Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120407
dodávka a montáž nábytku
3 807,60 € 09. 08. 2012 IC DESIGN s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava, 35812478
DFE120058
zrážková voda za 7/2012
1 123,69 € 08. 08. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFK120046
krv
2 925,65 € 08. 08. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFL121657
lieky
660,00 € 08. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121658
lieky
191,04 € 08. 08. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121659
lieky
15 422,00 € 08. 08. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL121660
lieky
311,80 € 08. 08. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121661
lieky
56,00 € 08. 08. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121662
lieky
524,70 € 08. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121663
lieky
166,11 € 08. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121664
lieky
8 267,00 € 08. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121665
lieky
60 198,60 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121666
lieky
14 620,13 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121667
lieky
46,01 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121668
lieky
498,96 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121669
lieky
24 169,86 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121670
lieky
18 965,10 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121671
lieky
3 365,65 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121672
lieky
1 219,22 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121673
lieky
5 054,17 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121674
lieky
9,02 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121675
lieky
1 639,22 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121676
lieky
4 041,61 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121677
lieky
298,10 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121678
lieky
934,89 € 08. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121679
lieky
5 874,07 € 08. 08. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121680
lieky
3 465,00 € 08. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121681
lieky
888,75 € 08. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121682
lieky
874,50 € 08. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121683
lieky
660,00 € 08. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121684
lieky
1 738,55 € 08. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFP120356
potraviny
599,90 € 08. 08. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFS120270
nájomné za medicinálne fľaše
1 033,75 € 08. 08. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFS120271
návrh na vyradenie chladničky
8,76 € 08. 08. 2012 Jozef Kmeť-SCHZ, Štefánikova 19, 900 28 Ivánka pri Dunaji, 17605326
DFS120272
práčovnícke služby
39,78 € 08. 08. 2012 Jana Breuerová, Severná 1066, 049 25 Dobšiná, 43302688
DFS120273
poplatok za zdravotnícke programy 8/2012
226,80 € 08. 08. 2012 SOFTPROGRES, E. Belluša 4, 921 01 Piešťany, 14123738
DFS120274
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 7/2012
272,19 € 08. 08. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFT120210
telef.poplatok - 7/2012
7 808,00 € 08. 08. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU120384
sklenárske práce
94,80 € 08. 08. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120385
sklenárske práce
214,80 € 08. 08. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120386
oprava prístroja
138,11 € 08. 08. 2012 Pavol Zríni Nar Dych, Mierová 5/1, 916 01 Stará Turá, 37022911
DFU120387
oprava prístroja
163,31 € 08. 08. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120388
oprava prístroja
89,62 € 08. 08. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFV120398
tovar - hygienické, kancelárske potreby
1 510,01 € 08. 08. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250
DFV120399
tovar - hygienické potreby
70,08 € 08. 08. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFV120400
tovar - inštalačný materiál
1 283,42 € 08. 08. 2012 Armatech s.r.o., Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, 35837675
DFV120401
ZT
11 893,20 € 08. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120402
tovar - samolepky
147,53 € 08. 08. 2012 Peter Kurt - DESIGN, Čiernovodská 6, 821 07 Bratislava, 33825785
DFV120403
tovar - čistiace prostriedky
1 492,03 € 08. 08. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250
DFV120404
drogistický tovar
1 364,16 € 08. 08. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250

Stránky