Gastroenterologické oddelenie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 2. poschodie

Tel. : +421 2 59378 383

 

Štruktúra oddelenia

Gastroenterologické  ambulancie I. - III.
Ambulancie intervenčnej gastrointestinálnej endoskopie I. a II.

 

Ordinačné hodiny

pondelok 8:00 – 14:42

7:30 – 8:00

Príprava pracovísk , odbery

8:00 – 14:42

Endoskopické výkony,  

gastroenterologické konzíliá, spracovávanie dokumentácie pre zdravotné poisťovne

12:30 – 13:00

obedňajšia prestávka

utorok 8:00 – 14:42
streda 8:00 – 14:42
štvrtok 8:00 – 14:42
piatok 8:00 – 14:42

 

ĽUDIA

Primár  
MUDr. Májek Juraj, PhD. 
kl.667
Vedúca sestra  
Mgr. Terézia Ásványiová    
kl.383

                                                                                     

Lekári  
MUDr. Andrej Orságh kl.389
MUDr. Boris Pekárek  kl.389
MUDr. Ľuboš Žitňan kl.389

                                                                                                                                                                                   

Sestry  
Darina Buranová    kl.383, 764
Anna Sagová kl.383, 764
Mgr. Tatiana Struňáková kl.383, 764
Mgr. Ivana Blažová kl.383, 764

 

PROFIL PRACOVISKA

Gastroenterologické  oddelenie a jej ambulancie sú zamerané najmä na onkologické ochorenia. Zabezpečujú diagnostickú, liečebnú, preventívnu a expertíznu starostlivosť v oblasti gastroenterológie a hepatológie pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov NOÚ.

Zabezpečuje:

 • diagnostickú, liečebnú, preventívnu a expertíznu starostlivosť v oblasti gastroenterológie a hepatológie pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov NOÚ
 • dispenzárnu starostlivosť pre pacientov NOÚ so zameraním sa na zhubné ochorenia tráviaceho ústrojenstva
 • indikuje špecializované vyšetrovacie a terapeutické postupy u ambulantných i hospitalizovaných pacientov NOÚ.

Spolupracuje:

 • s ostatnými gastroenterologickými, chirurgickými, internými a onkologickými pracoviskami Slovenskej republiky.

Gastroenterologické oddelenie NOÚ využíva pri svojej činnosti nasledovné vyšetrovacie metódy:

 • endoskopické diagnostické vyšetrenia
  • ezofago-gastro-duodenoskopia
  • enteroskopia
  • rektoskopia a rektosigmoskopia
  • kolonoskopia
  • pri uvedených metódach sa odoberá biopsia, prípadne cytológia a nálezy sa dokumentujú
 • endoskopické liečebné výkony
  • endoskopická polypektómia
  • endoskopický looping
  • endoskopická mukozálna resekcia
  • endoskopická submukózna dissekcia
  • endoskopická laserová liečba
  •  argón-plazma koagulácia
  • extrakcia cudzích telies
  • bandáž a sklerotizácia varixov
  • endoskopická zástava krvácania (injektáž, klipovanie, argón-plazma koagulácia, LASER)
  • dilatácie stenóz
  • perkutánna gastrostómia a jejunostómia
 • endoskopicko-rádiologické výkony
  • dilatácie stenóz pod röntgenologickou kontrolou
  • dilatačná liečba achalázie
  • liečba pažerákových a kolorektálnych stenóz pomocou protéz.

 

Pokyny pred vyšetrením