Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL122047
lieky
209,65 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122048
lieky
8 196,10 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122049
lieky
19 162,00 € 27. 09. 2012 IMUNA PHARM a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šariské Michaľany, 36473685
DFL122050
lieky
1 075,50 € 27. 09. 2012 BIOGEN PRAHA s.r.o., Pšenčíkova 678, 142 00 Praha 4, 63077477
DFL122051
lieky
24,64 € 27. 09. 2012 Eurolab Lambda a.s., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, 35869429
DFL122052
lieky
93,01 € 27. 09. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL122053
lieky
20,79 € 27. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL122054
lieky
2 225,32 € 27. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL122055
lieky
2 563,22 € 27. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL122056
lieky
3 476,00 € 27. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL122057
lieky
2 326,46 € 27. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122058
lieky
1 936,51 € 27. 09. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL122059
lieky
47 600,30 € 27. 09. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFL122060
lieky
23 854,60 € 27. 09. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFL122061
lieky
401,28 € 27. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL122062
lieky
3 127,61 € 27. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL122063
lieky
52 836,41 € 27. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122064
lieky
0,59 € 27. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122065
lieky
11 977,90 € 27. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122066
lieky
7 955,65 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122067
lieky
2 810,87 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122068
lieky
3 112,56 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122069
lieky
25 225,20 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122070
lieky
804,54 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122071
lieky
90,10 € 27. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120454
potraviny
596,86 € 27. 09. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120455
potraviny
1 654,27 € 27. 09. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120456
potraviny
257,34 € 27. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120457
potraviny
504,96 € 27. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFŠ121348
ŠZM
5 687,89 € 27. 09. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ121349
ŠZM
1 677,22 € 27. 09. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ121350
ŠZM
2 666,07 € 27. 09. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ121351
ŠZM
323,19 € 27. 09. 2012 MEDIKO s.r.o., Kvetná 13, 820 05 Bratislava, 31402917
DFŠ121352
ŠZM
470,94 € 27. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121353
ŠZM
5 108,28 € 27. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121354
ŠZM
1 444,28 € 27. 09. 2012 E-BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava, 31367712
DFŠ121355
ŠZM
958,56 € 27. 09. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121356
ŠZM
1 361,16 € 27. 09. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121357
ŠZM
36,85 € 27. 09. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121358
ŠZM
563,57 € 27. 09. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121359
ŠZM
80,64 € 27. 09. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFŠ121360
ŠZM
1 712,40 € 27. 09. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFŠ121361
ŠZM
916,20 € 27. 09. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFŠ121362
ŠZM
46,90 € 27. 09. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121363
ŠZM
1 190,00 € 27. 09. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121364
ŠZM
1 644,93 € 27. 09. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121365
ŠZM
315,60 € 27. 09. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ121366
ŠZM
753,60 € 27. 09. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ121367
ŠZM
245,09 € 27. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121368
ŠZM
2 828,34 € 27. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780

Stránky