Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFO120139
medicinálne plyny
154,40 € 13. 09. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120316
nájomné za medicinálne plyny
1 264,82 € 13. 09. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120317
kurz AJ na 9/12-2/13
315,00 € 13. 09. 2012 YVONNA-School of English, Silvánska 7, 841 04 Bratislava, 13952331
DFS120318
spracovanie dát za 07/2012
596,40 € 13. 09. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 36276847
DFS120319
služby balíka PROHIS za 7-9/12
144,42 € 13. 09. 2012 PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 36276847
DFU120452
oprava lekárskych nástrojov
566,40 € 13. 09. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120453
oprava prístroja
273,30 € 13. 09. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120454
úprava TV rozvodov
380,92 € 13. 09. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFU120455
úprava TV rozvodov
215,77 € 13. 09. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFU120456
úprava TV rozvodov
322,60 € 13. 09. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFV120463
elektroinštalačný materiál
939,84 € 13. 09. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120464
tovar - kartotéka
174,00 € 13. 09. 2012 KOVOTYP s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, 35808705
DFV120465
tovar - čerpadlo /ND/
2 236,68 € 13. 09. 2012 WILO SLOVAKIA s.r.o., Podunajská 25, 821 08 Bratislava, 35692227
DFL121887
lieky
93,50 € 12. 09. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFL121888
lieky
380,18 € 12. 09. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL121889
lieky
1 855,92 € 12. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121890
lieky
9 942,46 € 12. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121891
lieky
807,40 € 12. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL121892
lieky
2 589,84 € 12. 09. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFL121893
lieky
132,24 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121894
lieky
56,64 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121895
lieky
143,28 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121896
lieky
14,94 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121897
lieky
1 389,70 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121898
lieky
10 622,90 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121899
lieky
7 960,13 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121900
lieky
18 885,15 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121901
lieky
1 910,83 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121902
lieky
3 319,69 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121903
lieky
2 138,83 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121904
lieky
572,00 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121905
lieky
251,35 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121906
lieky
1 902,12 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121907
lieky
645,27 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121908
lieky
7 219,10 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121909
lieky
14 993,46 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121910
lieky
391,58 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFS120315
poplatok za školenie OCS
120,00 € 12. 09. 2012 MediConsulting s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra, 45549869
DFU120451
oprava kazetového stropu
5 432,18 € 12. 09. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 017 04 Považská Bystrica, 44142862
DFV120462
dodávka a montáž čerpadla
799,20 € 12. 09. 2012 Systém inžinierskych služieb s.r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava, 17317169
DFE120071
odber zemného plynu Klenová 8/12
30 777,04 € 11. 09. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE120072
odber zemného plynu Vlárska za 8/12
2 265,44 € 11. 09. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFO120137
odber PH
622,20 € 11. 09. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO120138
voda stolová
139,20 € 11. 09. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120422
potraviny
575,17 € 11. 09. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120313
odvoz komunálneho odpadu za 8/2012
5 939,22 € 11. 09. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS120314
nájomné za oceľové fľaše
913,22 € 11. 09. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFŠ121271
ŠZM
7 512,23 € 11. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121272
ŠZM
8 089,20 € 11. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121273
ŠZM
8 445,60 € 11. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182

Stránky