Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
536/13/HTČ/ZT
6ks žiaroviek pre mikroskopy 67273 LWT-P5t 6V/15W
165,00 € 11. 06. 2013 NERVA B.E.L., J. Jesenského 1054/44, 960 03, Zvolen Mudr Jozef Dolinský, riaditeľ
537/13/HTČ/ZT
validácia prístrojov na odd. genetiky
cca 1775,00€ 11. 06. 2013 TRIGON, s. r.o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
538/13/HTČ/ZT
validácia 7 ks termocyklerov na odd. genetiky
cca 1000,00€ 11. 06. 2013 Biotech a. s., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35 768 444 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
539/13/HTČ/ZT
oprava centrálneho monitoru VISI CON na odd. OAIM
cca 200,00€ 11. 06. 2013 B.Braun Medical, .s r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
541/13/HTČ/SA
hygienické potreby, vrecia na odpad, vracká papierové desiatové, papier na pečenie, aleobal
954,50 € 10. 06. 2013 Worldoffice, s. r. o., Bajkalská 9, 831 04, Bratislava. 46 267 191 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
519/13/HTČ/ZT
kalibráciu a prečistenie 4ks pipiet Biahit m-Line na odd. lekarskej genetiky
120,00 € 10. 06. 2013 Ecomed, Dlhá ulica 95 č. 7, 010 09, Žilina, 11943254 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
531/13/HTČ/PO
maliarské práce - vymaľovanie oddelenia OKO A
9,87€/m2 10. 06. 2013 Molinari, s. r. o., Cígeľská 18, 831 06, Bratislava, 36 763 110 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
520/13/HTČ/ZT
validácia Hybex Microsample Incubator na odd. lekárske genetiky
150,00 € 10. 06. 2013 Herme LabSystems Ltd., Púchovská 12, 831 06, Bratislava, 35 693 487 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
532/13/HTČ/SA
dezinfekčné prostriedky
10. 06. 2013 Ecolab, Čajaková 18, 811 05, Bratislava, 313 422 13 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
543/13/HTČ/SA
hygienické potreby
10. 06. 2013 Worldoffice, s. r.o., Bajkalská 9, 831 04, Bratislava, 46 267 191 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
521/13/HTČ/ZT
obj.pravidelne chemické čistenie 2 ks parných kotlov ČKD v úst.kotolni
10. 06. 2013 MASPA, s. r. o., Nitrianska 2522/23, 920 01, Hlohovec, 46 583 611 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
533/13/HTČ/SA
hygienické a iné potreby
10. 06. 2013 Worldoffice s.r.o., Bajkalská 9, 831 04, Bratislava, 46267191 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
523/13/HTČ/SA
kanc.potreby
439,98 € 10. 06. 2013 Kodys Slovensko, s.r.o., Sliačska 2, 831 02, Bratislava, 31 387 454 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
534/13/HTČ/ZT
validácia 2ks termocyklerov Termal Cycler TC-XP na odd. genetiky, vrátane vystavenia príslušných protokolov
cca 400,00€ 10. 06. 2013 KRD molecural technologies, Jókaiho 58, 821 06, Bratislava, 358 19 022 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
524/13/HTČ/SA
tonery
10. 06. 2013 Magic Print s.r.o., Rovnianková 15, 851 05, Bratislava, 36617661 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
535/13/HTČ/ZT
servis váh: opravu, justáž a prpravu váh BBI 3 a MC1 Laboratory LC620S
cca 180,00€ 10. 06. 2013 Oprava a justáž váh P.Mikloško, Športová 505, 900 46, Most pri Bratislave, 33720894 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
513/13/HTČ/SA
čistiace prostriedky
10. 06. 2013 Ecolab, Čajakova 18, 81105, Bratislava, 313 422 13 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
525/13/HTČ/SA
návleky do automatického nazúvača 110ks
10. 06. 2013 Persona s.r.o., Šusteková 9, 851 04, Bratislava, 35900865 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
526/13/HTČ/SA
dezinfekčné prostriedky
10. 06. 2013 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,k 851 01, Bratislava, 13150780 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
518/13/HTČ/ZT
oprava čítačky digitálnych RTG kaziet PCR Eleva S na odd. RDG
cca 200,00€ 07. 06. 2013 S+T Varias, Mlynské Nivy 43/A, 821 09, Bratislava, 31349935 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
517/13/HTČ/ZT
odborná technická spolupráca pri premiestnení izolátora Heraus a následnú kontrolu funkčnosti po premiestnení
cca 250,00€ 07. 06. 2013 Trigon s. r.o., Štefunková 13, 821 01, Bratislava, 31340954 Mudr. Jozef Dolinský , riaditeľ
529/13/HTČ/SA
vodo-inštalačné potreby
399,47 € 06. 06. 2013 ENTO železiarstvo, s.r .o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 37598505 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
530/13/HTČ/SA
elektro-inštalačný materiál
604,42 € 06. 06. 2013 Elron Elektro, s.r .o., Rožňavská 1, 831 01, Bratislava, 35933747 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
515/13/HTČ/ZT
oprava automatiky v kotolni ubytovne NOU na Vlárskej
995,30 € 06. 06. 2013 Onesoft, s.r.o., Šumperská 121/8, 971 01, Prievidza, 693529 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
527/13/HTČ/SA
vodo-inštalačný materiál - potreby
804,87 € 06. 06. 2013 Ento železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35798505 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
516/13/HTČ/ZT
prevádzková revizia kotlov a skúšku plynových zariadení K1 a K2 v ústavnej kotolni, vrátane rivíznych správ
