Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
566/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomatu pre OKO D
264,01 € 06. 12. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
567/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup, výmena predfiltrov a pravidlelnú ročnú validáciu laminárneho boxu typ HSPC, vrátane vystavenia validačného protokolu pre úsek prípravy cytostatík
2 290,00 € 06. 12. 2017 Trigon, s. r. o., Gorálaska 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
568/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia mikroskopu Olympus CX 41, vrátane vystavenia protokolu pre OKB
90,00 € 06. 12. 2017 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
569/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálneho tlakomeru OMRON M6 AC pre OACH, OOH I
49,00 € 06. 12. 2017 Celimed, s. r. o., Rybničná 36/H, 831 06, Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
561/17/EPTČ/OZT
pravidelná ročná validácia mikroskopu AM3505 s príslušenstvom, vrátane vystavenia protokolu pre ORL amb.
90,00 € 04. 12. 2017 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
562/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomatu pre OKO A
55,41 € 04. 12. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
563/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS APC pre OIT
217,53 € 04. 12. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
564/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava zabezpečeovacieho zariadenia popôachového systému narušenia pre nemoc.lekáreň
217,59 € 04. 12. 2017 Jozef Strnatko - elektro, Benšelová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
556/17/EPTČ/RAS
bezplatná skartácia papierovej dokumentacie citlivej povahy a papieroveho odpadu (odvoz, manipulácia, skartácia, certifikát o skartovaní)
0,00 € 04. 12. 2017 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
548/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Compact pre OOH II
82,21 € 01. 12. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
549/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov na nemocničné lôžko Calma pre OKO E, OOH I a OZT
261,96 € 01. 12. 2017 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
550/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS Elteco PS 30 N pre OLHT I
65,00 € 01. 12. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
544/17/EPTČ/OZT
v zmyse CP - oprava Lineárneho urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
2 080,00 € 29. 11. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
545/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Force Triad pre COS
4 452,80 € 29. 11. 2017 Medtronic Slovakia, s .r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava,46 410 759 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
547/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Videoendosonografu pre GAE I
4 749,80 € 29. 11. 2017 ULTRAMED, s .r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
554/17/EPTČ/OPUS
na zákl. CP - posúdenie konštrukčnej dokumentácie "Prestavba oddelenia ARO" v NOU Bratislava
180,00 € 29. 11. 2017 Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04, Bratislava, 36 653 004 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
551/17/EPTČ/OPUS
dodanie a montáž PVC podlah.krytiny do priestorov NOU v zmysle rozpisu
1 977,84 € 28. 11. 2017 GEMM spol. s. r. o., Veľký Grob 200, 925 27, 47 480 106 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
552/17/EPTČ/OPUS
ochranné prvky do priestrov NOÚ v zmysle rozpisu
3 710,45 € 28. 11. 2017 GEMM spol. s. r. o., Veľký Grob 200, 925 27, 47 480 106 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
541/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Hydrasys pre OKB
1 287,50 € 27. 11. 2017 ECOMED, Dlhá 95, 010 09 Žilina, 11 943 254 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
542/17/EPTČ/OZT
na základe zmluvy č. 01/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu sterilizátrov a príslušenstva Getinge pre OCS
1 270,16 € 27. 11. 2017 Skantech spol. s .r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 36 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
543/17/EPTČ/OZT
na základe zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava tromboikubatora Helmer PC 1200i pre OLHT I
451,48 € 27. 11. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
529/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS pre OIT
150,57 € 23. 11. 2017 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
530/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja infusomatu fmS pre OKO F
133,60 € 23. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
540/17/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ
81,85 € 23. 11. 2017 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
538/17/EPTČ/SOL
v zmysle CP - tabulky na označenie miestností v rámci NOU
359,70 € 22. 11. 2017 Grafif Reklama, s .r .o., Pšeničná 7/a, 821 06, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
536/17/EPTČ/OPUS
ako víťazný uchádzať - celoročná objednávka na deratizačné služby
22. 11. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
537/17/EPTČ/OPUS
ako víťazný uchádzať - celoročná objednávka na dezinsekčné služby
22. 11. 2017 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
525/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
254,40 € 21. 11. 2017 AMEDIS spol, s .r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
526/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
420,00 € 21. 11. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
527/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava LCD televízora Grundig a nákup diaľkového ovládača k televízoru Philips pre OOH I.
76,00 € 21. 11. 2017 Ivan Baláž - TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
528/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava mamografického zariadenia Giotto Image SDL pre RDO -mamografia
1 017,70 € 21. 11. 2017 M - Plus Medical, s .r .o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
533/17/EPTČ/OPUS
oprava práčky Elektrolux Wascator 22kg
155,00 € 20. 11. 2017 Štefan Vancík - ELOS, Čaladice, 951 03, 35 412 437
539/17/EPTČ/MTZ
dávkovač pákový, držiak závesný hranaty, dávkovač bezdotykový
998,99 € 20. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
546/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava vyhrievacieho systému VMO-06 v počte 2ks pre COS
118,85 € 19. 11. 2017 ELMED s. r. o., Jánošíkova 73. 921 01, Piešťany 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
524/17/EPTČ/OZT
na zákl.zmluvy o dielo č. 02/05 SDY a v zmysle CP - nákup náhradných dielov k Separátoru krvných zložiek Amicus pre OLHT I.
223,00 € 16. 11. 2017 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
523/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická kontrola viacerých EKG prístrojov Cardioline
264,00 € 16. 11. 2017 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
519/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dadanie a montáž plastových okien a dverí v priestoroch hlavnej budovy NOÚ
5 874,50 € 16. 11. 2017 RW creed, s. r. o., J. Wolkera 2414/30,5201, Spišská Nová Ves, 50 455 567 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
520/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - Infrapanel Ecosun Basic
172,67 € 15. 11. 2017 KLIMATEL Šala, s .r. o., Kráľová nad Váhom 702, 925 91, Králová nad Váhom, 45 314 721 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
516/17/EPTČ/KAM
v zmysle CP - chemický a mikrobiologický rozbor Aqua purificate
79,00 € 14. 11. 2017 EL spol., s. r. o., Radlinského 17/A, 052 01, Spišská Nová Ves, 31 652 859 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
517/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - validácia čistého prostredia na COS. Podľa ISO 14644-3,1:2015
768,24 € 14. 11. 2017 INFOLAB Slovakia, s .r .o., Kapitána nálepku 454/31, 018 61, Beluša MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
518/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava výstupného terminálu a obnova parkovacieho programu
80,00 € 14. 11. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
522/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
5 027,40 € 14. 11. 2017 AMEDIS spol, s .r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
513/17/EPTČ/MTZ
výroba a tlač zdravotnícky tlačív
1 067,00 € 13. 11. 2017 Formát Plus, spol. s. r. o., Romanová 33, 851 02, Bratislava, 37 082 108 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
514/17/EPTČ/MTZ
zdravotnícky odev (ponožky, plášť)
507,60 € 13. 11. 2017 Janoli, s .r .o., Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36515507 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
515/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - vypracovanie projektovej dokumentácie podľa rozpisu
1 650,00 € 13. 11. 2017 SMMS projekt, s .r .o., Zátišie 23, 831 03, Bratislava, 35 855 789 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
508/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava digitálneho tlakomera OMRON Comfrot M6 - 2ks pre Chir.amb. I
46,80 € 13. 11. 2017 Celimed, s. r. o., Rybničná 36/H, 831 06, Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
509/17/EPTČ/OZT
na zakl.serv.zmluvy a v zmysle CP - oprava prístroja Osmometer 3300 pre OKB
450,00 € 13. 11. 2017 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 18, 900 21, Sv. Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
510/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
236,69 € 13. 11. 2017 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
521/17/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava rádioterapeutického stimulátora Simulix Evolution pre ORO
1 670,00 € 13. 11. 2017 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
512/17/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava park.zábran č. 6,7 a 12.
61,90 € 10. 11. 2017 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky