Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121494
lieky
21 193,04 € 16. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121497
lieky
3 705,57 € 16. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121498
lieky
4 533,76 € 16. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121499
lieky
8 533,02 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121500
lieky
5 332,72 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121501
lieky
1 542,44 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121502
lieky
949,89 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121503
lieky
1 641,13 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121504
lieky
267,74 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121505
lieky
4 755,17 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121506
lieky
12 612,38 € 16. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121507
lieky
4,00 € 16. 07. 2012 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s, Vlárska 48, 831 01 Bratislava, 34142941
DFL121509
lieky
20 097,00 € 16. 07. 2012 Bracco Imaging Slovakia s.r.o., Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, 46182870
DFO120106
medicinálne plyny
498,04 € 16. 07. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFS120242
spaľovanie nemocničného odpadu 6/2012
9 758,40 € 16. 07. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFV120347
tovar - tonery
2 790,00 € 16. 07. 2012 Giga Trade s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava, 46026762
DFV120348
tovar - čistiace prostriedky
170,71 € 16. 07. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250
DFE120053
odber zemného plynu Klenová - 06/12
32 385,00 € 13. 07. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFK120042
krv
3 420,76 € 13. 07. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFK120043
krv
1 170,26 € 13. 07. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFK120044
krv
32 292,46 € 13. 07. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL121480
lieky
207,00 € 13. 07. 2012 Pragostem s.r.o. ČR, Baranova 1802/21, 130 00 Praha 3, 24824666
DFL121481
lieky
15,83 € 13. 07. 2012 IMUNA PHARM a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šariské Michaľany, 36473685
DFL121482
lieky
577,68 € 13. 07. 2012 KRD molecular technologies s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL121483
lieky
534,14 € 13. 07. 2012 BIO-CONSULT Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 35700220
DFL121484
lieky
458,40 € 13. 07. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121485
lieky
1 151,70 € 13. 07. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121486
lieky
409,20 € 13. 07. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL121487
lieky
168,30 € 13. 07. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL121488
lieky
391,60 € 13. 07. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL121489
lieky
862,16 € 13. 07. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121490
lieky
1 681,42 € 13. 07. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121491
lieky
3 354,99 € 13. 07. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFO120104
odber PH
744,46 € 13. 07. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO120105
voda stolová
73,20 € 13. 07. 2012 ClearWater s.r.o., Galvaniho ul. 10, 821 04 Bratislava, 35878690
DFS120241
technická podpora programu PCS 06/2012
3 936,96 € 13. 07. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFŠ121019
ŠZM
443,30 € 13. 07. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ121020
ŠZM
260,16 € 13. 07. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ121021
ŠZM
864,00 € 13. 07. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121022
ŠZM
343,99 € 13. 07. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ121023
ŠZM
972,00 € 13. 07. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFT120177
mobilný telefon
1,00 € 13. 07. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFT120178
mobilný telefon
1,00 € 13. 07. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFU120328
servis ZT
3 300,00 € 13. 07. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120329
oprava lekárskych nástrojov
2 872,32 € 13. 07. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120330
oprava ZT
216,00 € 13. 07. 2012 M- Plus Medical, s.r.o., Myjavská 1/B, 811 03 Bratislava, 35939966
DFU120331
servis laboratórnej techniky
77,83 € 13. 07. 2012 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava, 31340954
DFU120332
servis laboratórnej techniky
1 388,40 € 13. 07. 2012 TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava, 31340954
DFU120333
preventívna údržba prístroja
566,88 € 13. 07. 2012 CANBERRA-PACKARD s.r.o., Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, 31576303
DFU120334
oprava zdravotníckeho prístroja
7 884,00 € 13. 07. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404

Stránky