Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121690
lieky
52,80 € 14. 08. 2012 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35768444
DFL121691
lieky
44,00 € 14. 08. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFL121692
lieky
959,75 € 14. 08. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121693
lieky
768,02 € 14. 08. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL121694
lieky
1 551,00 € 14. 08. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL121695
lieky
8 183,83 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121696
lieky
7 985,01 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121697
lieky
6 301,15 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121698
lieky
463,10 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121699
lieky
275,72 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121700
lieky
18 927,04 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121701
lieky
6 476,55 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121702
lieky
60 198,60 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121703
lieky
279,44 € 14. 08. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL121704
lieky
2 259,50 € 14. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121705
lieky
3 663,00 € 14. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121706
lieky
2 056,45 € 14. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121707
lieky
398,98 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121708
lieky
66,11 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121709
lieky
468,70 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121710
lieky
208,12 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121711
lieky
8 652,45 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121712
lieky
3 623,20 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121713
lieky
13 892,74 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121714
lieky
135,65 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121715
lieky
15 976,62 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121716
lieky
132,22 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121717
lieky
748,50 € 14. 08. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121718
lieky
81,10 € 14. 08. 2012 DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 607231
DFO120123
dusík kvapalný
135,23 € 14. 08. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120281
prenájom chladičov RONDO
86,26 € 14. 08. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFS120282
Nou.s. správa Cyclone3 6/12
236,50 € 14. 08. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120283
Nou.sk správa Cyclone3 7/12
235,64 € 14. 08. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFŠ121145
ŠZM
866,40 € 14. 08. 2012 Čechvalab s.r.o., Lenardova 16, 851 01 Bratislava, 35697709
DFŠ121146
ŠZM
42,24 € 14. 08. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ121147
ŠZM
2 558,13 € 14. 08. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ121148
ŠZM
1 003,20 € 14. 08. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ121149
ŠZM
55,20 € 14. 08. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFŠ121150
ŠZM
255,50 € 14. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121151
ŠZM
3 475,75 € 14. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121152
ŠZM
23,40 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ121153
ŠZM
81,60 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFU120395
rekonštrukcia sociálnych zariadení
11 957,66 € 14. 08. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 441428 62 Považská Bystrica, 44142862
DFU120396
dodávka a montáž PVC
4 816,88 € 14. 08. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120397
zmluvný servis prístroja
327,84 € 14. 08. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFV120408
USB kľúč k štátnej pokladnici
99,58 € 14. 08. 2012 PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, 31365078
DFV120409
tovar - radiátory,ventily
648,94 € 14. 08. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120410
tovar - ohrievač, baterie
254,12 € 14. 08. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120411
tovar - čistiace prostriedky
571,68 € 14. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120412
tovar - čistiace a kancelárske potreby
1 639,50 € 14. 08. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661

Stránky