Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121710
lieky
208,12 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121711
lieky
8 652,45 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121712
lieky
3 623,20 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121713
lieky
13 892,74 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121714
lieky
135,65 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121715
lieky
15 976,62 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121716
lieky
132,22 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121717
lieky
748,50 € 14. 08. 2012 PharmDr. Jozef Valuch, Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica, 40888070
DFL121718
lieky
81,10 € 14. 08. 2012 DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 607231
DFO120123
dusík kvapalný
135,23 € 14. 08. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFS120281
prenájom chladičov RONDO
86,26 € 14. 08. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFS120282
Nou.s. správa Cyclone3 6/12
236,50 € 14. 08. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFS120283
Nou.sk správa Cyclone3 7/12
235,64 € 14. 08. 2012 COMSULTIA, s.r.o., Družstevná 1, 900 56 Záhorská Ves, 35944340
DFŠ121145
ŠZM
866,40 € 14. 08. 2012 Čechvalab s.r.o., Lenardova 16, 851 01 Bratislava, 35697709
DFŠ121146
ŠZM
42,24 € 14. 08. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ121147
ŠZM
2 558,13 € 14. 08. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ121148
ŠZM
1 003,20 € 14. 08. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ121149
ŠZM
55,20 € 14. 08. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFŠ121150
ŠZM
255,50 € 14. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121151
ŠZM
3 475,75 € 14. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121152
ŠZM
23,40 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ121153
ŠZM
81,60 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFU120395
rekonštrukcia sociálnych zariadení
11 957,66 € 14. 08. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 441428 62 Považská Bystrica, 44142862
DFU120396
dodávka a montáž PVC
4 816,88 € 14. 08. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120397
zmluvný servis prístroja
327,84 € 14. 08. 2012 SKANTECH s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800046
DFV120408
USB kľúč k štátnej pokladnici
99,58 € 14. 08. 2012 PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, 31365078
DFV120409
tovar - radiátory,ventily
648,94 € 14. 08. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120410
tovar - ohrievač, baterie
254,12 € 14. 08. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120411
tovar - čistiace prostriedky
571,68 € 14. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120412
tovar - čistiace a kancelárske potreby
1 639,50 € 14. 08. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFV120413
tovar - čistiace a kancelárske potreby
1 313,15 € 14. 08. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFE120066
odber elektrickej energie 08/12 Modra
130,29 € 13. 08. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFK120048
krv
296,43 € 13. 08. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFK120049
krv
466,11 € 13. 08. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFK120050
krv
1 665,37 € 13. 08. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFO120122
voda stolová
135,54 € 13. 08. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120357
potraviny
353,65 € 13. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120358
potraviny
212,92 € 13. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120279
technická podpora programu PCS 07/2012
3 936,96 € 13. 08. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFS120280
spaľovanie nemocničného odpadu za 7/2012
9 667,20 € 13. 08. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFU120389
servisné služby za 8/2012
625,82 € 13. 08. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, 35785306
DFU120390
oprava lekárskych nástrojov
2 034,48 € 13. 08. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120391
ročná revízia PSN
322,68 € 13. 08. 2012 ELIN-Hnát Ján, Rezedová 18, 821 01 Bratislava, 32090161
DFU120392
servis prístroja
1 182,00 € 13. 08. 2012 Covidien ECE s.r.o., Galvaniho 7/a, 821 04 Bratislava, 35947446
DFU120393
oprava prístroja
306,72 € 13. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFU120394
oprava prístroja
117,80 € 13. 08. 2012 MEDIATRADE s.r.o., Havlíčkova 869, 757 01 Valašské Měziříčí, 60321113
DFL121689
lieky
48,70 € 10. 08. 2012 Merck spol.s r.o. Praha, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, 18626971
DFŠ121141
ŠZM
101,16 € 10. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121142
ŠZM
595,00 € 10. 08. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121143
ŠZM
94,00 € 10. 08. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791

Stránky