Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFP120497
potraviny
276,49 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120498
potraviny
652,62 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120499
potraviny
676,52 € 18. 10. 2012 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, 35804661
DFP120500
potraviny
364,80 € 18. 10. 2012 DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava, 36359394
DFP120501
potraviny
492,02 € 18. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120502
potraviny
36,70 € 18. 10. 2012 TALENT, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, 31679048
DFP120503
potraviny
2 318,71 € 18. 10. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120504
potraviny
69,40 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120505
potraviny
303,81 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120506
potraviny
950,76 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120507
potraviny
19,15 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120508
potraviny
549,40 € 18. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120364
registračný poplatok na konferenciu
132,00 € 18. 10. 2012 E-MOTION s.r.o., Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava, 35732105
DFU120520
dodávka a montáž tieniacej techniky
2 036,58 € 18. 10. 2012 Wropool s.r.o., Nobelova 32, 831 02 Bratislava, 35801590
DFU120521
oprava a čistenie tlačiarní
286,62 € 18. 10. 2012 Marián Held, 1.mája 78, 900 39 Častá, 14056984
DFU120522
oprava zdravotníckej techniky
68,15 € 18. 10. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120523
oprava ZT
215,75 € 18. 10. 2012 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS, Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava, 34558039
DFU120524
oprava lekárskych nástrojov
1 913,22 € 18. 10. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120525
oprava lekárskych nástrojov
391,20 € 18. 10. 2012 CHIRSERVIS, Miletičova 46, 821 08 Bratislava, 44174110
DFU120526
oprava tlakomerov
418,26 € 18. 10. 2012 CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, 36239739
DFV120517
tovar - samolepky
100,80 € 18. 10. 2012 Peter Kurt - DESIGN, Čiernovodská 6, 821 07 Bratislava, 33825785
DFV120519
inštalačný materiál
1 450,31 € 18. 10. 2012 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 35798505
DFZ120033
účastnícky poplatok za konferenciu
120,00 € 18. 10. 2012 TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 43824706
DFL122187
lieky
57,05 € 17. 10. 2012 DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 607231
DFU120518
oprava prístroja
1 407,19 € 17. 10. 2012 AMEDIS spol.s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, 612758
DFU120519
oprava prístroja
365,56 € 17. 10. 2012 Messer Medical Home Care s.r.o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 46378979
DFV120516
kancelárske potreby
296,64 € 17. 10. 2012 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, 36617661
DFL122158
lieky
26 738,69 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122159
lieky
860,37 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122160
lieky
12 060,84 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122161
lieky
272,23 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122162
lieky
1 037,96 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122163
lieky
550,41 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122164
lieky
4 953,66 € 16. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122165
lieky
8 191,40 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122166
lieky
4,21 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122167
lieky
1 354,76 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122168
lieky
2 779,92 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122169
lieky
7 988,31 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122170
lieky
279,14 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122171
lieky
5 602,10 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122172
lieky
1 698,84 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122173
lieky
686,51 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122174
lieky
17,16 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122175
lieky
1 902,56 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122176
lieky
9 637,65 € 16. 10. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122177
lieky
2 436,70 € 16. 10. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122178
lieky
19 101,06 € 16. 10. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL122179
lieky
227,82 € 16. 10. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL122180
lieky
116,17 € 16. 10. 2012 I.T.A. spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, 36591246

Stránky