Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS120377
účastnícky poplatok na konferenciu - vyúčtovanie
120,00 € 29. 10. 2012 TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, 43824706
DFU120540
prezutie pneumatík
58,75 € 29. 10. 2012 MIKONA s.r.o., , 020 53 LÚKY, 31570364
DFU120541
prezutie pneumatík
31,55 € 29. 10. 2012 MIKONA s.r.o., , 020 53 LÚKY, 31570364
DFU120542
prezutie pneumatík
34,90 € 29. 10. 2012 MIKONA s.r.o., , 020 53 LÚKY, 31570364
DFU120543
maliarske práce
11 997,88 € 29. 10. 2012 Molinari s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, 36763110
DFV120541
čistiace potreby
2 717,28 € 29. 10. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFL122272
lieky
2 389,20 € 25. 10. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL122273
lieky
84,08 € 25. 10. 2012 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava, 31813861
DFL122274
lieky
412,80 € 25. 10. 2012 Optoteam, s.r.o., Smrečnianska 29, 811 05 Bratislava, 35810840
DFL122275
lieky
29 223,22 € 25. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122276
lieky
678,13 € 25. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122277
lieky
480,40 € 25. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122278
lieky
4 932,42 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122279
lieky
12 612,38 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122280
lieky
80,17 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122281
lieky
1 542,60 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122282
lieky
253,53 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122283
lieky
9 683,88 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122284
lieky
196,94 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122285
lieky
2 128,68 € 25. 10. 2012 UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s., Budatínska 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122286
lieky
15,76 € 25. 10. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 214, 34123415
DFL122287
lieky
264,96 € 25. 10. 2012 Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189
DFL122288
lieky
738,30 € 25. 10. 2012 PentaGen s.r.o., Ke Klínku 143, 273 51 Horní Bezděkov, 27865410
DFO120168
Účtovníct.ROPO a OBCÍ 11/12-10/13-vyúčtovanie
64,66 € 25. 10. 2012 IURA EDITION s.r.o., Oravská 17, 811 02 Bratislava, 31348262
DFP120510
potraviny
2 196,20 € 25. 10. 2012 NAGY & POÓR, s.r.o., Veterná 339/3, 900 44 Tomášov, 45965579
DFP120511
potraviny
413,15 € 25. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120512
potraviny
406,61 € 25. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120513
potraviny
167,45 € 25. 10. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120514
potraviny
426,43 € 25. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120515
potraviny
344,32 € 25. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFP120516
potraviny
488,95 € 25. 10. 2012 MIK s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, 34099514
DFS120368
dezinsekcia priestorov v stravovacej prevádzke
979,77 € 25. 10. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFS120369
celoplošná dezinsekcia
7 823,23 € 25. 10. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFS120370
deratizácia v objekte NOÚ
790,00 € 25. 10. 2012 MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, 36170305
DFS120371
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 10/12
272,19 € 25. 10. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFS120372
paušál za podporu 4.Q 2012
1 195,20 € 25. 10. 2012 VEMA,s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, 31355374
DFS120373
školenie a konzultácie k modulu NIS
360,00 € 25. 10. 2012 PCS Bratislava, spol. s r.o., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava, 31347614
DFŠ121518
ŠZM
3 230,52 € 25. 10. 2012 PULImedical spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 31344399
DFU120537
prezutie pneumatík
69,07 € 25. 10. 2012 MIKONA s.r.o., , 020 53 LÚKY, 31570364
DFU120538
oprava ZT
135,41 € 25. 10. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFU120539
oprava ZT
42,05 € 25. 10. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
DFV120536
elektroinštalačný materiál
512,57 € 25. 10. 2012 HAGARD: HAL, a.s., ul. Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra, 34144650
DFV120537
čistiace prostriedky
661,60 € 25. 10. 2012 Ján Volf, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 11785250
DFV120538
tovar - nálepky
167,54 € 25. 10. 2012 NOVÁ PRÁCA s.r.o., Barónka 12, 830 05 Bratislava, 35733594
DFV120539
kancelárske potreby
1 045,73 € 25. 10. 2012 Lamitec, spol.s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava, 35710691
DFV120540
projektor+stojan s príslušenstvom
1 724,90 € 25. 10. 2012 AP Media s.r.o., Staré grunty 7, 841 04 Bratislava, 35691883
DFI120030
LCD monitory medicínske
35 601,00 € 24. 10. 2012 SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, 31318347
DFL122263
lieky
77 283,25 € 24. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122264
lieky
855,87 € 24. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122265
lieky
32 934,33 € 24. 10. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924

Stránky