Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
194/13/HTČ/ZT
oprava sánkových mikrotomov
150,00 € 19. 02. 2013 Carl zeiss s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 46 095 969 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
189/13/HTČ/ZT
oprava zdroja nepretržitého napájania
2 821,00 € 19. 02. 2013 Techall Slovensko s.r.o., Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo, 34 140 794 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
190/13/HTČ/ZT
kalibračný plyn pre analyzátor
130,00 € 19. 02. 2013 ROCHE Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35 887 117 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
191/13/HTČ/PO
zameranie úniku vody - havária na ústavnom vodovode
18. 02. 2013 Termodom s.r.o., Trenčianska 28, 821 09 Bratislava, 31 367 771 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
187/13/HTČ/ZT
oprava 2 ks rozbitých tlačidlových hlásičov
200,00 € 18. 02. 2013 Servis EPS, Trnavská cesta 64, 841 02 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
188/13/HTČ/ZT
oprava 2 ks spätťných klapiek na napájacích čerpadlách mobilnej kotolne
150,00 € 18. 02. 2013 Montáž a opravy plynových zariadení, Ivan Balážik, 956 02 Urmince 189 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
181/13/HTČ/ZT
oprava kryostatu
200,00 € 15. 02. 2013 Mikro s.r.o., Agátová 32, 841 01 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
182/13/HTČ/ZT
pravidelná ročná kontrola, oprava, kalibrácia mikroskopov
350,00 € 15. 02. 2013 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Šaľa, MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
183/13/HTČ/ZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov
350,00 € 15. 02. 2013 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Šaľa, MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
173/13/HTČ/ZT
pravidelná preventívna prehliadka RTG zariadenia
800,00 € 15. 02. 2013 CANBERRA-PACKARD s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31 576 303 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
184/13/HTČ/ZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopu
90,00 € 15. 02. 2013 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Šaľa, MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
174/13/HTČ/ZT
oprava EKG prístroja
200,00 € 15. 02. 2013 S&T Slovakia, Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava, 31 349 935 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
185/13/HTČ/ZT
pravidelná ročná kontrola, oprava a kalibrácia mikroskopov
300,00 € 15. 02. 2013 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Šaľa, MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
175/13/HTČ/ZT
oprava analyzátora
600,00 € 15. 02. 2013 MEDSERVIS, Zuby 16, 900 21 Sv.Jur, 345 580 39 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
186/13/HTČ/ZT
odstránenie porúch a validácia mikroskopov
180,00 € 15. 02. 2013 OPTOTEAM s.r.o., Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, 35 810 840 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
176/13/HTČ/ZT
oprava EKG
200,00 € 15. 02. 2013 COMPIMed s.r.o., Miletičova 70, 821 08 Bratislava,35 953 900 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
177/13/HTČ/ZT
oprava zalievacieho stroja na patológii
120,00 € 15. 02. 2013 BETIP, Rovná 2, 940 71 Nové Zámky MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
145/13/HTČ/ZT
vykonanie skúšok dlhodobej stability zariadení na RTO
10 400,00 € 15. 02. 2013 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 24/1062, 911 05 Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
144/13/HTČ/ZT
oprava 30 ks chirurgických inštrumentov
1 044,85 € 14. 02. 2013 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
180/13/HTČ/PO
dodávka a montáž weluxových okien
4 315,48 € 13. 02. 2013 Anton Baloník - PIKVIP, Medveďovej 17, 851 04 Bratislava, 34 443 851 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
140/13/HTČ/PO
búracie a murárske práce
145,80/m2 13. 02. 2013 Ing. Molnár Alexander, Cígeľská 8, 831 06 Bratislava, 11 816 741 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
142/13/HTČ/ZT
oprav perfusora
záruka 13. 02. 2013 B.Braun Medical, Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31 350 780 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
143/13/HTČ/ZT
nástavec na trepačku do nemocničnej lekárne
154,00 € 13. 02. 2013 LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava, 36 365 556 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
178/13/HTČ/PO
oprava kancelárskej techniky
13. 02. 2013 IMPROMAT-Slov spol. s r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava, 31 331 785 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
179/13/HTČ/PO
antistatická PVC podlaha
13. 02. 2013 JUTEX - Contract, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava Ing. Tomáš Alscher, námestník riaditeľa pre EaPTČ
159/13/HTČ/SA
antibakteriálne mydlo a papierové utierky
1 551,60 € 12. 02. 2013 TT pharma, s.r.o., J.Bottu 2, 917 01 Trnava, 44 078 145 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
160/13/HTČ/SA
antibakteriálne mydlo, papierové utierky, dávkovače
2 481,50 € 12. 02. 2013 TT pharma, s.r.o., J.Bottu 2, 917 01 Trnava, 44 078 145 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
161/13/HTČ/SA
bezdotykové dávkovače, antibakteriálne mydlo....
