Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121564
lieky
251,39 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121565
lieky
4 653,41 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121566
lieky
13 892,74 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121567
lieky
16 500,55 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121568
lieky
63 423,25 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121569
lieky
545,16 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121570
lieky
1 309,57 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121571
lieky
36 295,58 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121572
lieky
970,01 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121573
lieky
35 962,19 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121574
lieky
456,65 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121575
lieky
39 065,40 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121576
lieky
25 544,75 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121577
lieky
798,01 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121578
lieky
2 971,41 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121579
lieky
3 774,54 € 27. 07. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121580
lieky
1 995,81 € 27. 07. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL121581
lieky
19 162,00 € 27. 07. 2012 IMUNA PHARM a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šariské Michaľany, 36473685
DFL121582
lieky
20 401,74 € 27. 07. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121583
lieky
5 697,65 € 27. 07. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFL121584
lieky
115,20 € 27. 07. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFL121585
lieky
290,40 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121586
lieky
764,27 € 27. 07. 2012 KRD molecular technologies s.r, Saratovská 26, 841 02 Bratislava, 35819022
DFL121587
lieky
30,84 € 27. 07. 2012 AFT BRATISLAVA, s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, 35836679
DFL121588
lieky
959,75 € 27. 07. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121589
lieky
1 390,00 € 27. 07. 2012 Fermentas Life Sciences SRN, Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL121590
lieky
2 681,50 € 27. 07. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121591
lieky
90,99 € 27. 07. 2012 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s, Vlárska 48, 831 01 Bratislava, 34142941
DFL121592
lieky
1 064,56 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121593
lieky
16 283,08 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121594
lieky
4 424,88 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121595
lieky
3 017,30 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121596
lieky
205,89 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121597
lieky
798,01 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121598
lieky
42,69 € 27. 07. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121599
lieky
524,10 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121600
lieky
12 677,39 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121601
lieky
4 907,22 € 27. 07. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120340
potraviny
225,94 € 27. 07. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120341
potraviny
115,20 € 27. 07. 2012 FEGA FROST s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, 36475939
DFP120342
potraviny
157,84 € 27. 07. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120343
potraviny
686,04 € 27. 07. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120344
potraviny
211,20 € 27. 07. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120345
potraviny
806,40 € 27. 07. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120255
prenájom prístroja
79,20 € 27. 07. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFS120256
úradný preklad zo SJ do AJ
52,80 € 27. 07. 2012 International Institute, s.r.o, Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, 36226874
DFŠ121097
ŠZM
648,00 € 27. 07. 2012 ELLA-CS International, s.r.o., Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, 44569017
DFŠ121098
ŠZM
898,20 € 27. 07. 2012 Eurolab Lambda a.s., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, 35869429
DFŠ121099
ŠZM
1 009,18 € 27. 07. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ121100
ŠZM
228,53 € 27. 07. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859

Stránky