Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFE180021
odber zem.plynu za 2/18 Klenová
23 630,27 € 13. 03. 2018 Slovenský plynár.priemysel,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava,35815256
DFS180165
analýza dialyzačných vôd
60,24 13. 03. 2018 EL spol. s r.o.,Radlinského 17A,5201,Spišská Nová Ves,31652859
DFS180167
preskúšanie digit.tlakomeru
9,9 13. 03. 2018 CELIMED s.r.o.,Rybničná 36,Bratislava,31403751
DFŠ180443
ŠZM
684,00 € 13. 03. 2018 Dräger Slovensko s.r.o.,Radlinského 40a,92101,Piešťany,31439446
DFŠ180441
ŠZM
117,16 € 13. 03. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFV180137
dodávka a montáž klimatizácie / odd. MMG
1479,5 12. 03. 2018 Klima LG, s.r.o.,Sumbalova 3,Bratislava,44462905
DFS180162
upratovacie práce za 2/2018
41 849,87 € 12. 03. 2018 SLOVCLEAN, a.s.,Račianska 96,831 02,Bratislava,35956526
DFŠ180433
ŠZM
650,98 12. 03. 2018 BATIST Medical SK, s.r.o.,Kopčianska 10,851 01,Bratislava,36764248
DFL180380
lieky
17692,1 12. 03. 2018 MEDICAL GROUP SK a.s.,Trnavská cesta 27/B,831 04,Bratislava,31708030
DFS180154
mikrobiologické vyšetrenia za 02/18 OLHT
72,20 € 12. 03. 2018 Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,Pezinok,35766450
DFŠ180434
ŠZM
689,11 12. 03. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ180426
ŠZM
935,48 € 12. 03. 2018 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
DFS180159
likvidácia odpadovej vody a kalu
158,83 12. 03. 2018 EKO-SALMO s.r.o.,Závodná 8,Bratislava,31359647
DFS180161
servis rekuperačnej jednotky
120 12. 03. 2018 Klima LG, s.r.o.,Sumbalova 3,Bratislava,44462905
DFL180395
lieky
2897,07 12. 03. 2018 Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,1009,Žilina,11943254
DFV180136
tovar - ZT
1 014,00 € 12. 03. 2018 Medist s.r.o.,Staničná 11,066 01,Humenné,36168513
DFP180121
potraviny
40,61 € 12. 03. 2018 Dolphin Slovakia, s.r.o.,Technická 7,821 04,Bratislava,35784776
DFL180386
lieky
36,33 € 12. 03. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ180432
ŠZM
1120,79 12. 03. 2018 Surgitech s.r.o.,Šustekova 13/2687,851 04,Bratislava 5,50197975
DFŠ180423
ŠZM
156,96 € 12. 03. 2018 Media Comp.s.r.o.,Rovinka,90041,Rovinka,35731486
DFŠ180428
ŠZM
98,45 € 12. 03. 2018 TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,82101,Bratislava,602175
DFŠ180424
ŠZM
83,62 € 12. 03. 2018 LABO-SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A,81102,Bratislava,36365556
DFU180089
oprava ZT
228,00 € 12. 03. 2018 ULTRAMED s.r.o.,Š. Moysesa 431/14,968 01,ŽIAR NAD HRONOM,36638404
DFK180011
krv
22 722,88 € 12. 03. 2018 Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,Bratislava,30853915
DFŠ180430
ŠZM
225 12. 03. 2018 UNOTECH s.r.o.,Zlatovská,911 01,Trenčín,31424562
DFL180389
lieky
5 365,14 € 12. 03. 2018 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481
DFK180010
krv
7 174,40 € 12. 03. 2018 Hornooravská NsP Trstená,ul. Mieru 549/16,028 01,Trstená,634891
DFS180158
prev.tech.prehliadka zdravot.prístrojov
970,00 € 12. 03. 2018 Pavol Zríni Nar Dych,Mierová 5/1,916 01,Stará Turá,37022911
DFU180090
prehliadka a oprava ZT
305,05 € 12. 03. 2018 MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774
DFS180163
poštové služby za 2/2018
951,80 € 12. 03. 2018 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica,36631124
DFL180379
lieky
7 089,59 € 12. 03. 2018 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481
DFU180091
oprava výťahov
1380,2 12. 03. 2018 LUKO-SK, s.r.o.,Kuchyňa 469,Kuchyňa ,44492588
DFS180153
prenájom softw.riešenia DRG za 02/18
468 12. 03. 2018 ICZ Slovakia a.s.,Soblahovská 2050,911 01,Trenčín,36328057
DFŠ180427
ŠZM
540,00 € 12. 03. 2018 POMARK-MD s.r.o.,Gbelská 19,84106,Bratislava,35840951
DFS180155
poskytov. zdravot. starostlivosti 02/18
715,00 € 12. 03. 2018 MD Plus spol. s. r. o,Klenová 1,833 10,Bratislava,36768634
DFL180378
lieky
1 149,50 € 12. 03. 2018 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481
DFŠ180425
ŠZM
248,79 € 12. 03. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFL180385
lieky
496,87 € 12. 03. 2018 B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,851 01,Bratislava,31350780
DFŠ180421
ŠZM
4 840,10 € 12. 03. 2018 DINA-HITEX SK s.r.o.,ul. MUDr. A. Churu 2905/1,911 01,Trenčín,36352446
KAM180161
KAMÉLIA - DBS za odber prípr.od Celgene
1184,44 12. 03. 2018 PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Vlárska 48,831 01,Bratislava,34142941
DFS180160
servis klimatizácie
30 12. 03. 2018 Klima LG, s.r.o.,Sumbalova 3,Bratislava,44462905
DFK180009
krv
2490,65 12. 03. 2018 Dolnooravská NsP Dolný Kubín,Nemocničná 1944/10,Dolný Kubín,634905
DFS180157
posúdenie tech.stavu zdravot. prístroja
33,85 € 12. 03. 2018 MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774
DFU180092
oprava mraziaceho boxu
48 12. 03. 2018 Klima LG, s.r.o.,Sumbalova 3,Bratislava,44462905
DFT180008
telef.poplatok za 2/2018
13 12. 03. 2018 Slovak Telekom,a.s.,Námestie slobody 6,Bratislava,35763469
DFV180135
filtre do vzduchotechniky
588,05 12. 03. 2018 INFOLAB Slovakia, s.r.o.,Kpt.Nálepku 454/31,1861,Beluša,46732101
DFT180009
telef.poplatok - DPS za r.2015
23621,18 12. 03. 2018 Slovak Telekom,a.s.,Námestie slobody 6,Bratislava,35763469
DFL180377
lieky
179,30 € 12. 03. 2018 BAX PHARMA. s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481
DFL180396
lieky
844,00 € 12. 03. 2018 ECOLI s.r.o.,Studenohorská 12,841 03,Bratislava 47,35815906
DFO180028
dusík kvapalný
422,21 12. 03. 2018 Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852

Stránky