Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121894
lieky
56,64 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121895
lieky
143,28 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121896
lieky
14,94 € 12. 09. 2012 Mikrochem Trade spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
DFL121897
lieky
1 389,70 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121898
lieky
10 622,90 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121899
lieky
7 960,13 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121900
lieky
18 885,15 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121901
lieky
1 910,83 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121902
lieky
3 319,69 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121903
lieky
2 138,83 € 12. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121904
lieky
572,00 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121905
lieky
251,35 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121906
lieky
1 902,12 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121907
lieky
645,27 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121908
lieky
7 219,10 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121909
lieky
14 993,46 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL121910
lieky
391,58 € 12. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFS120315
poplatok za školenie OCS
120,00 € 12. 09. 2012 MediConsulting s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra, 45549869
DFU120451
oprava kazetového stropu
5 432,18 € 12. 09. 2012 FHIN, s.r.o., Považské Podhradie 328, 017 04 Považská Bystrica, 44142862
DFV120462
dodávka a montáž čerpadla
799,20 € 12. 09. 2012 Systém inžinierskych služieb s.r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava, 17317169
DFE120071
odber zemného plynu Klenová 8/12
30 777,04 € 11. 09. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFE120072
odber zemného plynu Vlárska za 8/12
2 265,44 € 11. 09. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
DFO120137
odber PH
622,20 € 11. 09. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO120138
voda stolová
139,20 € 11. 09. 2012 Aqua Bron, s.r.o., Groslingova 51, 811 09 Bratislava, 35926317
DFP120422
potraviny
575,17 € 11. 09. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120313
odvoz komunálneho odpadu za 8/2012
5 939,22 € 11. 09. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 603481
DFS120314
nájomné za oceľové fľaše
913,22 € 11. 09. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFŠ121271
ŠZM
7 512,23 € 11. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121272
ŠZM
8 089,20 € 11. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121273
ŠZM
8 445,60 € 11. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFŠ121274
ŠZM
792,00 € 11. 09. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFŠ121275
ŠZM
453,60 € 11. 09. 2012 Teleflex Medical, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, 34137921
DFŠ121276
ŠZM
159,48 € 11. 09. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ121277
ŠZM
2 039,76 € 11. 09. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFŠ121278
ŠZM
3 868,80 € 11. 09. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ121279
ŠZM
528,00 € 11. 09. 2012 MSM Slovakia s.r.o., Hollého 880, 908 51 Holíč, 31440479
DFŠ121280
ŠZM
6 946,58 € 11. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121281
ŠZM
635,23 € 11. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121282
ŠZM
429,00 € 11. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFŠ121283
ŠZM
438,18 € 11. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121284
ŠZM
3 257,77 € 11. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFŠ121285
ŠZM
919,40 € 11. 09. 2012 Unomed s.r.o., Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, 612791
DFŠ121286
ŠZM
572,40 € 11. 09. 2012 Dahlhausen Sk s.r.o, J.Kréna 361/13, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 36313564
DFŠ121287
ŠZM
2 487,70 € 11. 09. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFU120447
dodávka a montáž PVC krytiny
1 011,08 € 11. 09. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120448
dodávka a montáž PVC krytiny
1 011,08 € 11. 09. 2012 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35794542
DFU120450
servisné služby za 9/2012
625,82 € 11. 09. 2012 Hewlett-Packard Slovakia s.r.o, Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, 35785306
DFV120460
tovar - nábytok
900,00 € 11. 09. 2012 Vladimír Ježík NAMER, HLavná 204, 900 23 Viničné pri Pezinku, 36950289
DFE120070
zrážková voda za 8/2012
1 123,69 € 10. 09. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 35850370
DFK120054
krv
39 073,13 € 10. 09. 2012 Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, 30853915

Stránky