Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121729
lieky
6 198,06 € 16. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121730
lieky
45,22 € 16. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121731
lieky
554,90 € 16. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121732
lieky
1 441,44 € 16. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120371
potraviny
244,80 € 16. 08. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120372
potraviny
921,65 € 16. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120373
potraviny
303,40 € 16. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120374
potraviny
2 457,23 € 16. 08. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFS120284
rozbor odpadovej vody
144,00 € 16. 08. 2012 Aquaseco s.r.o., Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 17335264
DFT120211
mobilný telefon
1,00 € 16. 08. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFV120415
tovar - tonery
1 784,74 € 16. 08. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFV120416
tovar - čistiace prostriedky
216,00 € 16. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120417
tovar - elektroinštalačný materiál
466,25 € 16. 08. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120418
tovar - ZT
303,29 € 16. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFP120359
potraviny
54,72 € 15. 08. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120360
potraviny
265,20 € 15. 08. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120361
potraviny
2 309,93 € 15. 08. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120362
potraviny
753,84 € 15. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120363
potraviny
409,01 € 15. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120364
potraviny
900,86 € 15. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Bratislava, 31428819
DFP120365
potraviny
635,38 € 15. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120366
potraviny
470,52 € 15. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120367
potraviny
697,97 € 15. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120368
potraviny
451,48 € 15. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120369
potraviny
557,65 € 15. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120370
potraviny
324,79 € 15. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFU120398
oprava ZT
33,85 € 15. 08. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120399
servis ZT
26 106,14 € 15. 08. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFV120414
tovar - tonery
7 416,92 € 15. 08. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFK120051
KRV
4 306,51 € 14. 08. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915
DFL121690
lieky
52,80 € 14. 08. 2012 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35768444
DFL121691
lieky
44,00 € 14. 08. 2012 HPL SERVIS s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, 35860456
DFL121692
lieky
959,75 € 14. 08. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121693
lieky
768,02 € 14. 08. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFL121694
lieky
1 551,00 € 14. 08. 2012 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica, 36020982
DFL121695
lieky
8 183,83 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121696
lieky
7 985,01 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121697
lieky
6 301,15 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121698
lieky
463,10 € 14. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121699
lieky
275,72 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121700
lieky
18 927,04 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121701
lieky
6 476,55 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121702
lieky
60 198,60 € 14. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121703
lieky
279,44 € 14. 08. 2012 UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 17312752
DFL121704
lieky
2 259,50 € 14. 08. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL121705
lieky
3 663,00 € 14. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121706
lieky
2 056,45 € 14. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121707
lieky
398,98 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121708
lieky
66,11 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121709
lieky
468,70 € 14. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657

Stránky