Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL121983
lieky
1 382,17 € 24. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL121984
lieky
5 869,38 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121985
lieky
4 215,75 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121986
lieky
431,11 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL121987
lieky
882,09 € 24. 09. 2012 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava, 31350780
DFL121988
lieky
360,36 € 24. 09. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121989
lieky
275,23 € 24. 09. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121990
lieky
138,35 € 24. 09. 2012 Bio G spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava, 34123415
DFL121991
lieky
9 655,82 € 24. 09. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121992
lieky
8 017,87 € 24. 09. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121993
lieky
328,05 € 24. 09. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121994
lieky
8 258,67 € 24. 09. 2012 Roche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 35887117
DFL121995
lieky
826,95 € 24. 09. 2012 Roner, s.r.o, Oravská 7, 821 09 Bratislava, 35860537
DFL121996
lieky
284,40 € 24. 09. 2012 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35768444
DFL121997
lieky
4 624,62 € 24. 09. 2012 BAX PHARMA. s.r.o., Leškova 8, 811 04 Bratislava, 35758481
DFL121998
lieky
1 288,32 € 24. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL121999
lieky
16 310,23 € 24. 09. 2012 MEDICAL GROUP SK a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice, 31708030
DFL122000
lieky
167,53 € 24. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122001
lieky
9 814,28 € 24. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122002
lieky
1 863,66 € 24. 09. 2012 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická a.s., Budatínska č. 18, 851 06 Bratislava, 31625657
DFL122003
lieky
888,75 € 24. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122004
lieky
250,00 € 24. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122005
lieky
232,09 € 24. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122006
lieky
2 831,50 € 24. 09. 2012 Intravena s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov, 31717802
DFL122007
lieky
1 332,00 € 24. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFL122008
lieky
666,00 € 24. 09. 2012 Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 31345182
DFL122010
lieky
3 365,65 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122011
lieky
896,50 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122012
lieky
48,90 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermanska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122013
lieky
182,34 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFL122014
lieky
246,84 € 24. 09. 2012 MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, 34113924
DFO120143
medicinálne plyny
2 432,75 € 24. 09. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120144
odber PH
512,61 € 24. 09. 2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 31322832
DFO120145
medicinálne plyny
89,93 € 24. 09. 2012 Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava, 31373861
DFO120146
medicinálne plyny
429,98 € 24. 09. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFO120147
technické plyny
23,66 € 24. 09. 2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 685852
DFP120444
potraviny
53,14 € 24. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFP120445
potraviny
417,52 € 24. 09. 2012 MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, 31428819
DFS120330
poplatok za zdravotnícke programy 9/2012
226,80 € 24. 09. 2012 SOFTPROGRES, E. Belluša 4, 921 01 Piešťany, 14123738
DFS120331
zabezpečovanie úloh v oblasti PO 9/12
272,19 € 24. 09. 2012 Darina Urbánková, Damborského 7, 949 01 Nitra, 37646443
DFŠ121337
ŠZM
1 463,10 € 24. 09. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121338
ŠZM
285,52 € 24. 09. 2012 Ravika spol. s r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, 17321859
DFŠ121339
ŠZM
8 033,42 € 24. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ121340
ŠZM
8 811,51 € 24. 09. 2012 BIOHEM s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, 31442617
DFŠ121341
ŠZM
1 331,56 € 24. 09. 2012 TIMED spol. s r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 602175
DFŠ121342
ŠZM
4 787,90 € 24. 09. 2012 MEDUSA s.r.o., Komenského 12, 921 01 Piešťany, 34134808
DFŠ121343
ŠZM
5 486,77 € 24. 09. 2012 TT PHARMA s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, 44078145
DFŠ121344
ŠZM
206,80 € 24. 09. 2012 GeneTiCA s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava, 35874791
DFŠ121345
ŠZM
26,78 € 24. 09. 2012 Tomáš Merganc - TopMediCo, Čelakovského 1402/5, 811 03 Bratislava, 46565680
DFU120472
oprava kancelárskej techniky
135,96 € 24. 09. 2012 MORAVSKO-SLOVENSKÁ komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374

Stránky