2 686,78 € 12. 02. 2013 Persona, s.r.o., Šusteková 9, 851 04 Bratislava, 35 900 865 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
172/13/HTČ/PO
výmena okien
4 499,00 € 12. 02. 2013 KBK plast s.r.o., 925 42 Trstice 745, 36 269 221 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
162/13/HTČ/SA
dezinfekčné a čistiace prostriedky
2 131,28 € 12. 02. 2013 ECOLAB, Čajaková 18, 811 05 Bratislava, 31 342 213 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
163/13/HTČ/SA
dezinfekčné prostriedky
735,24 € 12. 02. 2013 B.Braun Medical, Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31 350 780 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
154/13/HTČ/SA
spotrebný tovar
1 161,07 € 12. 02. 2013 Ján Volf, Pifflová 5, 851 01 Bratislava, 11785250 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
165/13/HTČ/SA
dezimfekčné a čistiace prostriedky
2 883,04 € 12. 02. 2013 B.Braun Medical, Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31 350 780 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
155/13/HTČ/SA
kancelárske potreby
4 096,39 € 12. 02. 2013 WorldOffice, s.r.o., Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, 46 267 191 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
156/13/HTČ/SA
kancelárske potreby, spotrebný tovar, drogéria
901,88 € 12. 02. 2013 WorldOffice, s.r.o., Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, 46 267 191 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
147/13/HTČ/SA
pákové batérie, hadice...
189,00 € 11. 02. 2013 ENTO železiarstvo, Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35 798 505 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
148/13/HTČ/SA
elektroinštalačný materiál
799,21 € 11. 02. 2013 Elron Elektro s.r.o., Rožňavská 1, 831 01 Bratislava, 35 933 747 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
149/13/HTČ/SA
tónovacie farby
432,00 € 11. 02. 2013 Farlesk pol.s r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava, 31 337 538 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
150/13/HTČ/SA
spotrebný materiál a drogéria
4 252,06 € 11. 02. 2013 WorldOffice, s.r.o., Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, 46 267 191 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
151/13/HTČ/SA
spotrebný materiál, drogéria
4 680,10 € 11. 02. 2013 WorldOffice, s.r.o., Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, 46 267 191 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
152/13/HTČ/SA
tonery
898,00 € 11. 02. 2013 Magic Print s.r.o., Rovnianková 15, 851 02 Bratislava, 36 617 661 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
141/13/HTČ/ZT
štítky do označovača
597,24 € 11. 02. 2013 Inamed s.r.o., Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, 44 484 275 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
153/13/HTČ/SA
tonery
8 627,20 € 11. 02. 2013 Magic Print s.r.o., Rovnianková 15, 851 02 Bratislava, 36 617 661 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
166/13/OIT
sieťové prvky
4 281,00 € 11. 02. 2013 COLUMBEX INTERNATIONAL a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, 35 738 219 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
167/13/OIT
aktivne prvky siete
8 310,00 € 11. 02. 2013 COLUMBEX INTERNATIONAL a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, 35 738 219 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
157/13/HTČ/SA
laboratórne stoličky
2 390,00 € 11. 02. 2013 Čechovo s.r.o., Námestie Slobody 39, 083 01 Sabinov, 46 186 484 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
168/13/HTČ/PO
dodávka a montáž žalúzií
11. 02. 2013 Wropool, s.r.o., Nobelova 32, 831 02 Bratislava, 35 801 590 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
130/13/HTČ/ZT
oprava TV prijímača a dodávka 10 ks ovládačov
350,00 € 08. 02. 2013 Baláž Ivan, Na Grbe 43, 841 07 Bratislava MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
129/13/HTČ/ZT
oprava elektroterapeutického prístroja
666,00 € 07. 02. 2013 EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 921 01 Piešťany MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
114/13/OIT
náhradné diely pre informačné technológie
1 884,00 € 07. 02. 2013 COLUMBEX INTERNATIONAL a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, 35 738 219 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky