Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFL180164
lieky
569,06 € 12. 02. 2018 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFL180160
lieky
88,4 12. 02. 2018 OXOID CZ s.r.o.,Kaštanová,Brno,27754146
DFL180180
lieky
132,26 12. 02. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,Bratislava,31350780
DFL180167
lieky
11 855,05 € 12. 02. 2018 Roche Slovensko s.r.o.,Cintorínska 3/A,81108,Bratislava,35887117
DFE180011
vodné, stočné za 01/18 Vlárska
1 417,64 € 12. 02. 2018 Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,Bratislava,35850370
DFL180187
lieky
6526,52 12. 02. 2018 InterMedical Plus, a.s.,Radlinského,Nitra,50085999
DFL180165
lieky
1515,8 12. 02. 2018 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFL180184
lieky-dobropis k fa 121803503
29,26 12. 02. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFE180012
vodné, stočné za 01/18 Klenová
12 326,38 € 12. 02. 2018 Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,Bratislava,35850370
DFL180185
lieky-dobropis k fa 80701338
435,93 € 12. 02. 2018 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFL180161
lieky
178,09 € 12. 02. 2018 GeneTiCA s.r.o.,Pod Rovnicami 2,841 04,Bratislava,35874791
DFL180188
lieky
4 950,00 € 12. 02. 2018 Medic International s.r.o.,Desiata ul. 19,831 01,Bratislava,44023707
DFL180178
lieky
27 391,61 € 12. 02. 2018 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFS180075
spracov. dát za 12/2017 a oprava výkonov
668,11 € 12. 02. 2018 PROMYS soft, s.r.o.,Nám.M.R.Štefánika 582/29B,907 01,Myjava 1,36276847
DFL180174
lieky
106,7 12. 02. 2018 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFU180049
opravy výťahov
1 249,60 € 12. 02. 2018 LUKO-SK, s.r.o.,Kuchyňa 469,900 52,Kuchyňa,44492588
DFL180182
lieky
23 365,45 € 12. 02. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL180186
lieky
102,53 € 12. 02. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS180072
roybor vzorky odpadovej vody
150,00 € 12. 02. 2018 Aquaseco s.r.o.,Moyzesova 61,900 28,Ivanka pri Dunaji,17335264
DFV180070
tovar - hyg.utierky
1 223,98 € 12. 02. 2018 VICOM s.r.o.,Mlynské nivy 70,821 05,Bratislava 2,35908076
DFO180015
medicinálne plyny
459,44 € 12. 02. 2018 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
DFL180163
lieky
141,60 € 12. 02. 2018 Mikrochem Trade spol. s r.o.,Za dráhou 33,90201,Pezinok,35948655
DFK180003
KRV
1 208,22 € 12. 02. 2018 Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861
DFE180010
odber zem.plynu za 1/18 Klenová
17231,25 12. 02. 2018 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,Bratislava,35815256
DFL180171
lieky
360,36 € 12. 02. 2018 Bio G spol. s r.o.,Kazanská 46,821 06,Bratislava 214,34123415
DFL180177
lieky
4 162,62 € 12. 02. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFS180074
optimalizácia radiačnej ochrany
180,00 € 12. 02. 2018 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o,Staničná 24,911 05,Trenčín,36348279
DFL180169
lieky
155,04 € 12. 02. 2018 EUREX MEDICA s.r.o.,Na Šefranci 10,1001,Žilina,36392944
DFL180173
lieky
72 12. 02. 2018 Scintila, s.r.o. ČR,Mahlerova 25,Jihlava,25557858
DFL180189
lieky
10904,3 12. 02. 2018 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,Bratislava,35758481
DFL180190
lieky
2388,32 12. 02. 2018 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,Bratislava,35758481
DFL180179
lieky
157,01 12. 02. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,Bratislava,31350780
DFE180009
odber zem.plynu za 1/18 Vlárska
259,67 12. 02. 2018 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,Bratislava,35815256
DFL180181
lieky
203,50 € 12. 02. 2018 DFNsP,Limbová 1,833 40,Bratislava,607231
DFL180162
lieky
456,24 12. 02. 2018 I.T.A. spol. s r.o.,Slovenská 26,Košice,36591246
DFL180175
lieky
722,59 € 12. 02. 2018 EXBIO SK s.r.o.,Štefanovičova 12,81104,Bratislava,44330553
DFL180176
lieky-dobropis k fa 121802547
2852,08 12. 02. 2018 UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657
DFL180168
lieky
1 653,60 € 12. 02. 2018 Lambda Life a.s.,Levočská 3,85101,Bratislava,35848189
DFL180172
lieky
107,80 € 12. 02. 2018 MED - solutions s.r.o.,Remeselnícka,83106,Bratislava,50434900
DFL180166
lieky
1070,88 12. 02. 2018 BIOHEM s.r.o.,Zlatovská 2211,91101,Trenčín,31442617
DFS180067
paušál za údržbu med.fliaš za 01/18
16,98 09. 02. 2018 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,Bratislava,685852
DFS180069
spálenie odpadu za 01/2018
63,60 € 09. 02. 2018 OLO a.s.,Bazova 6,824 74,Bratislava,681300
DFS180070
nastavenie kamerového systému
96,00 € 09. 02. 2018 ARBE s.r.o.,Pekná cesta 19,83152,Bratislava,36056553
DFS180066
nájomné za plynové fľaše za 01/18
2 453,69 € 09. 02. 2018 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852
DFT180003
telef.poplatok za 01/18 - Berecz
9,59 € 09. 02. 2018 Slovak Telekom,a.s.,Námestie slobody 6,81762,Bratislava,35763469
DFS180071
prenájom softw.riešenia DRG as. za 1/18
468,00 € 09. 02. 2018 ICZ Slovakia a.s.,Soblahovská 2050,911 01,Trenčín,36328057
DFS180068
nájomné za technické plyny za 01/18
33,48 € 09. 02. 2018 Linde Gas k.s.,Odborárska 23,83102,Bratislava,31373861
DFV180069
tovar - tonery
1 091,76 € 09. 02. 2018 CLEAN TONERY s.r.o.,Za hradbami 27,902 01,Pezinok,35891866
DFE180005
odber el.energie za 1/18 Vlárska
3 030,54 € 08. 02. 2018 ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava,36677281
DFS180062
potvrdenie posudkov v 3.kategórii
20,00 € 08. 02. 2018 MIOMED s.r.o.,Špitálska 10,811 08,Bratislava,44729081

Stránky