Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
526/13/HTČ/SA
dezinfekčné prostriedky
10. 06. 2013 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19,k 851 01, Bratislava, 13150780 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
518/13/HTČ/ZT
oprava čítačky digitálnych RTG kaziet PCR Eleva S na odd. RDG
cca 200,00€ 07. 06. 2013 S+T Varias, Mlynské Nivy 43/A, 821 09, Bratislava, 31349935 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
517/13/HTČ/ZT
odborná technická spolupráca pri premiestnení izolátora Heraus a následnú kontrolu funkčnosti po premiestnení
cca 250,00€ 07. 06. 2013 Trigon s. r.o., Štefunková 13, 821 01, Bratislava, 31340954 Mudr. Jozef Dolinský , riaditeľ
529/13/HTČ/SA
vodo-inštalačné potreby
399,47 € 06. 06. 2013 ENTO železiarstvo, s.r .o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 37598505 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
530/13/HTČ/SA
elektro-inštalačný materiál
604,42 € 06. 06. 2013 Elron Elektro, s.r .o., Rožňavská 1, 831 01, Bratislava, 35933747 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
515/13/HTČ/ZT
oprava automatiky v kotolni ubytovne NOU na Vlárskej
995,30 € 06. 06. 2013 Onesoft, s.r.o., Šumperská 121/8, 971 01, Prievidza, 693529 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
527/13/HTČ/SA
vodo-inštalačný materiál - potreby
804,87 € 06. 06. 2013 Ento železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35798505 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
516/13/HTČ/ZT
prevádzková revizia kotlov a skúšku plynových zariadení K1 a K2 v ústavnej kotolni, vrátane rivíznych správ
535,00 € 06. 06. 2013 Peter Dimitrov, Vidlicová 15, 831 01, Bratislava, 11650613 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
528/13/HTČ/SA
tesnenia rôzne druhy a upchávkové šnúry rôzne druhy
06. 06. 2013 Fornaxa - Slovakia, Biskuická 33, 821 06, Bratislava, 31363920 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
455/13/HTČ/PO
dodávka a montáž roliet textilia - skupina A na chodbe pri OIT v NOU BA
04. 06. 2013 Wropool, s.r.o., Nobelova 32, 831 02, Bratislava, 35801590 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
500/13/OIT
vývoj, úprava aplikácie (body v tlačive samoplatcu)
04. 06. 2013 PCS Bratislava s.r.o., Pasienková 5/B, 821 06 Bratislava, 31 347 614 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
510/13/HTČ/ZT
technická spolupráca a posúdenie možností reinštalácie CT prístroja Somatom Sensation 16 do priestoru výbalého zubného RTG na rádiodiagn.odd, vrátane vypracovania potrebnej projekt.dokumentácie
04. 06. 2013 Siemens, s. r. o., Stromová 9, 837 96 Bratislava, 31 349 307 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
754/13/OIT
nákup tlačiarní rôzne druhy 62ks
04. 06. 2013 Columbex International, a. s., Rusovská cesta 1, 851 01, Bratislava, 35 738 219 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
501/13/OIT
komunikačný program pre export a import dát, inštalácia a impementácia
04. 06. 2013 PCS Bratislava, s. r. o., Pasienkova 5/B, 821 06 Bratislava, 31 347 614 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
507/13/HTČ/ZT
1 ks GAS CARTRTIDGE PACK (2fľ, G1, G2) pre analyzátor Rapidlab 348 na odd. klinickej biochémie
253,00 € 03. 06. 2013 Bio G, s. r. o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
508/13/HTČ/ZT
oprava lôžka Linet Eleganza na odd. OAIM - porucha: signalizuje poruchu batérie
cca 150,00€ 03. 06. 2013 BASCO SK, s. r. o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok, 34 140 328 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
509/13/HTČ/ZT
zaškolenie personálu na obsluhu snímača teploty v mrazovacom boxe, vrátane vypracovania záznamu o školení pre odd. klinických štúdií
cca 57,00€ 03. 06. 2013 Trigon s. r. o., Štefunkova 13, 821 01 Bratislava, 31 340 954 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
489/13/HTČ/ZT
overenie 13ks digitálnych tlakomerov, vrátane vystavenie protokolov
325,00 € 03. 06. 2013 Chirosan s.r.o., Sadová 2, 923 02 Vrbové, 36 239 739 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
490/13/HTČ/ZT
6 ks sada elektródy hrudné a 4ks sada elektródy končatinové pre EKG prístroj na odd. Paliatívnej medicíny
137,00 € 03. 06. 2013 M.D. T., s.r. o., Nám. Sv. Egidia 64/26, 058 01 Poprad, 317 269 92 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
502/13/HTČ/SA
3 x pracovný stôl na odd. Klinickej patológie a cytológie
03. 06. 2013 aERSTE, s. r. o., Jégeho alej 10, 821 08, Bratislava, 35 901 365 MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ
514/13/HTČ/SA
rôzne batérie umývadlové pákové...
03. 06. 2013 Ento železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35798505 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
506/13/HTČ/ZT
oprava 3 ks infúznych púmp 3M270 na odd. OKO A
cca 250,00€ 03. 06. 2013 Medis Nitra, s.r. o., Pri Dobrotke, 949 01 Nitra, 36 531 774 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
497/13/HTČ/SA
kancelárske potreby
31. 05. 2013 Worldoffice, s. r. o., Bajkalska 9, 831 Bratislava, 46267191 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
487/13/HTČ/ZT
opava vodného fantómu MP3-M
cca 500,00€ 31. 05. 2013 Canberra-Packard, s. r. o., Bytčianská 72, 010 01, Žilina, 31 576 303 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
488/13/HTČ/SA
overenie ID pipetora FP-4
62,00 € 31. 05. 2013 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, 37 954 251 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
511/13/HTČ/PO
oprava žehliacehé lisu v ústavnej práčovni (uniká vzduch)
31. 05. 2013 Jiří Rujbr, Rerychova 35, 635 00 Brno, CZ, 114 7 024 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
512/13/HTČ/PO
dodávka a pokládka laminátovej podlahy v miestnosti gyn.sekret.
