Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFE180035
odber el.energie za 3/18 Klenová
34751,76 11. 04. 2018 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,Bratislava,36677281
DFZ180007
preddavok za odbornú zahr.tlač na r.2018
3 478,00 € 11. 04. 2018 SLOVART G.T.G.s.r.o.,Krupinská 4,852 99,Bratislava,31346359
DFO180040
úhrada členského príspevku SAK r.2018
30 11. 04. 2018 Slovenská asociácia knižníc,Námestie slobody 19,81223,Bratislava,30845181
DFV180201
ZT - germic.žiarič
436,81 11. 04. 2018 NEXA, s.r.o.,Sasinkova 9,92141,Piešťany,36239798
KAM180242
KAMÉLIA - Finančný bonus
21,21 11. 04. 2018 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Vlárska 48,831 01,Bratislava,34142941
KAM180245
KAMÉLIA - lieky a tovar
407,03 € 11. 04. 2018 JOLLY JOKER, a.s.,Pod Klepáčom 5,83372,Bratislava 37,685810
KAM180243
KAMÉLIA - lieky a tovar
719,65 11. 04. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS180227
licencia BioGray - upgrade
120,00 € 11. 04. 2018 RNDr. Pavol Matula,Braniskova 10,4001,Košice,41037499
KAM180255
KAMÉLIA - lieky a tovar
316,64 11. 04. 2018 JOLLY JOKER, a.s.,Pod Klepáčom 5,83372,Bratislava 37,685810
DFS180236
Koncesná zmluva - kotolňa za 03/18
56 000,00 € 11. 04. 2018 CAMASE, a.s.,Palisády 29/A,81106,Bratislava,46692291
DFS180235
spálenie odpadu za 03/2018
426,00 € 11. 04. 2018 OLO a.s.,Bazova 6,824 74,Bratislava,681300
DFK180014
krv
1 434,88 € 11. 04. 2018 NsP Myjava,Staromyjavská 59,907 01,Myjava,610721
DFS180230
paušál za údržbu med.fliaš 3/18
16,98 11. 04. 2018 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
KAM180254
KAMÉLIA - DPS k fa č. 12181lieky a tovar
1190,55 11. 04. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFV180196
toaletný papier
999,79 € 10. 04. 2018 VICOM s.r.o.,Mlynské nivy 70,821 05,Bratislava 2,35908076
DFŠ180584
ŠZM
1260 10. 04. 2018 InterMedical Plus, a.s.,Radlinského,949 01,Nitra,50085999
DFŠ180578
ŠZM
241,19 10. 04. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFK180012
krv
36015,67 10. 04. 2018 Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,Bratislava,30853915
DFS180221
prevent. a kontrolné stery
388,9 10. 04. 2018 Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861
DFŠ180591
ŠZM
1547,17 10. 04. 2018 Johnson & Johnson, s.r.o.,Karadžičova 12,821 08,Bratislava,31345182
DFŠ180588
ŠZM
526,7 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ180589
ŠZM
213,84 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFE180033
odber zem.plynu za 03/18 Klenová
23711,1 10. 04. 2018 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFŠ180583
ŠZM
3602,4 10. 04. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFV180197
vrecia na odpad
243,58 € 10. 04. 2018 Majster Papier,Wolkrova 5,851 01,Bratislava,33768897
DFS180224
servisný paušál ZT za 03/2018
66,92 € 10. 04. 2018 Messer Medical Home Care s.r.o,Piešťanská 12,91501,Nové Mesto nad Váhom,46378979
DFŠ180581
ŠZM
4999,83 10. 04. 2018 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. Zlatovská 1292/24,911 05,Trenčín,36352446
DFŠ180575
ŠZM
55,01 10. 04. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ180574
ŠZM
1453,74 10. 04. 2018 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. Zlatovská 1292/24,911 05,Trenčín,36352446
DFE180034
odber zem.plynu za 03/18 Vlárska
1350,04 10. 04. 2018 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFK180013
krv
5210,88 10. 04. 2018 Hornooravská NsP Trstená,ul. Mieru 549/16,028 01,Trstená,634891
DFŠ180587
ŠZM
17331,84 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ180586
ŠZM
374,4 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ180576
ŠZM
1007,28 10. 04. 2018 InterMedical Plus, a.s.,Radlinského,949 01,Nitra,50085999
DFŠ180577
ŠZM
960 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ180571
ŠZM
221,85 10. 04. 2018 JK - TRADING, spol. s r.o.,Mečíkova 30,84107,Bratislava,31356656
DFO180038
nákup PHM
376,88 € 10. 04. 2018 Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo,82412,Bratislava,31322832
DFŠ180582
ŠZM
29,06 10. 04. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFS180222
skúška sterility - OLHT
131,28 10. 04. 2018 Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,Pezinok,35766450
DFŠ180585
ŠZM
1400,22 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ180590
ŠZM
1001,16 10. 04. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ180572
ŠZM
288 10. 04. 2018 MR Diagnostic, s.r.o.,Raianska 72,83102,Bratislava,35844825
DFŠ180573
ŠZM
158,04 10. 04. 2018 MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774
DFŠ180579
ŠZM
4940,49 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175
DFŠ180580
ŠZM
622,08 10. 04. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFL180549
lieky
1529 09. 04. 2018 Roner, s.r.o,Oravská 7,82109,Bratislava,35860537
DFP180190
potraviny
483,11 09. 04. 2018 Eurozel s.r.o.,Národného oslobodenie 20/A,900 27,Bernolákovo,47837934
DFP180192
potraviny
66,68 09. 04. 2018 Eurozel s.r.o.,Národného oslobodenie 20/A,900 27,Bernolákovo,47837934
DFP180183
potraviny
125,82 09. 04. 2018 Eurozel s.r.o.,Národného oslobodenie 20/A,900 27,Bernolákovo,47837934
DFP180185
potraviny
231,00 € 09. 04. 2018 KON-RAD s.r.o.,Cesta na Senec 15725/24,830 06,Bratislava,684104

Stránky