Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFV200687
tovar - nábytok vyúčt.
145,00 € 25. 09. 2020 IKEA,Ivanská cesta 18,821 04 ,Bratislava,35849436
DFS200832
inštalačné práce systému OMEGA
2 245,20 € 25. 09. 2020 DATALAN a.s.,Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava,35810734
DFO200132
nákup PHM
232,66 € 24. 09. 2020 Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo,82412,Bratislava,31322832
DFS200827
metrologické výkony
108,00 € 24. 09. 2020 Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica 1,37954521
DFV200674
tovar - os.váha
62,87 € 24. 09. 2020 NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,Bratislava,35739487
DFS200826
metrologické výkony
15,00 € 24. 09. 2020 Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica 1,37954521
DFU200182
dodávka a montáž ext.žalúzií
11 906,40 € 24. 09. 2020 MARTIN JAVORČEK - ACER,Poľná 1057,908 73,Veľké Leváre,40154262
DFS200825
zneškodnenie azbestu
7 762,80 € 24. 09. 2020 Waste Management, a.s.,Gogoľova,851 01,Bratislava,50696785
DFŠ202981
ŠZM
370,91 € 24. 09. 2020 TT PHARMA s.r.o.,J. Bottu 2,917 01,Trnava,44078145
DFL201561
lieky
93,89 € 24. 09. 2020 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFV200679
tovar - nábytok
1 166,40 € 24. 09. 2020 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,Bratislava,44413467
DFV200678
tovar - ultrasilný čistič
282,00 € 24. 09. 2020 TECH-LIT SK s.r.o.,Prielohy 1012/1C,010 07,Žilina,50006193
DFP200463
potraviny
789,80 € 24. 09. 2020 Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,31412955
DFS200828
kontrolné stery OCS
264,62 € 24. 09. 2020 Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861
DFV200672
tovar - obliečky
1 327,20 € 23. 09. 2020 ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,36600377
DFV200669
tovar - čistiace prostriedky
524,28 € 23. 09. 2020 LEONESS, s.r.o.,Skladová 7314/2,917 01 ,Trnava,46173641
DFI200145
dodanie a montáž nábytku OAIM
17 946,00 € 23. 09. 2020 Jaroslav Šimo,Šterusy 79,922 03,Vrbové,40199274
DFI200144
Rekonštrukcia toaliet na OAIM
6 738,47 € 23. 09. 2020 Štefan KUBALA,Mútne,029 63,Mútne,41965710
DFV200671
tovar - termostatický ventil
132,82 € 23. 09. 2020 KúpeľneSK s.r.o.,Kukučínová 36,915 01,Nové Mesto nad Váhom,46349421
DFV200670
tovar - tabletovaná soľ
131,90 € 23. 09. 2020 Streos spol. s r.o.,Vajnorská 140,831 04,Bratislava,31364802
DFŠ202948
ŠZM
270,60 € 22. 09. 2020 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFP200460
potraviny
90,60 € 22. 09. 2020 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFV200666
tovar - kôš drôtený
36,00 € 22. 09. 2020 GC TECH Ing. Peter Gerši,Jilemnického 6,911 01,Trenčín,36880574
DFS200820
výkony zdrav.starostlivosti - Pech.
7,50 € 22. 09. 2020 Onkologický ústav sv. Alžbety,Heydukova č. 10,812 50,Bratislava,35681462
DFŠ202950
ŠZM
451,00 € 22. 09. 2020 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFP200461
potraviny
102,48 € 22. 09. 2020 MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany,31428819
DFŠ202943
ŠZM
2 722,94 € 22. 09. 2020 PANEP s.r.o. ČR,Brněnská 1246,665 01,Rosice, ČR,52136795
DFŠ202951
ŠZM
270,60 € 22. 09. 2020 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFE200076
zrážková voda za 1.9.2020
33,55 € 22. 09. 2020 Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,Bratislava,35850370
DFS200824
navýšenie osč. na 960
10,80 € 22. 09. 2020 VEMA,s.r.o.,Prievozská 14/A,82109,Bratislava,31355374
DFŠ202941
ŠZM
356,44 € 22. 09. 2020 STOMIA s.r.o.,Staničné námestie 1,040 01,Košice,31661530
KAM200714
KAMÉLIA - fin. bonus
3 793,39 € 22. 09. 2020 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Vlárska 48,831 01,Bratislava,34142941
DFŠ202945
ŠZM
440,77 € 22. 09. 2020 STOMIA s.r.o.,Staničné námestie 1,040 01,Košice,31661530
DFS200819
laboratórne vyšetrenia za 08/2020 sam.
8,50 € 22. 09. 2020 Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,Pezinok,35766450
DFŠ202953
ŠZM
138,36 € 22. 09. 2020 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ202944
ŠZM
576,00 € 22. 09. 2020 K&M MEDIA s.r.o.,Čierne 94,023 13,Čierne,44879806
DFV200665
tovar - tlačivá
4 115,40 € 22. 09. 2020 Formát plus spol. s r.o.,Romanova 33,85102,Bratislava,35834293
DFS200822
metrologické výkony
220,08 € 22. 09. 2020 Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica 1,37954521
DFŠ202940
ŠZM
556,40 € 22. 09. 2020 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
KAM200715
KAMÉLIA - lieky a tovar
205,92 € 22. 09. 2020 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. Zlatovská 1292/24,911 05,Trenčín,36352446
DFŠ202939
ŠZM
1 085,70 € 22. 09. 2020 MEDISYNER SK s.r.o.,Royova 9,921 01,Piešťany,50002376
DFV200652
tovar - stierka okenná
159,60 € 21. 09. 2020 Vallens, s.r.o.,Hričovská 205,010 01,Žilina,36408590
DFV200663
tovar - ventilátor
331,98 € 21. 09. 2020 SCAME-SK, s.r.o.,Nábrežie Oravy 628/3,026 01,Dolný Kubín,36004731
DFL201537
lieky
1 602,96 € 21. 09. 2020 Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861
DFK200041
KRV
189,08 € 21. 09. 2020 FNsP Skalica, a.s.,Koreszkova 7,909 82,Skalica,44444761
DFO200130
stolová voda
135,54 € 21. 09. 2020 Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji,50046586
DFŠ202917
ŠZM
600,00 € 21. 09. 2020 E-BA tpz, spol. s r.o.,Votrubova 11,82109,Bratislava,31367712
DFŠ202923
ŠZM
4 440,00 € 21. 09. 2020 Vermont Venture Group a.s.,Grosslingová 50,811 09,Bratislava,51305364
DFŠ202936
ŠZM-diagnostiká
341,51 € 21. 09. 2020 EUREX MEDICA s.r.o.,Na Šefranci 10,010 01,Žilina,36392944
DFV200651
stolička I-Line
1 250,00 € 21. 09. 2020 Ing. Ľuboš Kuchar - ELBYT,Kragijevská 1,010 01,Žilina,30589622

Stránky