Hľadáme dobrovoľníkov

Nachádzate sa tu

06. 09. 2016
Sú významnou súčasťou pracovných tímov v nemocniciach.

Už viac než rok sa pacienti v Národnom onkologickom ústave pravidelne stretávajú s dobrovoľníkmi z Dobrovoľníckej skupiny Vŕba, ktorí bez nároku na odmenu ochotne venujú svoj voľný čas, energiu a vedomosti v prospech iných. Pacientom pomáhajú lepšie zvládnuť náročné čakanie na vyšetrenie, či terapiu. Prejavujú úprimný ľudský záujem o človeka, o jeho strasti, ktoré mu aspoň na chvíľu zažehnajú milým úsmevom, príjemným rozhovorom, či podaním šálky s teplým čajom alebo kávou. Dobrovoľníci umožňujú pacientom tráviť kreatívne čas v Tvorivých kluboch, spolu s nimi vyrábajú rôzne predmety.Sú významnou súčasťou pracovných tímov v nemocniciach, najmä onkologických. Pre pacientov je dôležitá nielen kvalitná zdravotná starostlivosť, ale aj rozptýlenie a sociálny kontakt. Dlhodobo hospitalizovaní pacienti sa v nemocnici často cítia odlúčení od sveta. Dobrovoľníci sa im snažia spríjemniť, spestriť pobyt v zdravotníckom zariadení, čím zároveň spolupracujú na ich liečbe.

Rozbehnutie dobrovoľníckych aktivít na pôde ústavu iniciovalo naše združenie, konkrétnu podobu im dala Dobrovoľnícka skupina Vŕba. O túto zmysluplnú a užitočnú aktivitu  sa zaujíma čoraz viac ľudí.  Dobrovoľnícka skupina Vŕba tento rok plánuje rozšíriť aktivity v NOÚ a preto rada uvíta nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.  Nábory sa konajú pravidelne dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Najbližší nábor sa uskutoční 21. septembra 2016 o 17:30 h v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave.

Kontakty: koordinatorka@dsvrba.sk, +421 948 100 539, www.dsvrba.sk
 
Viac informácií nájdete tu.

Týždeň dobrovoľníctva 16.- 22. septembra 2016