Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ121369
ŠZM
283,62 € 27. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121370
ŠZM
1 076,16 € 27. 09. 2012 ARID obchodná spoločnosť s.r.o., Júnová 1, 831 01 Bratislava, 31350836
DFŠ121371
ŠZM
722,76 € 27. 09. 2012 ARID obchodná spoločnosť s.r.o., Júnová 1, 831 01 Bratislava, 31350836
DFŠ121372
ŠZM
5 047,75 € 27. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ121373
ŠZM
6 828,24 € 27. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ121374
ŠZM
1 973,70 € 27. 09. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ121375
ŠZM
1 529,57 € 27. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121376
ŠZM
168,00 € 27. 09. 2012 MR Diagnostic, s.r.o., Raianska 72, 831 02 Bratislava, 35844825
DFŠ121377
ŠZM
92,40 € 27. 09. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ121378
ŠZM
2 003,74 € 27. 09. 2012 VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, 31589561
DFŠ121379
ŠZM
183,23 € 27. 09. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246
DFŠ121380
ŠZM
1 394,40 € 27. 09. 2012 Tatra-Alpine a.s., Trnavská cesta 66, 821 02 Bratislava, 680885
DFŠ121381
ŠZM
32,64 € 27. 09. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFŠ121382
ŠZM
1 159,50 € 27. 09. 2012 EDOMED a.s. ČR, U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, 63673169
DFT120277
mobilný telefon
1,00 € 27. 09. 2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 35697270
DFU120481
sklenárske práce
42,00 € 27. 09. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120482
sklenárske práce
30,66 € 27. 09. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120483
servisné práce v kotolni
360,00 € 27. 09. 2012 Ivan Balážik, , 956 02 Urmince 189, 11744847
DFU120485
oprava prístroja
1 320,00 € 27. 09. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120486
oprava motorového vozidla
476,52 € 27. 09. 2012 Ilja Weigl, Lomnická 3, 841 10 Bratislava, 30138841
DFU120487
demontáž chladiacich zariadení
2 208,00 € 27. 09. 2012 JARES Therm s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, 44558538
DFV120489
tovar - regále
1 457,42 € 27. 09. 2012 MANUTAN Slovakia s.r.o., Lanová 8, 821 01 Bratislava, 35885815
DFV120490
tovar - čalúnený nábytok
2 878,00 € 27. 09. 2012 Business & Law Advisory s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, 46111549
DFV120491
čistiace a hygienické potreby
505,26 € 27. 09. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFV120492
tovar - vodoinštalačný materiál
327,19 € 27. 09. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFV120493
elektroinštalačný materiál
803,51 € 27. 09. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120494
kancelárske potreby
1 117,07 € 27. 09. 2012 Lamitec,spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120495
čistiace a hygienické potreby
4 974,35 € 27. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFV120496
ZT - prietokomer, zvlhčovač
3 179,52 € 27. 09. 2012 Ing.Tamajka Marian-METROSERVIS, Hubina 51, 922 21 Piešťany, 37471660
DFZ120024
Zbierka zákonov SR, r.2012 - navýšenie 1.preddavku
50,00 € 27. 09. 2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, 31592503
DFI120025
dodávka a montáž klimatizácie
6 999,60 € 26. 09. 2012 VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, 44397968
DFK120064
krv
6 433,32 € 26. 09. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFU120477
oprava sociálnych zariadení
4 480,69 € 26. 09. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 017 04 Považská Bystrica, 44142862
DFU120479
oprava jedálne
2 622,24 € 26. 09. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 017 04 Považská Bystrica, 44142862
DFU120480
oprava kazetového stropu
9 929,80 € 26. 09. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 017 04 Považská Bystrica, 44142862
DFL122009
lieky
162 891,85 € 25. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122015
lieky
7 711,00 € 25. 09. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL122016
lieky
4 723,62 € 25. 09. 2012 INTEC PHARMA s.r.o., Cukrova 14, 813 39 Bratislava, 683264
DFL122017
lieky
2 810,78 € 25. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL122018
lieky
162 118,57 € 25. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL122019
lieky
686,40 € 25. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122020
lieky
4 479,37 € 25. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122021
lieky
138,47 € 25. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122022
lieky
64,86 € 25. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122023
lieky
878,57 € 25. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL122024
lieky
891,00 € 25. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL122025
lieky
16 418,62 € 25. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122026
lieky
1 242,99 € 25. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122027
lieky
3 727,38 € 25. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122028
lieky
2 449,04 € 25. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924

Stránky