535,00 € 06. 06. 2013 Peter Dimitrov, Vidlicová 15, 831 01, Bratislava, 11650613 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
528/13/HTČ/SA
tesnenia rôzne druhy a upchávkové šnúry rôzne druhy
06. 06. 2013 Fornaxa - Slovakia, Biskuická 33, 821 06, Bratislava, 31363920 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
455/13/HTČ/PO
dodávka a montáž roliet textilia - skupina A na chodbe pri OIT v NOU BA
04. 06. 2013 Wropool, s.r.o., Nobelova 32, 831 02, Bratislava, 35801590 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
500/13/OIT
vývoj, úprava aplikácie (body v tlačive samoplatcu)
04. 06. 2013 PCS Bratislava s.r.o., Pasienková 5/B, 821 06 Bratislava, 31 347 614 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
510/13/HTČ/ZT
technická spolupráca a posúdenie možností reinštalácie CT prístroja Somatom Sensation 16 do priestoru výbalého zubného RTG na rádiodiagn.odd, vrátane vypracovania potrebnej projekt.dokumentácie
04. 06. 2013 Siemens, s. r. o., Stromová 9, 837 96 Bratislava, 31 349 307 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
754/13/OIT
nákup tlačiarní rôzne druhy 62ks
04. 06. 2013 Columbex International, a. s., Rusovská cesta 1, 851 01, Bratislava, 35 738 219 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
501/13/OIT
komunikačný program pre export a import dát, inštalácia a impementácia
04. 06. 2013 PCS Bratislava, s. r. o., Pasienkova 5/B, 821 06 Bratislava, 31 347 614 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
507/13/HTČ/ZT
1 ks GAS CARTRTIDGE PACK (2fľ, G1, G2) pre analyzátor Rapidlab 348 na odd. klinickej biochémie
253,00 € 03. 06. 2013 Bio G, s. r. o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
508/13/HTČ/ZT
oprava lôžka Linet Eleganza na odd. OAIM - porucha: signalizuje poruchu batérie
cca 150,00€ 03. 06. 2013 BASCO SK, s. r. o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok, 34 140 328 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
509/13/HTČ/ZT
zaškolenie personálu na obsluhu snímača teploty v mrazovacom boxe, vrátane vypracovania záznamu o školení pre odd. klinických štúdií
cca 57,00€ 03. 06. 2013 Trigon s. r. o., Štefunkova 13, 821 01 Bratislava, 31 340 954 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
489/13/HTČ/ZT
overenie 13ks digitálnych tlakomerov, vrátane vystavenie protokolov
325,00 € 03. 06. 2013 Chirosan s.r.o., Sadová 2, 923 02 Vrbové, 36 239 739 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
490/13/HTČ/ZT
6 ks sada elektródy hrudné a 4ks sada elektródy končatinové pre EKG prístroj na odd. Paliatívnej medicíny
137,00 € 03. 06. 2013 M.D. T., s.r. o., Nám. Sv. Egidia 64/26, 058 01 Poprad, 317 269 92 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
502/13/HTČ/SA
3 x pracovný stôl na odd. Klinickej patológie a cytológie
03. 06. 2013 aERSTE, s. r. o., Jégeho alej 10, 821 08, Bratislava, 35 901 365 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
514/13/HTČ/SA
rôzne batérie umývadlové pákové...
03. 06. 2013 Ento železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35798505 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
506/13/HTČ/ZT
oprava 3 ks infúznych púmp 3M270 na odd. OKO A
cca 250,00€ 03. 06. 2013 Medis Nitra, s.r. o., Pri Dobrotke, 949 01 Nitra, 36 531 774 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
497/13/HTČ/SA
kancelárske potreby
31. 05. 2013 Worldoffice, s. r. o., Bajkalska 9, 831 Bratislava, 46267191 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
487/13/HTČ/ZT
opava vodného fantómu MP3-M
cca 500,00€ 31. 05. 2013 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčianská 72, 010 01, Žilina, 31 576 303 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
488/13/HTČ/SA
overenie ID pipetora FP-4
62,00 € 31. 05. 2013 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, 37 954 251 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
511/13/HTČ/PO
oprava žehliacehé lisu v ústavnej práčovni (uniká vzduch)
31. 05. 2013 Jiří Rujbr, Rerychova 35, 635 00 Brno, CZ, 114 7 024 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
512/13/HTČ/PO
dodávka a pokládka laminátovej podlahy v miestnosti gyn.sekret.
31. 05. 2013 Parketservis - Robert Zvozil, Matejková 4, 841 05, Bratislava, 17506476 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
486/13/HTČ/ZT
oprava dávkovača Graseby MS 16A na odd. OKO F
cca 100,00€ 31. 05. 2013 Medis Nitra, s.r.o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
499/13/HTČ/PO
zaškolenie obsluhy s manipuláciou tlakových fliaš a technických zariadení plynových skupín A v zmysle vyhlášky
30. 05. 2013 Medicomp, s. r.o., Kfajnská 3, 921 01, Piešťany, 31 446 825 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
493/13/HTČ/SA
kovové regále
30. 05. 2013 aERSTE, s. r. o., Jégeho Alej 10, 821 08 Bratislava, 35 901 365 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
461/13/HTČ/SA
kancelárske potreby
30. 05. 2013 Lamitec, s. r. o., Plynárenská 2, 821 09, Bratislava, 35710691 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
496/13/HTČ/SA
tonery
30. 05. 2013 Magic Print, s. r. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky