Poradenský stánok OZ Europacolon opäť funguje v NOÚ

Nachádzate sa tu

04. 03. 2016
Pridali sme sa k marcovej osvete, venovanej téme kolorektálny karcinóm

Dnes sme spoločne s pacientskym združením Europacolon Slovensko v našom ústave znovuotvorili poradenský stánok v rámci Klubu podpory pacientov s karcinómom hrubého čreva.

Chceme tak prejaviť spolupatričnosť našim pacientom. Okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti chceme poskytnúť aj naše priestory, kde dobrovoľníci občianskeho združenia z radov bývalých pacientov za 3 roky svojej činnosti pomohli už vyše 600 onkologickým pacientom.

Dobrovoľníci poskytujú psychickú podporu a rady pre pacientov, pre ich rodinných príslušníkov a blízkych, ktorí sa tu môžu porozprávať a získať správne informácie a pomoc.

Viac informácií sa dozviete tu.

OSOBNÉ KONZULTÁCIE:

KDE: NOÚ, Klenová 1, Bratislava, pavilón rádioterapie, 1. poschodie
KEDY: pondelok a streda 9.00 - 12:00 hod
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 800183
WEBOVÁ ONLINE PORADŇA: www.europacolon.sk
 
Europacolon Slovensko je nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá bojuje proti kolorektálnemu karcinómu a rakovine pankreasu. Jeho cieľom je zachrániť životy tým, že spojí všetky kľúčové zainteresované strany v boji proti tejto chorobe, ktorá je pri včasnom diagnostikovaní liečiteľná.
 
Okrem znovutvorenia stánku sme pokrstili aj osvetový leták OZ Europacolon Slovensko

„Dve zbrane proti rakovine hrubého čreva“, netradične - konzervačnou tekutinou z testu na okultné krvácanie v stolici. Ide o jednoduché, lacné a dostupné diagnostické vyšetrenie stolice, stačí z nej len časť, aby sme vedeli zistiť zmeny v čreve, ktoré by mohli viest k rozvoju karcinómu.

 
1_poradensky_stanok_europacolon_1_krst_web_img_0778.jpg
zľava:
Mgr. Lucia Vasiľková - psychologička
MUDr. Tomáš Šálek - zakladateľ OZ Europacolon Slovensko, námestník riaditeľa NOÚ pre stratégiu, rozvoj, výskum a vzdelávanie a primár Oddelenia klinickej onkológie E        
Anna Pelikánová - dobrovoľníčka Europacolon Slovensko
MUDr. Elena Šušková - predsedkyňa pacientskej sekcie Europacolon Slovensko
Jana Pifflová Španková - zakladateľka a prezidentka OZ Europacolon Slovensko
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. - námestník riaditeľa NOÚ pre zdravotnú starostlivosť a prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ

 

2_poradensky_stanok_europacolon_primar_salek_dobrovolnicky_web_img_0773_1.jpg

zľava:
MUDr. Tomáš Šálek - zakladateľ OZ Europacolon Slovensko, námestník riaditeľa NOÚ pre stratégiu, rozvoj, výskum a vzdelávanie a primár Oddelenia klinickej onkológie E        
Anna Chudíková - dobrovoľníčka OZ Europacolon Slovensko
Anna Pelikánová - dobrovoľníčka OZ Europacolon Slovensko
Ing. Eva Benžová - dobrovoľníčka OZ Europacolon Slovensko

 

3_poradensky_stanok_europacolon_3_zastupcovia_nou_web_img_0790.jpg

zľava:
Mgr. Lucia Vasiľková - psychologička
MUDr. Tomáš Šálek - zakladateľ OZ Europacolon Slovensko, námestník riaditeľa NOÚ pre stratégiu, rozvoj, výskum a vzdelávanie a primár Oddelenia klinickej onkológie E        
Jana Pifflová Španková - zakladateľka a prezidentka OZ Europacolon Slovensko
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. - námestník riaditeľa NOÚ pre zdravotnú starostlivosť a prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ
MUDr. Margita Pobijaková - primárka Oddelenia radiačnej onkológie