Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV120413
tovar - čistiace a kancelárske potreby
1 313,15 € 14. 08. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFE120066
odber elektrickej energie 08/12 Modra
130,29 € 13. 08. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFK120048
krv
296,43 € 13. 08. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFK120049
krv
466,11 € 13. 08. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFK120050
krv
1 665,37 € 13. 08. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFO120122
voda stolová
135,54 € 13. 08. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120357
potraviny
353,65 € 13. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120358
potraviny
212,92 € 13. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120279
technická podpora programu PCS 07/2012
3 936,96 € 13. 08. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120280
spaľovanie nemocničného odpadu za 7/2012
9 667,20 € 13. 08. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFU120389
servisné služby za 8/2012
625,82 € 13. 08. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, 35785306
DFU120390
oprava lekárskych nástrojov
2 034,48 € 13. 08. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120391
ročná revízia PSN
322,68 € 13. 08. 2012 ELIN-Hnát Ján, Rezedová 18, 821 01 Bratislava, 32090161
DFU120392
servis prístroja
1 182,00 € 13. 08. 2012 Covidien ECE s.r.o., Galvaniho 7/a, 821 04 Bratislava, 35947446
DFU120393
oprava prístroja
306,72 € 13. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFU120394
oprava prístroja
117,80 € 13. 08. 2012 MEDIATRADE s.r.o., Havlíčkova 869, 757 01 Valašské Měziříčí, 60321113
DFL121689
lieky
48,70 € 10. 08. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFŠ121141
ŠZM
101,16 € 10. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121142
ŠZM
595,00 € 10. 08. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121143
ŠZM
94,00 € 10. 08. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121144
ŠZM
170,48 € 10. 08. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFE120059
odber elektrickej energie 7/12 Klenová
37 001,05 € 09. 08. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120060
odber el.energie 7/12 RTO
4 645,69 € 09. 08. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120062
vodné, stočné 7/12 Vlárska
1 634,41 € 09. 08. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE120063
vodné, stočné 7/12 Klenová
20 183,18 € 09. 08. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE120064
odber zemného plynu 7/12 Vlárska
2 261,36 € 09. 08. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE120065
odber zemného plynu 7/12 Klenová
28 513,38 € 09. 08. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFK120047
KRV
25 600,35 € 09. 08. 2012 Národná transfúzna služba, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL121685
lieky
2 603,41 € 09. 08. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL121686
lieky
1 029,43 € 09. 08. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL121687
lieky
455,00 € 09. 08. 2012 ALOGO, s.r.o., Bráfova 9a, 616 00 Brno, 25502859
DFL121688
lieh denaturovaný - vyúčtovanie
717,70 € 09. 08. 2012 Slovenské liehovary a likérky a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, 36241369
DFO120119
odber PH
543,15 € 09. 08. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO120120
voda stolová
65,88 € 09. 08. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120121
voda stolová
73,20 € 09. 08. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFS120275
daňové poradenstvo za 07/12
270,00 € 09. 08. 2012 Ing. Anna Mirdová, Trnavská 177/82A, 821 05 Bratislava, 10793
DFS120276
inštalácia TV zásuviek
421,93 € 09. 08. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFS120277
odvoz komunálneho odpadu 7/2012
5 706,96 € 09. 08. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS120278
nájomné za technické plyny
1 264,07 € 09. 08. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFŠ121130
ŠZM
371,69 € 09. 08. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFŠ121131
ŠZM
944,56 € 09. 08. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121132
ŠZM
228,65 € 09. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121133
ŠZM
1 653,12 € 09. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121134
ŠZM
805,02 € 09. 08. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ121135
ŠZM
1 010,52 € 09. 08. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121136
ŠZM
428,40 € 09. 08. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121137
ŠZM
350,40 € 09. 08. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121138
ŠZM
1 505,49 € 09. 08. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ121139
ŠZM
584,64 € 09. 08. 2012 Eurolab Lambda a.s., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, 35869429
DFŠ121140
ŠZM
276,00 € 09. 08. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774

Stránky