Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
103/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup záložného zdroja UPS pre nemocničnú lekáreň
119,50 € 31. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
104/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup Thermo-hygrometra pre OKO A
37,90 € 31. 01. 2018 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
96/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja infusomat fmS pre OKO D
190,92 € 30. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
111/18/EPTČ/OPUS
odstránenie porúch na výťahoch NOÚ (5 výťahov)
1 250,00 € 30. 01. 2018 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
101/18/EPTČ/MTZ
zdravotné oblečenie - košela fialová + nohavice fialové
3 478,75 € 30. 01. 2018 Czechpoint, s. r. o., Zápalenica 314m 5323, Rudňany, 47 184 531 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
91/18/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO F, OKO E a OOH II
213,97 € 30. 01. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
102/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ (infúzne fľaše 1 kontajner)
82,00 € 30. 01. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
92/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv zmluvy a C - oprava hematologického analyzátora Sysmex XT 2000i. Pre OLHT I
480,00 € 30. 01. 2018 Ing.Andrej Džadoň-Medservis,Zuby 16,900 21 Svätý Jur MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
93/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profylaktická prehliadka chladiaceho zariadenia NOR LINE, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKO D
85,00 € 30. 01. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
94/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola PM-2 plazmového sterilizátora Sterrad 100S pre OCS
1 443,00 € 30. 01. 2018 Johnson & Johnson, s.r.o, Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, 31 345 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
95/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup, výmena predfiltrov a pravidelná ročná validácia laminárneho boxu, vrátane vystavenia validačného protokolu pre úsek cytostatík
2 392,00 € 30. 01. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
85/18/EPTČ/OIT
oprava poškodeného disku v diskovom poli
916,71 € 29. 01. 2018 HP Enterprise Slovakia, s. r. o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
86/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
426,58 € 29. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
87/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - spracovanie dokumentácie na povolenie prevádzky rtg pracoviska v zmysle vyhlášky MZSR pre RDO - Mamografia
150,00 € 29. 01. 2018 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
88/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie Lineár. urýchľovača Clinac 2300 C/D pre ORO
156,00 € 29. 01. 2018 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 38, 916 35, Modrovka, 30 874 459 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
89/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profilaktická prehliadka prístrojov podľa priloženého zoznamu, vrátane vystavenie validačného protokolu pre OLHT I.
800,00 € 29. 01. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
90/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - kvapkový senzor k prístroju Infusomat pre OOH I
246,42 € 29. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
80/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - opravu Lineár. urýchľovača Clinac 2300 C/D pre ORO
3 158,00 € 29. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
84/18/EPTČ/OPUS
odstránenie havárie na vodovodnom potrubí v areáli NOÚ
1 600,00 € 29. 01. 2018 INFRA Services, a. s., Hraničná 10, 821 05, Bratislava, 43 898 190 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
74/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor - Space pre OAIM
168,66 € 26. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
76/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov na prikrývaci automat LEICA a kryostat LEICA CM1 1850 pre OPA - patológia
980,62 € 26. 01. 2018 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
77/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia laminárneho boxu Envair , vrátane vystavenia validačného protokolu pre Úsek prípravy cytostatík
255,00 € 26. 01. 2018 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava, 36 365 556 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
78/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava čelového svietidla Heine 3s Led pre ORL amb.
200,00 € 26. 01. 2018 COMPIMed, s.r.o,Miletičova 70/594,821 08, Bratislava, 35 953 900 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
79/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na nemocničné lôžko Eleganza pre OAIM
627,92 € 26. 01. 2018 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
72/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelnú servisnú prehliadku USG prístroja Mindray DP-6600, vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu pre urologickú ambulanciu
165,00 € 25. 01. 2018 ZOLS, s .r .o., Hornočermánska 4, 949 01, Nitra, 31 420 427 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
73/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka temperovacieho systému na ohrev plazmy Sahara III , vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu pre OLHT II
170,00 € 25. 01. 2018 Sarstedt spol. s .r. o., Údernícka 11, 851 01, Bratislava, 31 359 825 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
69/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup bezdrôtových telefónov Panasonic pre RDO mamografia, ORO, Amb. Dif.diag.klinickej onkol. a OZT
300,51 € 25. 01. 2018 MIKOHUKO spol. s. r. o., Kollárova 11, 974 01, Banská Bystrica, 31 560 806 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
83/18/EPTČ/OPUS
oprava zadného okna a opravu ostrekovačov čelného skla na služobnom motorovom vozidle Audi A6
120,00 € 25. 01. 2018 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
70/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup nerezového vozíka pre RDO-USG
1 571,94 € 25. 01. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
71/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup germicídneho žiariča pre OCHO D
364,01 € 25. 01. 2018 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
64/18/EPTČ/OPUS
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, bleskozvodov a elektrických prenosných spotrebičov na rok 2018
8 290,76 € 24. 01. 2018 JTB, s. r. o., Mlynská 834, 034 95, Likavka, 45 351 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
67/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - kompenzačný rozvádzač HR-NN + práca
3 948,79 € 24. 01. 2018 YASIN, s. r. o., Kubínska 6, 010 08, Žilina, 36 400 297 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
68/18/EPTČ/OPUS
dodávka tovaru: mazací tuk, 2kg elektróda, 9 nylonové rukavice, 250ml krém na umývanie rúk, 500ml ultra silný čistič
210,00 € 24. 01. 2018 TECH-LIT SK, s. r. o., Prielohy 1012/4C, 010 07, Žilina, 50 006 193 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
65/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - rekonštrukcia verejného WC na 3p. Hlavnej budovy NOÚ
5 046,14 € 24. 01. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
60/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prenosného kyslíkového koncentrátora EverGo pre PNEU
548,85 € 23. 01. 2018 ARIES ´94 s.r.o., Tuhovská 3, 831 06, Bratislava, 31 399 614 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
63/18/EPTČ/MTZ
tlačivá
4 552,00 € 23. 01. 2018 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
53/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup teplomera, držiaka teplomera a themo-hydrometra pre OAIM, chir. Amb. I, ORO, OOH I, OKO A, OOH _ TJ, kožná amb. III, OZT
718,00 € 23. 01. 2018 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
54/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka zalievacej linky MIDITE Tes Valida, vraátene vystavenia príslušných protokolov pre OPA - patológia
120,00 € 23. 01. 2018 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
66/18/EPTČ/MTZ
elektroinštalačný materiál
2 441,74 € 23. 01. 2018 ENTO železiarstvo, s.r.o, Turbínova 1. 831 04 Bratislava, 35798505 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
55/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálneho tlakomeru Omron M6 AC pre OKO F
49,00 € 23. 01. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
56/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálnych teplomerov Omron pre OKO F 15 ks.
58,50 € 23. 01. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
57/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická prehliadka EKG prístroja Cardioline ar 2100 view, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OKO F
80,00 € 23. 01. 2018 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
58/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS HP P5000 pre OIT
513,50 € 23. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
59/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technickú kontrolu elektrických odberových kresiel Comfort 2 Flex pre OLHT II
177,00 € 23. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
49/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup germicídneho žiariča pre OAIM
1 643,73 € 22. 01. 2018 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
50/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup pacientského kábla pre EKG prístroj Cardioline ar 1200 view pre kardiol.amb. I.
230,00 € 22. 01. 2018 Transkontakt s. r. o., Detvianska 6, 831 06, Bratislava, 17 309 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
51/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat Space pre OAIM
158,66 € 22. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
52/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka EKG prístroja Se-1200 Express Touch pre OCHO D
107,00 € 22. 01. 2018 NIMAG spol. s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava, 31 337 775 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
48/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchlovača Clinac 2300 C/D pre ORO
410,00 € 22. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
61/18/EPTČ/OPUS
na zákl. CP - odvetrávanie/napojenie na jestvujúcu vzduchotechniku, stavba - Mamografia NOÚ
2 411,86 € 19. 01. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky