Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120405
tovar - čistiace prostriedky
2 527,92 € 08. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120406
tovar - kancelárske potreby
551,59 € 08. 08. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFL121642
lieky
8 665,68 € 07. 08. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121643
lieky
9 387,50 € 07. 08. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121644
lieky
5 991,22 € 07. 08. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121645
lieky
328,05 € 07. 08. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121646
lieky
2 862,70 € 07. 08. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121647
lieky
764,50 € 07. 08. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121648
lieky
2 112,00 € 07. 08. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121649
lieky
4 279,00 € 07. 08. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121650
lieky
44,76 € 07. 08. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121651
lieky
1 172,60 € 07. 08. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFL121652
lieky
592,39 € 07. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121653
lieky
360,36 € 07. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121654
lieky
1 736,57 € 07. 08. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL121655
lieky
405,00 € 07. 08. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFL121656
lieky
1 660,00 € 07. 08. 2012 Scintila, s.r.o. ČR, Mahlerova 25, 586 01 Jihlava, 25557858
DFO120117
medicinálne plyny
2 605,81 € 07. 08. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120118
voda stolová
54,90 € 07. 08. 2012 ClearWater s.r.o., Galvaniho ul. 10, 821 04 Bratislava, 35878690
DFS120266
upratovanie a dezinfekcia priestorov 7/2012
33 090,41 € 07. 08. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120267
hĺbkové čistenie za 7/2012
710,50 € 07. 08. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFS120268
laboratórne vyšetrenia HTO
1 937,85 € 07. 08. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120269
laboratórne vyšetrenia - samoplatci
30,62 € 07. 08. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFŠ121125
ŠZM
333,30 € 07. 08. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ121126
ŠZM
143,88 € 07. 08. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 37, 685810
DFŠ121127
ŠZM
87,60 € 07. 08. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ121128
ŠZM
195,60 € 07. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121129
ŠZM
49,07 € 07. 08. 2012 S&T Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava, 31349935
DFU120379
oprava chladiarenského zariadenia
466,68 € 07. 08. 2012 TITTL THERMO KING, s.r.o., Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava, 35776064
DFU120380
oprava prístroja
1 298,71 € 07. 08. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120381
oprava prístroja
3 300,00 € 07. 08. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120382
oprava prístroja
359,77 € 07. 08. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120383
oprava prístroja
9 866,40 € 07. 08. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFV120392
tovar - ventilátory
816,00 € 07. 08. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFV120393
tovar - čistiace prostriedky
731,98 € 07. 08. 2012 ECOLAB s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 31342213
DFV120394
tovar - police
333,40 € 07. 08. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFV120395
ZT - plynové pružiny
426,91 € 07. 08. 2012 BASCO SK s.r.o., Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok, 34140328
DFV120396
dodávka a montáž nábytku
3 686,40 € 07. 08. 2012 IC DESIGN s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 35812478
DFS120264
rozbor vzoriek vody z kotolne
159,60 € 06. 08. 2012 AQUATECH, Tureň 326, 903 01 Senec, 34337164
DFS120265
metrologické služby
248,08 € 06. 08. 2012 Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, 37954521
DFŠ121118
ŠZM
840,00 € 06. 08. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ121119
ŠZM
371,69 € 06. 08. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFŠ121120
ŠZM
1 200,00 € 06. 08. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ121121
ŠZM
965,55 € 06. 08. 2012 ARID obchodná spoločnosť s.r.o, Júnová 1, 831 01 Bratislava, 31350836
DFŠ121122
ŠZM
40,70 € 06. 08. 2012 RADIX s.r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, 615803
DFŠ121123
ŠZM
3 274,94 € 06. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121124
ŠZM
1 254,29 € 06. 08. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFU120377
odborné prehliadky tlakových nádob
408,60 € 06. 08. 2012 Peter Dimitrov, Vidlicova 15, 831 01 Bratislava, 11650613
DFU120378
servis prístrojov za 7/2012
1 404,69 € 06. 08. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFL121641
lieky
4 301,81 € 03. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780

Stránky