31. 05. 2013 Parketservis - Robert Zvozil, Matejková 4, 841 05, Bratislava, 17506476 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
486/13/HTČ/ZT
oprava dávkovača Graseby MS 16A na odd. OKO F
cca 100,00€ 31. 05. 2013 Medis Nitra, s.r.o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
499/13/HTČ/PO
zaškolenie obsluhy s manipuláciou tlakových fliaš a technických zariadení plynových skupín A v zmysle vyhlášky
30. 05. 2013 Medicomp, s. r.o., Kfajnská 3, 921 01, Piešťany, 31 446 825 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
493/13/HTČ/SA
kovové regále
30. 05. 2013 aERSTE, s. r. o., Jégeho Alej 10, 821 08 Bratislava, 35 901 365 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
461/13/HTČ/SA
kancelárske potreby
30. 05. 2013 Lamitec, s. r. o., Plynárenská 2, 821 09, Bratislava, 35710691 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
496/13/HTČ/SA
tonery
30. 05. 2013 Magic Print, s. r. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
498/13/HTČ/PO
kontrola a skúška tesnosti zariadenia LEAG LOG na odd. Rto, CT a Tj
29. 05. 2013 Tittl Thermo King, s.r.o, Závodná 76, 821 06, Bratislava, 17317223 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
484/13/HTČ/ZT
celková technická prehliadka - validácia, vrátane vystavenia protokolu, prípadne odstránenie porúch osmometra Micro Osmometer model 3300 na odd. OKB
120,00 € 29. 05. 2013 Eurolab Lambda, a. s., T. Milkina 2, 917 01 Trnava, 35 869 429 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
485/13/HTČ/ZT
validácia analyzátora krvných plynov Rapidlab 348 na odd. OKB
29. 05. 2013 InfoMED, s.r.o., Stred 57/51-8, 017 01, Považská Bystrica, 36 317 381 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
430/13/OIT
upgrade prepínačov LAN
29. 05. 2013 Columbex international a.s., Rusovská cesta 1, 851 01, Bratislava, 35 738 219 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
470/13/HTČ/ZT
oprava 2 ks pH metrov Cyberscan na odd. lekárskej genetiky
cca 250,00€ 28. 05. 2013 Biotech, a .s., Pod Rovnicami 2, 841 04, Bratislava, 35768444 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
494/13/HTČ/SEK
automatické dvere posúvné 1ks š 2410 x v 2180
28. 05. 2013 Jolly Joker, a. s., Pod klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 00 685 810 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
495/13/HTČ/SEK
garážová brána - zateplená s bočným motorom
28. 05. 2013 Jolly Joker, a. s., Pod klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 00 685 810 Mudr.Jozef Dolinský, riaditeľ
467/13/HTČ/ZT
oprava prístroja Nanodrop ND 2000, s/n 4946 Thermo Scientific na odd.genetiky, nefunguje komunikácia s PC
záručná oprava 27. 05. 2013 KRD molecular technologies, s. r. o., Jókaiho 58, 821 06, Bratislava, 35819022 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
468/13/HTČ/ZT
pravidelná štvrťročná révizia požiarnej signalizácie v objektoch NOÚ v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002, jún 2013
548,00 € 27. 05. 2013 Servis EPS, Trnavská cesta 64, 841 02, Bratislava, 13994964 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
480/13/HTČ/PO
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k obnove priestorov ambulantnej chemoterapie na 2 NP hlavnej budovy NOU
27. 05. 2013 Ing. Ivan Bučko - ORPIS, Mierová 44, 821 05, Bratislava, 32 088 621 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
491/13/HTČ/PO
pravidelná servisná prehliadka a následné odstránenie zistených závad na na našom náhradnom zdroji elektrickej energie
27. 05. 2013 YASIN, s.r.o., Kubínska 6, 010 08 Žilina, 36 400 297 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
469/13/HTČ/ZT
oprava redukčných ventilov o2 - 3ks, N2O - 1ks
cca 115,00€ 27. 05. 2013 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37022911 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
481/13/HTČ/SA
tonery
27. 05. 2013 Magic Print, s.r.o., Rovniakova 19, 851 02, Bratislava, 36 617 661 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
492/13/HTČ/SA
demontáž starého a montáž nového kazetového podhľadu v pristoroch úpravovne postelí no odd. centr.sterilizácie
27. 05. 2013 Pavol Maras, Podbiel 413, 027 42, Podbiel, 37 090 313 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
483/13/HTČ/SA
zdravotnícka obuv, ponožky a nohavice
27. 05. 2013 Janoli s. r. o., Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36515507 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
460/13/HTČ/SA
dezinfek.prostriedky
26. 05. 2013 Johnoson Diversey Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 33, 831 04, Bratislava,35 835 401 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
464/13/HTČ/ZT
oprava defbrilátora Chirana SO12, na odd. OAIM (nabíja čiastočne, nedáva výboj)
cca 150,00€ 24. 05. 2013 M-Plus Medical, s. r. o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 359 399 66 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ
465/13/HTČ/ZT
oprava 2ks dávkovačov Graseby MS 16A na odd. OKO D
cca 150,00€ 24. 05. 2013 Medis Nitra, s.r. o., Pri Dobrotke, 949 01 Nitra, 36 531 774 Mudr. Jozef Dolinský, riaditeľ

Stránky