Manažment

Nachádzate sa tu

Ing. Tomáš Alscher, MPH

generálny riaditeľ

+421 2 59 378 579

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

medicínsky riaditeľ

+421 2 59 378 667

PhDr. Katarína Zanchetta

vedúca odboru ošetrovateľstva

+421 2 59 378 629