Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
KAM190639
KAMÉLIA - lieky a tovar
2 196,11 € 30. 08. 2019 Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,Bratislava,35887117
DFS190715
prenájom prístroja
240,00 € 30. 08. 2019 Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,Bratislava,35887117
KAM190640
KAMÉLIA - lieky a tovar
4 389,88 € 30. 08. 2019 Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,Bratislava,35887117
KAM190642
KAMÉLIA - lieky a tovar
12,24 € 30. 08. 2019 THUASNE SK s.r.o.,Krížna 8,811 07,Bratislava,Bratislava,35851546
DFP190377
potraviny
52,13 € 30. 08. 2019 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,Bratislava,31428819
DFS190713
servis prístroja za 08/2019
244,51 € 30. 08. 2019 Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,Bratislava,48146676
DFO190122
voda stolová
249,00 € 30. 08. 2019 Dolphin Slovakia, s.r.o.,Technická 7,821 04,Bratislava,Trnava,35784776
KAM190643
KAMÉLIA - dobropis k fa č. 90040404
32,40 € 30. 08. 2019 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,34113924
DFP190374
potraviny
123,55 € 30. 08. 2019 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,Piešťany,31428819
DFS190711
preventívne a kontrolné stery
584,95 € 30. 08. 2019 Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,Bratislava,31813861
DFP190375
potraviny
41,09 € 30. 08. 2019 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,Piešťany,31428819
DFV190513
mikrovlnka, chladnička (dobierka)
702,69 € 28. 08. 2019 NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,Bratislava,35739487
DFV190514
2 ks plast. nádoby (dobierka)
309,00 € 28. 08. 2019 STORAGE, s.r.o.,Fándlyho 872/1,915 01,Nové Mesto nad Váhom,45965064
DFS190710
vykon.revízie elektroinšt.a bleskozvodov
8 360,00 € 28. 08. 2019 Robert Maier,Šalviová 34,821 01,Bratislava,Bratislava,34716203
DFV190509
paplóny, vankúše, uteráky, osušky
1 161,90 € 28. 08. 2019 ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,Nitra - Dražovce,36600377
DFS190709
vyprac.rozpočtu na rekonštr. OKO D
250,00 € 28. 08. 2019 BIVEO, s.r.o.,Prievozská 7,821 09,Bratislava,Trenčín,50373307
DFS190707
konzult.služby pri ochr.os.údajov 08/19
378,00 € 28. 08. 2019 SOMI Systems a.s.,Lazovná,97401,Banská Bystrica,Banská Bystrica,36041432
DFS190708
rekondičný pobyt - 08/2019
264,00 € 28. 08. 2019 Slovenské lieč.kúpele Turč.Tep,SNP 519,039 12,Turčianske Teplice,Bratislava,31642322
DFS190702
preprava biolog.kuch.odpadu za 07/19
681,60 € 26. 08. 2019 Fresco plus, s.r.o.,Škultétyho 3030/1,831 04,Bratislava,Zeleneč,50012070
DFU190232
stavebné práce
15 164,60 € 26. 08. 2019 R&P. s.r.o.,Fedinova 12,851 05,Bratislava,Bratislava,44878842
DFV190508
tričká s logom biele
1 257,48 € 26. 08. 2019 ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,Nitra - Dražovce,36600377
DFV190507
obliečky a plachty na nemocnič. lôžka
1 207,80 € 26. 08. 2019 ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,Košice,36600377
DFS190704
kontrolné stery
373,80 € 26. 08. 2019 Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,Bratislava,31813861
DFS190703
poskytovanie zdrav.starostlivosti 08/19
