 09. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
418/17/EPTČ/OPÚS
vývoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu (haluzovina) z areálu NOÚ
150,00 € 22. 09. 2017 JV Intersad spol. s. r. o., Na Pažiti 6D, 900 21, Svätý Jur, 17 638 348 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
409/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a výmena káblových rozvodov EPS pre OGO
706,00 € 22. 09. 2017 SERVIS EPS – Petrišin Pavol, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
410/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - orava EKG prístroja Smart ECG pre ORO
99,00 € 22. 09. 2017 POLYMED medical SK, s. r. o., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 36 365 785 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
416/17/EPTČ/OPÚS
na zákl.CP - zhotovenie a nalepenie nápisu na vchodové dvere - úsek sekr. KCHO
45,20 € 21. 09. 2017 Grafis Reklama, s. r. o., Pšeničná 7/a, 821 06, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
415/17/EPTČ/OPÚS
zameranie úniku vody v areáli NOÚ
do 990,00€ 18. 09. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
413/17/EPTČ/OPÚS
prečistenie upchatej kanalizácie v S1 - šatňa sestier
do 200,00€ 18. 09. 2017 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
425/17/EPTČ/OPÚS
odstránenie havárie na vodovodnom potrubí v areáli NOÚ
18. 09. 2017 Infra Services a. s., Hraničná 10, 821 05, Bratislava, 43 898 190 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
414/17/EPTČ/OPÚS
dodávka a montáž radiátorov do vstupnej haly NOÚ
1 893,50 € 18. 09. 2017 Hrčka Dušan, Družstevná 11, 900 21, Svätý Jur, 34 406 069 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
411/17/EPTČ/OPÚS
sklenárske práce
220,00 € 12. 09. 2017 SKLENÁRSTVO - Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
412/17/EPTČ/OPÚS
demontáž, montáž a natlakovanie klim.zariadení na streche átria v hlavnej budove NOÚ
160,00 € 12. 09. 2017 Klíma LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
405/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o vykonaní servisu a v zmysle CP - pravidelná bezpečnosto-technická kontrola monitorov vitálnych funkcií v počte 4ks vrátane vystavenia protokolov pre OAIM
421,60 € 11. 09. 2017 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
406/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - opravu chirurgických inštrumentov v počte 10ks podľa priloženého zoznamu pre COS
456,70 € 11. 09. 2017 Trigon, s. r. o., Gorálaska 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
407/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava úložného systému Philips PC Eleva Compact, pre ORO
240,00 € 11. 09. 2017 S&T Slovakia, s .r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, 36 551 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
408/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup prístroja Insuflátor CO2 pre GAE amb. I.
4 166,67 € 11. 09. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
403/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola plazmového sterilizátora TK PM-1 pre OCS
915,00 € 08. 09. 2017 Johnson & Johnson, s.r.o, Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, 31 345 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
402/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability na ožarovacich zariadeniach v zmysle Nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z. Z. pre ORO
7 774,00 € 08. 09. 2017 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
368/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup bezpečostných gumičiek k injekčným dávkovačom MS16A pre OZT
98,60 € 07. 09. 2017 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
369/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup záložného zdroja UPS pre RDO-CT
490,00 € 07. 09. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky