Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFK120058
krv
45,01 € 14. 09. 2012 NÚSCH, a.s., Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava, 35971126
DFK120059
krv
75,52 € 14. 09. 2012 NÚSCH, a.s., Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava, 35971126
DFL121912
lieky
4 839,89 € 14. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121914
lieky
3 786,42 € 14. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL121915
lieky
1 553,90 € 14. 09. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFL121916
lieky
1 196,80 € 14. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121917
lieky
275,00 € 14. 09. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121918
lieky
56,00 € 14. 09. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121919
lieky
8 512,50 € 14. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121920
lieky
3 721,25 € 14. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121921
lieky
272,58 € 14. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121922
lieky
685,20 € 14. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121923
lieky
976,00 € 14. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121926
lieky
40,56 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121927
lieky
7 118,45 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121928
lieky
7 316,58 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121929
lieky
1 340,90 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121930
lieky
13 892,74 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121931
lieky
4 483,31 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121932
lieky
9 442,58 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121933
lieky
2 575,69 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121934
lieky
905,18 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121935
lieky
1 650,55 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121936
lieky
2 855,76 € 14. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121937
lieky
16 283,08 € 14. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121938
lieky
61 152,52 € 14. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121939
lieky
1 988,87 € 14. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121940
lieky
2 360,64 € 14. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121941
lieky
2 177,76 € 14. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFP120425
potraviny
932,77 € 14. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120427
potraviny
423,07 € 14. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120428
potraviny
347,20 € 14. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120429
potraviny
331,83 € 14. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120430
potraviny
876,19 € 14. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120320
Nou.sk správa Cyclone3 8/12
252,84 € 14. 09. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120321
spaľovanie nemocničného odpadu za 8/2012
10 516,50 € 14. 09. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFS120322
poplatok na kongres ITAPA
76,80 € 14. 09. 2012 Direct Impact, s.r.o., Mišíková 36, 811 04 Bratislava, 35833637
DFŠ121288
ŠZM
180,95 € 14. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121289
ŠZM
108,00 € 14. 09. 2012 Optoteam, s.r.o., Smrečnianska 29, 811 05 Bratislava, 35810840
DFŠ121291
ŠZM
2 262,46 € 14. 09. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121292
ŠZM
311,04 € 14. 09. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121293
ŠZM
1 050,84 € 14. 09. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121294
ŠZM
66,00 € 14. 09. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ121295
ŠZM
165,94 € 14. 09. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFU120457
odborné prehliadky a skúšky parného kotla
369,60 € 14. 09. 2012 Quality Audit Slovakia, s.r.o., Okružná 47, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 35871997
DFV120466
tovar - tlačivá
2 240,68 € 14. 09. 2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, 31331131
DFV120467
zdravotnícka technika
358,34 € 14. 09. 2012 INAMED s.r.o., Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, 44484275
DFE120073
vodné, stočné 8/12 Vlárska
1 658,36 € 13. 09. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFE120074
vodné, stočné za 8/12 Klenová
14 008,97 € 13. 09. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFL121911
lieky
290,40 € 13. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky