Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP120487
potraviny
1 214,61 € 11. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120351
rozbor vzoriek vody z kotolne
159,60 € 11. 10. 2012 AQUATECH, Tureň 326, 903 01 Senec, 34337164
DFS120352
tlakové čistenie kanalizácie
326,40 € 11. 10. 2012 EU PIPE SERVICES s.r.o., Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel, 46647350
DFŠ121423
ŠZM
46,17 € 11. 10. 2012 MEDIKO s.r.o., Kvetná 13, 820 05 Bratislava, 31402917
DFŠ121424
ŠZM
720,00 € 11. 10. 2012 Čechvalab s.r.o., Lenardova 16, 851 01 Bratislava, 35697709
DFŠ121425
ŠZM
1 306,48 € 11. 10. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFŠ121426
ŠZM
423,97 € 11. 10. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ121427
ŠZM
332,20 € 11. 10. 2012 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava, 685810
DFŠ121428
ŠZM
110,54 € 11. 10. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121429
ŠZM
2 809,33 € 11. 10. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121430
ŠZM
72,00 € 11. 10. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFŠ121431
ŠZM
222,00 € 11. 10. 2012 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina, 11943254
DFŠ121432
ŠZM
542,90 € 11. 10. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ121433
ŠZM
123,26 € 11. 10. 2012 Steripak s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, 35800437
DFŠ121434
ŠZM
61,20 € 11. 10. 2012 DINA-HITEX SK s.r.o., ul. MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín, 36352446
DFŠ121435
ŠZM
200,27 € 11. 10. 2012 Eurolab Lambda a.s., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, 35869429
DFŠ121436
ŠZM
1 858,45 € 11. 10. 2012 InterMedical, spol.s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36547263
DFŠ121437
ŠZM
116,40 € 11. 10. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ121438
ŠZM
835,20 € 11. 10. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ121439
ŠZM
2 254,16 € 11. 10. 2012 Meditrade s.r.o., Trnavska cesta 6, 821 08 Bratislava, 17312001
DFŠ121440
ŠZM
113,40 € 11. 10. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFŠ121441
ŠZM
1 031,04 € 11. 10. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ121442
ŠZM
509,86 € 11. 10. 2012 SARSTEDT s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, 31359825
DFU120513
oprava prístroja
118,80 € 11. 10. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120514
oprava prístroja
1 920,00 € 11. 10. 2012 ULTRAMED s.r.o., Priehradka 371, 966 01 Hliník nad Hronom, 36638404
DFU120515
konrola a údržba kotolní
377,76 € 11. 10. 2012 SPP servis a.s., Klenova 16/A, 830 07 Bratislava, 34135774
DFE120081
odber elektrickej energie 9/2012 RTO
4 556,24 € 10. 10. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFE120082
odber elektrickej energie 9/2012 Vlárska
2 402,88 € 10. 10. 2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 36677281
DFK120072
krv
2 295,51 € 10. 10. 2012 Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená, 634891
DFK120073
krv
782,69 € 10. 10. 2012 Liptovská nemocnica s poliklininkou, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš, 17336163
DFK120074
krv
3 543,40 € 10. 10. 2012 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru, 064 01 Stará Ľubovňa, 37886851
DFL122137
lieky
1 360,48 € 10. 10. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL122138
lieky
2 343,30 € 10. 10. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122139
lieky
74 194,12 € 10. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122140
lieky
1 439,86 € 10. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122141
lieky
686,51 € 10. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122142
lieky
24 446,84 € 10. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122143
lieky
351,12 € 10. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122144
lieky
342,74 € 10. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122145
lieky
25 148,07 € 10. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122146
lieky
4 723,18 € 10. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFO120156
odber PH
974,64 € 10. 10. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFP120477
potraviny
594,12 € 10. 10. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFP120478
potraviny
190,44 € 10. 10. 2012 PROJEKT-MARKET, Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo, 17722608
DFS120350
nájomné za medicinálne plyny
1 243,82 € 10. 10. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFU120511
servisné služby za 10/2012
625,82 € 10. 10. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, 35785306
DFU120512
oprava motorového vozidla
230,21 € 10. 10. 2012 Ilja Weigl, Lomnická 3, 841 10 Bratislava, 30138841
DFV120509
elektromateriál
426,85 € 10. 10. 2012 ELRON Elektro s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, 35933747
DFV120510
elektromateriál
518,52 € 10. 10. 2012 ELRON Elektro s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, 35933747
DFZ120028
lieh osobitne denaturovaný - záloha
717,84 € 10. 10. 2012 Slovenské liehovary a likérky a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, 36241369

Stránky