Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121970
lieky
65,95 € 19. 09. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL121971
lieky
1 001,00 € 19. 09. 2012 MedGene, s.r.o., Gagarinova 17, 821 03 Bratislava, 36550931
DFO120142
voda stolová
164,82 € 19. 09. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFU120462
odborné prehliadky a opravy výťahov
4 643,22 € 19. 09. 2012 LUKO-SK, s.r.o., , 900 52 Kuchyňa 469, 44492588
DFU120463
stavebné práce
6 304,81 € 19. 09. 2012 Molinari s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, 36763110
DFU120464
maliarske práce
11 451,88 € 19. 09. 2012 Molinari s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, 36763110
DFU120465
oprava prístroja
84,00 € 19. 09. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120466
oprava prístroja
84,00 € 19. 09. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120467
oprava plynového zariadenia v kotolni
720,00 € 19. 09. 2012 Ivan Balážik, , 956 02 Urmince 189, 11744847
DFV120476
čistiace prostriedky
3 233,46 € 19. 09. 2012 Diversey Slovensko, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, 35835401
DFV120477
tovar - tonery
1 364,28 € 19. 09. 2012 Giga Trade s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava, 46026762
DFV120478
nábytok - sedacie súpravy
6 514,00 € 19. 09. 2012 Business&Law Advisory s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, 46111549
DFZ120023
predplatné Úplné znenia zákonov 2013- záloha
27,60 € 19. 09. 2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
DFK120062
KRV
90,02 € 18. 09. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFK120063
KRV
45,01 € 18. 09. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFL121952
lieky
908,30 € 18. 09. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121953
lieky
348,72 € 18. 09. 2012 Life Technologies s.r.o., Panenská 21, 811 03 Bratislava, 45341931
DFL121954
lieky
264,99 € 18. 09. 2012 SYSMEX SLOVAKIA s.r.o., Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, 31345433
DFL121955
lieky
50,99 € 18. 09. 2012 SIMITU, s.r.o., Okružná 66, 071 01 Michalovce, 44918241
DFL121956
lieky
7 262,45 € 18. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121957
lieky
1 667,15 € 18. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121958
lieky
728,28 € 18. 09. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121959
lieky
211,27 € 18. 09. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121960
lieky
6 695,04 € 18. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121961
lieky
244,00 € 18. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121962
lieky
99,55 € 18. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121963
lieky
45 295,29 € 18. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121964
lieky
6,48 € 18. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121965
lieky
7 107,44 € 18. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121967
lieky
3 789,32 € 18. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121968
lieky
266,59 € 18. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120432
potraviny
1 030,94 € 18. 09. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120433
potraviny
2 097,36 € 18. 09. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFS120329
chladenie mŕtvych tiel
22,74 € 18. 09. 2012 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 74 Bratislava, 30796482
DFŠ121309
ŠZM
4 494,00 € 18. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121310
ŠZM
453,60 € 18. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121311
ŠZM
6 694,63 € 18. 09. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ121312
ŠZM
734,40 € 18. 09. 2012 A.M.I. SLOVAKIA s.r.o., Podháj 31, 974 05 Banská Bystrica, 44792301
DFŠ121314
ŠZM
166,01 € 18. 09. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ121315
ŠZM
491,21 € 18. 09. 2012 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35768444
DFŠ121316
ŠZM
324,48 € 18. 09. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ121317
ŠZM
114,00 € 18. 09. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFŠ121318
ŠZM
290,84 € 18. 09. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ121319
ŠZM
86,40 € 18. 09. 2012 A care, s.r.o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, 35724609
DFŠ121320
ŠZM
20,40 € 18. 09. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121321
ŠZM
336,00 € 18. 09. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFŠ121322
ŠZM
70,12 € 18. 09. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ121323
ŠZM
778,74 € 18. 09. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121324
ŠZM
2 530,75 € 18. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121325
ŠZM
5 430,46 € 18. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182

Stránky