Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121822
lieky
711,70 € 28. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121823
lieky
279,86 € 28. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121824
lieky
1 969,58 € 28. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFP120393
potraviny
24,85 € 28. 08. 2012 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, 684104
DFP120394
potraviny
2 110,39 € 28. 08. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120395
potraviny
495,45 € 28. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120396
potraviny
551,78 € 28. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120397
potraviny
850,10 € 28. 08. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120398
potraviny
63,91 € 28. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120399
potraviny
418,80 € 28. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120400
potraviny
454,43 € 28. 08. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFU120423
oprava zdravotného pístroja
234,95 € 28. 08. 2012 Pavol Zríni Nar Dych, Mierová 5/1, 916 01 Stará Turá, 37022911
DFU120424
servis ZT
68,90 € 28. 08. 2012 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava, 46095969
DFU120425
sklenárske práce
48,00 € 28. 08. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120426
sklenárske práce
48,12 € 28. 08. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFU120427
sklenárske práce
114,00 € 28. 08. 2012 Sklenárstvo Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava, 35442557
DFV120435
kancelárske potreby
603,36 € 28. 08. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFV120436
tovar - termokotúčiky
55,44 € 28. 08. 2012 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, 36192384
DFL121781
lieky
478,00 € 27. 08. 2012 Fermentas Life Sciences , Opelstrase 9, Leon-Rot,Germany, 81150700
DFL121782
lieky
119,92 € 27. 08. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFL121783
lieky
105,38 € 27. 08. 2012 SOFTEL s.r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, 692468
DFL121784
lieky
126,00 € 27. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121785
lieky
2 150,50 € 27. 08. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121786
lieky
16 535,01 € 27. 08. 2012 Pharmeco, s.r.o., J. Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, 35777541
DFL121787
lieky
2 240,70 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121788
lieky
313,50 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121789
lieky
5 805,03 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121790
lieky
188,10 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121791
lieky
125,40 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121792
lieky
5 626,26 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121793
lieky
2 008,38 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121794
lieky
39,66 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121795
lieky
18 360,00 € 27. 08. 2012 PentaGen s.r.o., Ke Klínku 143, 273 51 Horní Bezděkov, 27865410
DFL121796
lieky
6,77 € 27. 08. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121797
lieky
1 535,60 € 27. 08. 2012 SYNLAB Slovakia, s.r.o., Limbová č. 5, 831 01 Bratislava, 35878151
DFL121798
lieky
48,00 € 27. 08. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFL121799
lieky
2 750,00 € 27. 08. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL121800
lieky
2 981,76 € 27. 08. 2012 BIO-SERV s.r.o., Južná 35, 949 01 Nitra, 31442072
DFL121801
lieky
165,51 € 27. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121802
lieky
518,21 € 27. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121803
lieky
360,36 € 27. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121804
lieky
283,93 € 27. 08. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFO120128
medicin. plyny
345,70 € 27. 08. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFP120392
potraviny
595,13 € 27. 08. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFŠ121209
ŠZM
0,60 € 27. 08. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFŠ121210
ŠZM
10,14 € 27. 08. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121211
ŠZM
272,07 € 27. 08. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ121212
ŠZM
1 806,11 € 27. 08. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121213
ŠZM
570,00 € 27. 08. 2012 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava, 46095969
DFŠ121214
ŠZM
19,13 € 27. 08. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437

Stránky