490,00 € 26. 08. 2019 MD Plus spol. s. r. o,Klenová 1,833 10,Bratislava,Bratislava,36768634
DFI190114
dod.a mont. podstropnej klimatizácie
2 416,00 € 26. 08. 2019 MALLAY s.r.o.,Pražská 17/2,949 11,Nitra,Bratislava,48038466
DFO190118
voda stolová
124,56 € 23. 08. 2019 Dolphin Slovakia, s.r.o.,Technická 7,821 04,Bratislava,Dunajská Lužná,35784776
DFP190367
potraviny
305,42 € 23. 08. 2019 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,Piešťany,31428819
KAM190627
KAMÉLIA - lieky a tovar
44,22 € 23. 08. 2019 PRO-SANITA,Hellova 4,040 11,Košice,Bratislava,17245842
DFŠ192450
ŠZM-diagnostiká
1 635,00 € 23. 08. 2019 Carolina BioSystems, s.r.o.,Klikatá,252 25,Ořech,Žilina,28177002
DFŠ192451
ŠZM-diagnostiká
5 775,05 € 23. 08. 2019 I.T.A. spol. s r.o.,Slovenská 26,4001,Košice,Nitra - Dražovce,36591246
DFV190503
výroba a montáž int.prvkov OKO-G
760,00 € 23. 08. 2019 Andrej Blažek,Štúrova 37,919 21,Zeleneč,Bratislava,48281492
DFL191421
lieky
7 452,39 € 23. 08. 2019 Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,Bratislava,35887117
DFV190501
VT a softvér
35 148,60 € 23. 08. 2019 EMM spol. s r.o.,Sekurisova 16,841 02,Bratislava,Bratislava,17316260
DFL191423
lieky
7 452,39 € 23. 08. 2019 Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,Bratislava,35887117
DFŠ192467
ŠZM-diagnostiká
415,80 € 23. 08. 2019 MEDESA SK s.r.o.,Remeselnícka 24,83106,Bratislava,Bratislava,36822167
DFL191424
lieky
10 853,70 € 23. 08. 2019 MERCK, spol s r.o.,Tuhovská 3,83006,Bratislava,Brno,31338101
DFŠ192449
ŠZM-diagnostiká
107,00 € 23. 08. 2019 Carolina BioSystems, s.r.o.,Klikatá,252 25,Ořech,Jihlava,28177002
DFŠ192463
ŠZM-diagnostiká
772,20 € 23. 08. 2019 MEDESA SK s.r.o.,Remeselnícka 24,83106,Bratislava,Bratislava,36822167
DFP190362
potraviny
432,91 € 23. 08. 2019 FRIKAS s.r.o.,Višňová 7/A,83101,Bratislava,Ořech,31319017
DFP190364
potraviny
2 291,61 € 23. 08. 2019 MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,Prešov,34099514
DFP190363
potraviny
327,59 € 23. 08. 2019 LuEst s.r.o.,Veterná 339/3,900 44,Tomášov,Bratislava,45965579
DFI190112
ZT - Histocore Biocut
12 184,56 € 23. 08. 2019 BARIA s.r.o.,Karpatská 18,811 05,Bratislava,Biely Kostol,47131241
DFL191429
lieky
2 387,22 € 23. 08. 2019 MED-ART s.r.o.,Hornocermanska č. 4,94901,Nitra,Nitra,34113924
DFE190105
vodné,stočné DPS k fa.č. 4191030704
3 361,61 € 23. 08. 2019 Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,Bratislava,Bratislava,35850370
DFI190113
ZT - Leica CM,Histocore Biocut
36 695,16 € 23. 08. 2019 BARIA s.r.o.,Karpatská 18,811 05,Bratislava,Bratislava,47131241
DFU190231
odstránenie havárie na VZT
2 739,00 € 23. 08. 2019 INTECH Group, s.r.o.,Francisciho 1,811 08,Bratislava,Nitra,44044241
DFP190370
potraviny
554,03 € 23. 08. 2019 Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,Bratislava,31412955
DFŠ192466
ŠZM-diagnostiká
2 800,41 € 23. 08. 2019 DYNEX Servis spol. s r.o.,Gaštanová 10,974 01,Banská Bystrica,Bratislava,36030848
DFL191420
lieky-dobropis
2 567,02 € 23. 08. 2019 Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,Bratislava,35887117
DFP190365
potraviny
46,49 € 23. 08. 2019 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,Malacky,31428819

Stránky