Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFŠ121409
ŠZM
1 139,55 € 09. 10. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ121410
ŠZM
1 321,04 € 09. 10. 2012 HARTMANN-RICO spol. s r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, 31351361
DFŠ121411
ŠZM
6 597,07 € 09. 10. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121412
ŠZM
4 749,30 € 09. 10. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121413
ŠZM
601,51 € 09. 10. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121414
ŠZM
5 952,75 € 09. 10. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121415
ŠZM
376,74 € 09. 10. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121416
ŠZM
525,42 € 09. 10. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121417
ŠZM
20,60 € 09. 10. 2012 SEQR-MED s.r.o., B.Nemcovej 4, 986 01 Fiľakovo, 31598684
DFŠ121418
ŠZM
72,00 € 09. 10. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ121419
ŠZM
461,28 € 09. 10. 2012 E-BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava, 31367712
DFŠ121420
ŠZM
648,18 € 09. 10. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121421
ŠZM
2 814,86 € 09. 10. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121422
ŠZM
1 602,00 € 09. 10. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFE120080
zrážková voda za 9/2012
1 087,93 € 08. 10. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFK120069
krv
2 115,47 € 08. 10. 2012 Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, 634905
DFK120070
krv
1 203,79 € 08. 10. 2012 NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 610721
DFP120474
potraviny
517,60 € 08. 10. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120475
potraviny
48,72 € 08. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120476
potraviny
312,37 € 08. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120348
nájomné za medicinálne fľaše
789,48 € 08. 10. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFT120278
telefónny poplatok - 9/2012
7 497,68 € 08. 10. 2012 Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, 35763469
DFU120508
oprava operačnej lampy
262,80 € 08. 10. 2012 NIMAG s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, 31337775
DFU120509
oprava TV prípojky
179,96 € 08. 10. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFU120510
úprava rozvodov TV
1 196,12 € 08. 10. 2012 Retail Business Solutions s.r.o., Šintavská 12, 851 05 Bratislava, 45001103
DFZ120027
Učtovníctvo ROPO a OBCÍ 11/12-10/13
64,66 € 08. 10. 2012 IURA EDITION s.r.o., Oravská 17, 811 02 Bratislava, 31348262
DFK120067
krv
180,04 € 05. 10. 2012 Nemocnica A.Wintera n.o., Winterova 66, 921 63 Piešťany, 36084221
DFK120068
krv
120,53 € 05. 10. 2012 Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 35865679
DFP120472
potraviny
574,55 € 05. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120473
potraviny
641,28 € 05. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120345
laboratórne vyšetrenia - samoplatca
38,09 € 05. 10. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120346
laboratórne vyšetrenia
2 979,62 € 05. 10. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFS120347
hĺbkové čistenie 9/2012
1 857,42 € 05. 10. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFU120502
servis prístrojov za 9/2012
818,56 € 05. 10. 2012 Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446
DFU120503
oprava prístroja
67,70 € 05. 10. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120504
oprava prístroja
123,47 € 05. 10. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120505
sklenárske práce
822,00 € 05. 10. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120506
sklenárske práce
42,72 € 05. 10. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120507
sklenárske práce
43,20 € 05. 10. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFV120508
tovar - kancelárske potreby
856,56 € 05. 10. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFE120079
odber elektrickej energie chata Modra 10/12
130,29 € 04. 10. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFO120152
medicinálne plyny
183,17 € 04. 10. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120153
voda stolová
25,62 € 04. 10. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFO120154
predplatné DÚVaP 2013 - vyúčtovanie
55,00 € 04. 10. 2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
DFO120155
predplatné 1000 Riešení 2013 - vyúčtovanie
28,60 € 04. 10. 2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
DFP120461
potraviny
57,60 € 04. 10. 2012 BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince 219, 991 24 Dolné Plachtince, 36038679
DFP120462
potraviny
445,55 € 04. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120463
potraviny
518,08 € 04. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120464
potraviny
274,79 € 04. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120465
potraviny
49,92 € 04. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514

Stránky